Hogeschool Windesheim in Almere Minor Forensic social work

Minor Forensic Social Work

De minor Forensic Social Work richt zich onder andere op de preventie, signalering en multidisciplinaire aanpak van ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen en (jeugd)criminaliteit.

Schrijf je in voor deze minor

Inhoud minor

In deze minor staan actuele maatschappelijke vraagstukken centraal in relatie tot juridische kwesties en het rechtsstelsel. Allemaal zaken waar de hedendaagse social worker binnen sociale wijkteams mee te maken krijgt. De term forensisch betekent gerechtelijk. Het gaat hier om doelgroepen in de samenleving waar strafrechtelijk onderzoek naar gedaan wordt of waar strafrechtelijk onderzoek misschien geïnitieerd moet worden. Je zit met deze minor dus op het raakvlak van de jeugdzorg, de geestelijke gezondheid en justitie.

De minor is opgedeeld in een theorie-, methodiek- en communicatielijn die geïntegreerd en getoetst wordt via een kennistoets(1), twee assessments(2,3) en een projectopdracht(4). Ondanks dat er dus slechts vier toetsen zijn, kent de minor wel elf vakken.

‘Het is een ontzettend inspirerende, uitdagende en leerzame minor' Lyanne van Norden, minorstudent Forensic Social Work

‘Het is een ontzettend inspirerende, uitdagende en leerzame minor die aandacht besteedt aan een breed scala van werkvelden en doelgroepen. Professionals uit verschillende vakgebieden vertellen op een enthousiaste en begrijpelijke manier over hun werk, de ervaringen met bepaalde doelgroepen en de tools (methoden, instrumenten, interventies) waarmee zij werken. Hierdoor krijg je een volledig en realistisch beeld van de praktijk. Daarnaast wordt ook je theoretische kennis bijgespijkerd. Er wordt ingezoomd op bijvoorbeeld thema’s als radicalisering, psychopathologie en criminologie. Hierbij kun je denken aan vragen zoals: Hoe verloopt het proces van radicalisering? Waarom gaat iemand radicaliseren, wat zijn belangrijke triggers, welke kenmerken horen bij welke gedrags- of persoonlijkheidsstoornissen? Hoe ontstaat crimineel gedrag? Waarom stoppen sommige mensen op een bepaalde leeftijd met crimineel gedrag en gaan anderen hiermee door? Et cetera.'

minor forensic social work'Deze minor heeft mij specifieke kennis en vaardigheden bijgebracht die in het toekomstig werkveld nuttig of zelfs van essentieel belang kunnen zijn in hulpverleningstrajecten. Zo ben ik in staat om risicotaxaties uit te voeren waarbij je een inschatting maakt van de kans op recidive (terugval) bij een cliënt. Ook heb ik complexe vaardigheden en (motiverende) gesprekstechnieken geleerd om op professionele wijze te reageren op uitingen van weerstand en agressie bij specifieke doelgroepen, zoals cliënten met een licht verstandelijke beperking of cliënten met een vorm van psychopathologie. Daarnaast heb ik ervaring kunnen opdoen in het multidisciplinair werken waarbij je – door gebruik te maken van elkaars expertise – gezamenlijk tot de meest passende aanpak moet komen, waarbij alle doelen op elkaar zijn afgestemd. Samenvattend kan ik concluderen dat ik mijzelf verder heb kunnen ontplooien als toekomstig hulpverlener en meer zelfvertrouwen heb opgebouwd met betrekking tot mijn professioneel handelen.'

'Kortom, ben je nieuwsgierig en wil je meer leren over het werken met specifieke doelgroepen, professionals bevragen naar hun praktijkervaringen en/of je theoretische kennis vergroten binnen het forensisch gebied, dan is deze minor zeker iets voor jou!'

Reviews van studenten

 • 'De gastcolleges zijn grote meerwaarde van deze minor. Ze zijn leerzaam en geven inzicht in het werkveld. De toetsingen zijn een mix van de vakken wat extra verdieping geeft. De docenten die de lessen geven zijn inspirerend en enthousiast. Het was het leukste half jaar van mijn gehele studie!' – Manon den Breejen
 • 'Het is een zeer actueel onderwerp. De lessen zijn erg divers en worden gegeven door docenten met veel ervaring. Daarnaast is de begeleiding van de opdrachten goed geregeld en maken docenten tijd om je te helpen met je vragen.' – Eva Troostheide
 • 'Je zou deze minor moeten volgen, omdat je enorm veel leert over het forensisch kader in relatie tot sociaal werk. Niet alleen kennis vanuit verschillende werkvelden, maar ook gespreksvaardigheden. Heel divers en interessant!' – Naomi Tjon a Ong

Leerdoelen

 • Je beschrijft de hedendaagse theorieën uit de criminologie
 • Je beoordeelt casuïstiek van een cliënt met psychopathologie binnen de justitiële context
 • Je hanteert motiverende gesprekstechnieken
 • Je hanteert technieken voor communicatieve agressie en de-escalatie
 • Je verleent hulpverlening binnen de complexe problematiek in diverse leefgebieden van de cliënt op wijkniveau
 • Je werkt actief samen binnen het sociale wijkteam en levert een bijdrage vanuit een 'forensic social work'-perspectief
 • Je past een breed opgezette risicotaxatie toe binnen een forensisch vraagstuk
 • Je analyseert door middel van casuïstiek de situatie van een cliënt bekeken vanuit diverse disciplines
 • Je organiseert aan de hand van casuïstiek een passende aanpak ten behoeve van een cliënt binnen de justitiële context
 • Je onderzoekt een praktijkprobleem binnen het forensische domein en maakt vanuit de resultaten een innovatief product op beleidsniveau
 • Je synthetiseert social work en juridische kaders van het rechtstelsel

Modulen

 • criminologie
 • forensische psychopathologie
 • strafrecht
 • counterterrorisme en deradicalisatie
 • veiligheidskunde
 • risicotaxatiekunde
 • forensische orthopedagogiek
 • forensische methodiek en interventies
 • motiverende gesprekstechniek
 • de-escalatie van agressie
 • practicum

Voor wie?

Studenten uit opleidingen zoals Social work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie die meer willen leren en weten over forensic social work.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen
 • Assessment
 • Comakership

Rooster

Lesdagen op woensdag en vrijdag (overdag). Projectmatig zal je ook op andere dagen actief bezig zijn met medestudenten.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode: semester 1 (periode 1 en 2)
Niveau: bachelor
Aantal EC: 30
Onderwijsvorm: voltijd
Voertaal: Nederlands
Instapeisen: propedeuse behaald in het sociale domein (zoals Social work, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie, Creatieve Therapie)
Selectieprocedure: n.v.t.
Kosten: de verwachte kosten voor literatuur zijn maximaal € 50

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jeroen Frankfoort, j.frankfoort@windesheim.nl.