Comakership stages praktijkopdrachten

Overzicht Comakerships

Hier vindt u het overzicht van Comakerships voor het opleidingsjaar 2019-2020. Alle hieronder genoemde Comakerships gaan vanaf september 2019 van start.

Business & Management

Opleiding Praktijkopdracht Omschrijving
AD Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Comakership Accountmanagement
Studenten gaan voor een opdrachtgever aan de slag met een actuele verkoopuitdaging en schrijven een verkoopplan.
Download omschrijving Comakership 
AD Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Comakership Crossmediale marketing
Studenten gaan aan de voor een opdrachtgever aan de slag met een actuel marketingplan en schrijven op basis van hun bevindingen een plan. 
Download omschrijving Comakership
AD Officemanagement
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Procesverbetering
Afstudeerders onderzoeken een (kantoor)proces en verbeteren dit. Dat kunnen processen rondom werving en selectie zijn of operationele, samenwerkings- en administratieve processen. Denk aan vragen als: Hoe kan de samenwerking tussen twee afdelingen worden verbeterd? Hoe kan het intranet beter worden ingezet in de organisatie? of hoe kan het onboardingsprogramma worden verbeterd?
Download omschrijving Comakership 
AD Officemanagement
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage Event-, Projectmanagement of Werving & Selectie Doelstelling voor studenten is om kennis te maken met de beroepspraktijk, waarbij zij opgedane kennis en ervaring in de praktijk brengen, hun kennis en ervaring verdiepen en inzicht krijgen in hun eigen leerbehoefte. Tijdens de stage werken de studenten mee op hbo-niveau. Dat betekent dat de studenten naast uitvoerende werkzaamheden ook initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheden krijgen.
Download omschrijving Comakership
Bedrijfskunde
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Bedrijfskunde
Een afstudeerder gaat aan de slag met een actueel bedrijfskundig vraagstuk in een organisatie. Dit kan liggen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, (kwaliteits)management, strategie, cultuur of beleid. De student analyseert het vraagstuk en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover een advies uit.
Download omschrijving Comakership 
Bedrijfskunde Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2-3
Comakership Bedrijfskundig advies Studenten voeren in een klein groepje een onderzoek uit voor een opdrachtgever en leveren een concreet adviesproduct op. De studenten worden ondersteund door wekelijkse intervisiebijeenkomsten en procesbegeleidingsgesprekken. 
Download omschrijving Comakership 
Bedrijfskunde
Studiejaar: 2
Aantal weken: 15
Aantal studenten: 1
Stage Bedrijfskunde Beroepsoriëntatie
Tijdens deze meewerkstage werkt de student mee in een organisatie, bijvoorbeeld bij een afdeling HRM, Marketing of op het bedrijfsbureau. De student maakt zo kennis met de beroepspraktijk en zal aan de hand van opdrachten ervaren hoe kennis in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.   
Download omschrijving Comakership
Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4
Comakership Accountmanagement Studenten gaan voor een opdrachtgever aan de slag met een actuele verkoopuitdaging en schrijven een verkoopplan. 
Download omschrijving Comakership
Commerciële Economie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Comakership Online Marketing & Communication
In deze Comakership richten businessstudenten en minorstudenten zich op vraagstukken op het vlak van online marketing: een studententeam analyseert de huidige stand van zaken rondom online marketing en geeft advies voor verbetering. 
Download omschrijving Comakership
Commerciële Economie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage Commerciële Economie
De student gaat werken bij een bedrijf en wordt ingezet voor vaste terugkerende commerciële werkzaamheden, maar ook voor speciale opdrachten of onderzoeken. Voor veel studenten is dit een eerste kennismaking met werken bij een bedrijf.
Download omschrijving Comakership
Communicatie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Comakership Free Publicity
Studenten doen onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is, zodat er effectieve free publicity kan worden verkregen voor de opdrachtgever. Dit gebeurt door middel van een campagne rondom een evenement dat de studenten in de praktijk uitvoeren. 
Download omschrijving Comakership
Communicatie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Comakership Marketingcommunicatie
Studenten doen onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is, zodat er een effectieve online/offline campagne kan worden ontwikkeld voor de opdrachtgever. 
Download omschrijving Comakership 
Communicatie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Comakership Online Marketing & Communication In deze Comakership richten businessstudenten en minorstudenten zich op vraagstukken op het vlak van online marketing: een studententeam analyseert de huidige stand van zaken rondom online marketing en geeft advies voor verbetering. 
Download omschrijving Comakership
Finance & Control
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Finance en Control Een afstudeerder gaat aan de slag met een actueel vraagstuk op het gebied van Finance & Control binnen een organisatie. De afstudeerder analyseert het vraagstuk in de organisatorische context en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover ten slotte een advies uit. 
Download omschrijving Comakership 
Finance & Control Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-5
Comakership Risk Studenten brengen voor een opdrachtgever een advies uit over hoe men kan omgaan met diverse financiële risico's.
Download omschrijving Comakership 
Finance & Control
Studiejaar: 2
Aantal weken: 7
Aantal studenten: 1
Oriëntatiestage  Tijdens de stage leggen de studenten een eerste bedrijfsverkenning af binnen de financiële afdeling. Zij zullen kennismaken met de beroepspraktijk, waardoor ze hun competenties kunnen verbeteren. Studenten zullen werkzaamheden uitvoeren binnen de financiële afdeling en krijgen hierdoor zicht op het werkveld.
Download omschrijving Comakership 
Human Resource Management
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership HRM In het afstudeer-Comakership gaat de afstudeerder aan de slag met een actueel HRM-vraagstuk in een organisatie. Daarbij staan vraagstukken op het gebied van HRM-beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren in een organisatorische context centraal. De afstudeerder analyseert het vraagstuk van de organisatie en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover ten slotte een advies uit.
Download omschrijving Comakership 
Human Resource Management
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4-5
Comakership HR Analytics Dit Comakership kenmerkt zich door een specifiek HR Analytics-element (data/financieel/procesoptimalisatie).
Download omschrijving Comakership
 sept 2016

