Onderzoek

Windesheim Flevoland staat met beide benen in de maatschappij en participeert als regionaal kenniscentrum. In commerciële en niet commerciële activiteiten streeft de hogeschool naar toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Dit geldt zowel voor studenten en cursisten als voor instellingen, bedrijven en de hogeschool zelf.

Lectoraten

Lectoraten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van Windesheim Flevoland tot regionaal kenniscentrum. Door stelselmatig onderzoek, dat aansluit bij de behoeften in de markt en het beroepenveld, ontwikkelen de lectoraten nieuwe kennis.

Werkveld

Samen met het werkveld bepaalt de hogeschool welke kennis wordt ontwikkeld, waar die wordt toegepast en met wie die kennis wordt gedeeld. Uitgangspunt is dat het onderzoek altijd een praktische waarde heeft voor het onderwijs en het werkveld.

Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg richt zich op onderzoek, onderwijs en advisering in relatie tot de positie van burgers, die vanwege beperkingen of aandoeningen gebruikmaken van ondersteuning en zorg. 
Lees meer