Comakership Meetingpoint HBO-ICT 7 mei 2020

Op 7 mei komt u tijdens het online Comakership Meetingpoint in contact met HBO-ICT en AD Software Development studenten die op zoek zijn naar een praktijkopdracht of stageplek.

aanmelden comakership meetingpoint HBO-ICT

Wat houdt het Meetingpoint in?
Het Meetingpoint is te vergelijken met een beurs of netwerkbijeenkomst waarop studenten en docenten aanwezig zijn.
Hier kunt u talentvolle en gemotiveerde studenten ontmoeten en 'rekruteren'. Zij kunnen straks voor uw organisatie een vraagstuk oppakken, onderzoeken én beantwoorden. Denk aan zaken waar u tegenaan loopt of uitdagingen die u (nog) beter onderzocht wilt hebben. Als uw medewerkers te druk zijn of u mist de expertise, dan bijten onze studenten zich graag vast in de opdracht. Uitwisseling van kennis tussen onze studenten en uw organisatie staat centraal: met de studenten haalt u inventieve ideeën en de laatste theoretische kennis in huis én u investeert in de medewerkers van de toekomst.

Met welke studenten komt u in contact?
Tijdens dit Meetingpoint zijn er studenten van HBO-ICT en Ad Software Development aanwezig.
De Comakership Meetingpoint voor de domeinen van Business, Management en Techniek is op dinsdag 26 mei.

Verschil tussen Comakership en stage
Studenten zoeken tijdens het Meetingpoint een Comakership en in een enkel geval een stage.
Tijdens een Comakership (een praktijkopdracht) leveren de studenten op basis van onderzoek in enkele maanden een product of een dienst op.
In een stage loopt de student een tijdje mee op de afdeling.
Check dus goed waarnaar de student op zoek is en wat u te bieden heeft!

Studenten starten in september 2020 met een praktijkopdracht van maximaal 20 weken. Vierdejaarsstudenten starten met hun afstudeercomakership. Ook de afstudeeropdracht duurt maximaal 20 weken. De meeste Comakerships worden door groepjes studenten uitgevoerd, terwijl afstudeerders en stagiaires meestal individueel aan een opdracht werken.

Overzicht Comakerships

Onderstaand vindt u een overzicht van de beschikbare Comakerships voor onze opleidingen HBO-ICT en Ad Software Development.

Opleiding
Comakership Omschrijving
Ad Software Development
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2
Development in programmeertaal naar keuze De studenten werken samen in een team van twee personen, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor een stuk software-ontwikkeling. De taal en omgeving kiest de student zelf in zijn opleidingsplan en hierop zal het comakership aansluiten. Mogelijke keuzes zijn: php, C#, java, mobile. Uiteindelijk leveren ze een werkend stuk software op, dat agile tot stand is gekomen.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Analyseren en Prototyping

Studenten de basis voor de ontwikkeling van een applicatie en maken een prototype/proof of concept. Vanuit een bedrijfsanalyse waarbij huidige en toekomstige bedrijfsprocessen in kaart worden gebracht, worden requirements voor de te ontwikkelen applicatie opgesteld en ontwerpdocumentatie (functioneel en technisch ontwerp) geschreven.
Meer informatie (pdf)

HBO-ICT
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 -5
Smart World
In dit Comakership werken derdejaarsstudenten een concrete casus uit waarin zij smart technologie, smart data en/of internet of things in het ontwerp of voorstel verwerken. Denk aan een proof-of-concept met technische documentatie of een onderzoekstraject gericht op deze aandachtsgebieden.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Business IT & Management

De student voert voor een opdrachtgever onderzoek uit naar een concreet issue. Het uitgangspunt is om door een betere afstemming tussen Business Strategie, ICT Strategie, Organisatie infrastructuur en/of ICT infrastructuur een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
Meer informatie (pdf)

HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Software Engineering

De student ontwikkelt voor een opdrachtgever een prototype of een complete applicatie, inclusief - indien van toepassing - een implementatieplan.
Meer informatie (pdf)

Heeft u een praktijkopdracht, maar deze nog niet aangemeld?
Studenten die naar het Comakership Meetingpoint gaan, bestuderen voorafgaand de opdrachten die zijn aangemeld. Zo kunnen ze tijdens het Meetingpoint gericht naar u op zoek.

Meld een praktijkopdracht aan