Comakership stages praktijkopdrachten

Overzicht Comakerships

Hier vindt u het overzicht van Comakerships voor het opleidingsjaar 2020-2021. Alle hieronder genoemde Comakerships gaan vanaf september 2020 van start.

Er zijn binnenkort twee Comakerships Meetingpoints. Op 7 mei is er een online Comakership Meetingpoint HBO-ICT voor de opleidingen HBO-ICT en Ad Software Development. Op 4 juni is er een Comakership Meetingpoint voor studenten Business, Management en Techniek.

Hieronder een overzicht van alle Business, Management en Techniek opdrachten. De IT-opdrachten staan hier.

Business & Management

Opleiding Comakership Omschrijving
Ad Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4
Accountmanagement Studenten gaan voor een opdrachtgever aan de slag met een actuele verkoopuitdaging en schrijven een verkoopplan.
Meer informatie (pdf)
Ad Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Crossmediale Marketing Studenten gaan aan de voor een opdrachtgever aan de slag met een actuele marketingplan en schrijven een advies.
Meer informatie (pdf)
Ad Officemanagement 
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 1
Stage Werving & Selectie, Eventmanagement of
Projectmanagement

Doelstelling voor studenten is om kennis te maken met de beroepspraktijk, opgedane kennis en ervaring in de praktijk brengen, verdiepen van kennis en ervaring en inzicht krijgen in de eigen leerbehoefte. Tijdens de stage werken de studenten mee op hbo-niveau. Dat betekent dat zij naast uitvoerende werkzaamheden ook initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheden krijgen.
Meer informatie (pdf)

Ad Officemanagement 
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Procesverbetering
De afstudeerdeer onderzoekt een (kantoor)proces en verbetert deze. De afstudeerder analyseert de huidige situatie, brengt deze in kaart, komt in overleg met de betrokkenen met een verbetervoorstel en bijvoorbeeld een concreet implementatieplan (zoals een handboek en/of werkinstructies). Voorbeeldprocessen zijn o.a. recruitment, kwaliteitsbeheer, administratie, contracten, sales, samenwerking tussen afdelingen of projectmanagement.
Meer informatie (pdf)
Bedrijfskunde
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Bedrijfskundig advies
Studenten voeren in een klein groepje een onderzoek uit voor een opdrachtgever en leveren een concreet adviesproduct op.
Meer informatie (pdf)
Bedrijfskunde
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Bedrijfskunde

In het afstudeeercomaker gaat de afstudeerder van de opleiding Bedrijfskunde aan de slag met een actueel bedrijfskundig vraagstuk binnen een organisatie. Het vraagstuk kan liggen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, (kwaliteits-)management, strategie, cultuur of beleid. De afstudeerder analyseert het vraagstuk van de organisatie en ontwikkelt oplossing(-en) en brengt een advies uit.
Meer informatie (pdf)

Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4
Accountmanagement

Studenten gaan voor een opdrachtgever aan de slag met een actuele verkoopuitdaging en schrijven een verkoopplan.
Meer informatie (pdf)

Commerciële Economie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage Commerciële Economie

De student gaat werken bij een bedrijf en wordt ingezet voor vaste terugkerende commerciële werkzaamheden als ook voor speciale opdrachten of onderzoeken. Voor veel studenten is de stage een eerste kennismaking met werken bij een bedrijf.
Meer informatie (pdf)

Commerciële Economie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Digital Growth
De student analyseert de huidige online marketing en geeft advies voor verbetering.
Meer informatie (pdf)
Communicatie en Media
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2
Marketingcommunicatie Studenten doen onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is, zodat er een effectieve online / offline campagne kan worden ontwikkeld voor de opdrachtgever.
Meer informatie (pdf)
Communicatie en Media
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Free Publicity
Studenten doen onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is, zodat er effectieve free publicity kan worden verkregen voor de opdrachtgever. Dit door middel van een campagne rond een evenement die de studenten echt in de praktijk brengen.
Meer informatie (pdf)
Communicatie en Media
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Digital Growth De student analyseert de huidige online markt en geeft advies voor verbetering.
Meer informatie (pdf)
Finance & Control
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-5
Risk      
Studenten brengen voor een opdrachtgever een advies uit over het omgaan met diverse financiële risico's.
Meer informatie (pdf)
Finance & Control Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Finance & Control
De afstudeerder gaat aan de slag met een actueel vraagstuk op het gebied van Finance & Control binnen een organisatie. De afstudeerder analyseert het vraagstuk in de organisatorische context en ontwikkelt adequate oplossing(-en) en brengt daarover tenslotte een advies uit.
Meer informatie (pdf)
Human Resource Management
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3
HRM als profit centre