Techniek & ICT 

Opleiding                         
Jaar Praktijkopdracht
AD Software Development
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 2
Comakership Development in programmeertaal naar keuze Studenten werken in een team van 2 personen, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor een stuk software-ontwikkeling. Taal & omgeving kiezen ze zelf in hun opleidingsplan en hierop sluit het Comakership aan. Mogelijke keuzes zijn: php, C#, java, mobile. Uiteindelijk leveren ze een werkend stuk software op dat agile tot stand is gekomen.
Download omschrijving Comakership 
Engineering
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1-3
Comakership Innoveren in de praktijk Min of meer elk bedrijf heeft een wensenlijst met projecten/zaken waar ze niet aan toe komen of te weinig capaciteit voor hebben. Hier komt de student in beeld. Die moet dan een bedrijfsproduct afleveren, dat wil zeggen dat er een advies, innovatief product/prototype, productverbetering etc. uitgewerkt wordt. Het is niet de bedoeling dat de student alleen meeloopt en meedoet aan alledaagse werkzaamheden.
Download omschrijving Comakership
Engineering
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Engineering In deze Comakership voeren studenten een opdracht uit waarbij ze competenties demonstreren, van onderzoeken en ontwerpen tot realiseren en beheren. Meestal gaat het om het ontwikkelen of verbeteren van een technisch product, dienst of proces. Van belang is dat zij grotendeels zelfstandig werken aan een opdracht op technisch gebied. Natuurlijk wel met input van collega's bij de opdrachtgever. 
Download omschrijving Comakership
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20-40
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Business IT & Management De student voert voor een opdrachtgever onderzoek uit naar een concrete issue. Het uitgangspunt is om door een betere afstemming tussen businessstrategie, ICT-strategie, organisatie-infrastructuur en/of ICT-infrastructuur een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie.
Download omschrijving Comakership 
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20-40
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Software Engineering De student ontwikkelt voor een opdrachtgever een prototype of een complete applicatie, inclusief (indien van toepassing) een implementatieplan.
Download omschrijving Comakership 
HBO-ICT
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Comakership Analyseren en Prototyping Een projectteam legt de basis voor de ontwikkeling van een applicatie en maakt een prototype/Proof of Concept. Vanuit een bedrijfsanalyse, waarbij ze huidige en toekomstige bedrijfsprocessen in kaart brengen, worden requirements voor de applicatie en ontwerpdocumentatie (functioneel en technisch ontwerp) opgesteld. Parallel cyclisch hieraan loopt de ontwikkeling van een prototype/eindproduct.
Download omschrijving Comakership 
HBO-ICT
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-5
Comakership Smart World Het projectteam werkt een casus uit. Hierin wordt een bestaand probleem opgelost en/of worden kansen benut in de praktijk. Het team werkt daarin samen met (beoogde) gebruikers of belangstellenden, waarbij de gebruikerservaring centraal staat en belangrijk is voor het slagen van het project. Het team verwerkt smart technologie, big data en/of internet of things in het ontwerp of voorstel.
Download omschrijving Comakership 

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn ​om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat biedt de opleiding de opdrachtgever

  • ​Jonge, enthousiaste studenten: een kennismaking met potentiële nieuwe werknemers
  • Mooie producten op maat
  • Kennis en expertise op verschillende gebieden
  • Intensieve begeleiding van onze projecten

Wat vragen wij van de opdrachtgever

  • Een duidelijke projectopdracht verstrekken
  • Studenten mogelijk huisvesten gedurende een aantal dagen per week
  • Intensieve inhoudelijke begeleiding voor de studenten door een praktijkbegeleider
  • Het mede beoordelen van het Comakership en de studenten