In groepjes van 3 gaan de studenten aan de slag met een HRM-vraagstuk dat zij vanuit een commerciële insteek benaderen. Het groepje analyseert aan de hand beschikbare data en draagt oplossingen aan die uitmonden in een van de volgende drie gebieden: een verbeterd en efficiënt ingericht proces, optimalisering van een (deel) van het beleid of de beantwoording van een (people) businessvraag met behulp van data.

Human Resource Management
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht HRM
De afstudeerder gaat aan de slag met een actueel HRM-vraagstuk. Daarbij staan vraagstukken op het gebied van HRM-beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren in een organisatorische context centraal. De afstudeerder analyseert het vraagstuk van de organisatie en ontwikkelt adequate oplossing(-en) en brengt daarover tenslotte een advies uit.
Meer informatie (pdf)
 sept 2016

Techniek & ICT

Interesse in een ICT-opdracht? Klik hier.

Opleiding     
Comakership Omschrijving
Ad Software Development
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2
Development in programmeertaal naar keuze  De studenten werken samen in een team van twee personen, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor een stuk software-ontwikkeling. De taal en omgeving kiest de student zelf in zijn opleidingsplan en hierop zal het comakership aansluiten. Mogelijke keuzes zijn: php, C#, java, mobile. Uiteindelijk leveren ze een werkend stuk software op, dat agile tot stand is gekomen.
Meer informatie (pdf)
Engineering
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Innoveren in de praktijk

Elk bedrijf heeft een wensenlijst met projecten waar ze niet aan toe komen of te weinig capaciteit voor hebben. Hier komt de Engineeringstudent in beeld. Afhankelijk van zijn of haar studierichting (Technisch Ingenieur, Creatief Ingenieur of Ondernemend Ingenieur), wordt er een advies, innovatief product/prototype of productverbetering uitgewerkt.
Meer informatie (pdf)

Engineering
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Engineering
De afstudeerder voert een opdracht uit waarbij alle competenties gedemonstreerd worden, van onderzoeken en ontwerpen, tot realiseren en beheren. Van belang is dat ze gedurende 18 weken grotendeels zelfstandig werken aan een opdracht op technisch gebied. Meestal gaat het om het ontwikkelen of verbeteren van een product, apparaat, dienst of proces op technisch gebied.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Analyseren en Prototyping

Studenten de basis voor de ontwikkeling van een applicatie en maken een prototype/proof of concept. Vanuit een bedrijfsanalyse waarbij huidige en toekomstige bedrijfsprocessen in kaart worden gebracht, worden requirements voor de te ontwikkelen applicatie opgesteld en ontwerpdocumentatie (functioneel en technisch ontwerp) geschreven.
Meer informatie (pdf)

HBO-ICT
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 -5
Smart World
In dit Comakership werken derdejaarsstudenten een concrete casus uit waarin zij smart technologie, smart data en/of internet of things in het ontwerp of voorstel verwerken. Denk aan een proof-of-concept met technische documentatie of een onderzoekstraject gericht op deze aandachtsgebieden.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1 
Afstudeeropdracht Business IT & Management De student voert voor een opdrachtgever onderzoek uit naar een concreet issue. Het uitgangspunt is om door een betere afstemming tussen Business Strategie, ICT Strategie, Organisatie infrastructuur en/of ICT infrastructuur een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeeropdracht Software Engineering

De student ontwikkelt voor een opdrachtgever een prototype of een complete applicatie, inclusief - indien van toepassing - een implementatieplan.
Meer informatie (pdf)

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn ​om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat biedt de opleiding de opdrachtgever

  • ​Jonge, enthousiaste studenten: een kennismaking met potentiële nieuwe werknemers
  • Mooie producten op maat
  • Kennis en expertise op verschillende gebieden
  • Intensieve begeleiding van onze projecten

Wat vragen wij van de opdrachtgever

  • Een duidelijke projectopdracht verstrekken
  • Studenten mogelijk huisvesten gedurende een aantal dagen per week
  • Intensieve inhoudelijke begeleiding voor de studenten door een praktijkbegeleider
  • Het mede beoordelen van het Comakership en de studenten