Comakership stages praktijkopdrachten

Overzicht Comakerships

Hier vindt u het overzicht van Comakerships voor het opleidingsjaar 2019-2020. Alle hieronder genoemde Comakerships gaan vanaf januari 2020 van start. 

De volgende Comakership Meetingpoint is op 26 mei 2020.

Business & Management

Opleiding Praktijkopdracht Omschrijving
Ad Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Sales & Accountmanagement De afstudeerder die de specialisatie Sales & Accountmanagement doet, gaat aan de slag met een actuele salesopdracht. De eerste 10 weken staan in het teken van onderzoek en het schrijven van een adviesplan. De overige 10 weken voert de afstudeerder als Accountmanager het adviesplan uit.
Meer informatie (pdf)
Ad Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Crossmediale Marketingcommunicatie De afstudeerder gaat aan de slag met een actueel marketingcommunicatieplan en schrijft een advies voor de opdrachtgever. Het advies wordt onderbouwd door ‘customer insights’ die de student verkrijgt door marktonderzoek. Uiteindelijk geeft de student een advies over de te gebruiken media, de doelgroep en levert ook het creatieve concept.
Meer informatie (pdf)
 Ad Finance
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 1
 Afstudeer-Comakership De student werkt in overleg met het bedrijf en de opleiding aan de oplossing van een vraagstuk naar keuze op het gebied van administratieve organisatie, dashboards en data of administratieve procesverbetering. De student levert daarbij een of meerdere beroepsproducten op, zoals een handboek of werkinstructies.
Meer informatie (pdf)
Ad Officemanagement 
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership
Als afronding van de studie richt de student zich op procesverbetering. De afstudeerder onderzoekt de huidige situatie, brengt deze in kaart, komt in overleg met de betrokkenen met een verbetervoorstel en bijvoorbeeld een concreet implementatieplan (zoals een handboek en/of werkinstructies). Voorbeeldprocessen zijn o.a. recruitment, kwaliteitsbeheer, administratie, contracten, sales, samenwerking tussen afdelingen of projectmanagement.
Meer informatie (pdf)
Bedrijfskunde
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership

Een afstudeerder gaat aan de slag met een actueel bedrijfskundig vraagstuk in een organisatie. Dit kan liggen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, (kwaliteits)management, strategie, cultuur of beleid. De student analyseert het vraagstuk en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover een advies uit.
Meer informatie (pdf)

Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4
Comakership Crossmedia marketingcommunicatie

Studenten gaan voor een opdrachtgever aan de slag met vinden van belangrijke touchpoints in de customer journey. Vervolgens komen ze met een advies over de te gebruiken media en een bijpassend creatief concept.
Meer informatie (pdf)

Commerciële Economie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Comakership Strategisch management In dit project verrichten de derdejaarsstudenten gezamenlijk onderzoek naar een strategische uitdaging van een opdrachtgever. De uitdaging wordt vanuit diverse invalshoeken (financieel, procesmatig, marketing, etc.) onderzocht en daarna wordt er een advies en een implementatieplan gepresenteerd.
Commerciële Economie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership
Een afstudeerder buigt zich 20 weken fulltime over een vraagstuk op het gebied van marketing, online marketing, sales of accountmanagement. Op basis van onderbouwde onderzoeksresultaten wordt er een advies uitgebracht, aangevuld met een implementatieplan.
Meer informatie (pdf)
Communicatie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage verdieping communicatie Tijdens de stage werkt de student actief mee in de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van communicatie. De student maakt kennis met het toekomstige werkveld en leert de structuur, cultuur en organisatie van een bedrijf beter kennen.
Meer informatie (pdf)
Communicatie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4
Comakership Free Publicity
Studenten doen onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is, zodat er effectieve free publicity kan worden verkregen voor de opdrachtgever. Dit gebeurt door middel van een campagne rondom een evenement dat de studenten in de praktijk uitvoeren.
Meer informatie (pdf)
Communicatie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Als afronding van de studie werkt de afstudeerder aan een advies- en implementatierapport over een communicatief vraagstuk. Het adviesrapport is daarbij onderbouwd met data van het bedrijf en de doelgroep.
Meer informatie (pdf)
Finance & Control
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage  Tijdens de stage maken de studenten kennis met de bedrijfseconomische aspecten binnen een organisatie. Zij leren de beroepspraktijk kennen, waardoor ze hun competenties kunnen verbeteren. Studenten zullen werkzaam zijn binnen de financiële afdeling en voeren daarnaast diverse onderzoeksopdrachten uit. 
Meer informatie (pdf)
Finance & Control
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Comakership Financiële besluitvorming              Een team studenten beschrijft en analyseert voor een opdrachtgever een aantal processen, onder begeleiding van ervaren docenten. Er wordt van de studenten verwacht dat ze in deze opdracht complexe financiële vraagstukken behandelen. 
Meer informatie (pdf)
Finance & Control Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Een afstudeerder gaat binnen een organisatie aan de slag met een actueel vraagstuk op het gebied van Finance & Control. De afstudeerder analyseert het vraagstuk in de organisatorische context en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover ten slotte een advies uit.
Meer informatie (pdf)
Human Resource Management
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership De afstudeerder gaat zelfstandig aan de slag met een actueel HRM-vraagstuk binnen een organisatie. Daarbij staan onderwerpen op het gebied van HRM-beleid ontwikkelen, uitvoeren en evalueren in een organisatorische context centraal. De afstudeerder analyseert het vraagstuk van de organisatie en ontwikkelt adequate oplossing(en) en brengt daarover een advies uit.
Meer informatie (pdf)
 sept 2016

Techniek & ICT 

Opleiding                     
Praktijkopdracht Omschrijving
Ad Software Development
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Comakership Development in programmeertaal naar keuze De student levert binnen een agile omgeving een stuk software op. De taal en omgeving mogen de opdrachtgever en student zelf uitkiezen, zolang het resulteert in een (deel van een) applicatie.
Meer informatie (pdf)
Engineering
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1-3
Comakership Innoveren in de praktijk

Elk bedrijf heeft een wensenlijst met projecten waar ze niet aan toe komen of te weinig capaciteit voor hebben. Hier komt de student in beeld. Die kan bijvoorbeeld een advies, innovatief product/prototype of productverbetering uitwerken. Het is daarbij de bedoeling dat echt zelfstandig aan de slag gaat en niet alleen meewerkt aan alledaagse werkzaamheden.

Engineering
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership In deze Comakership voeren studenten een opdracht uit waarbij ze competenties demonstreren, van onderzoeken en ontwerpen tot realiseren en beheren. Meestal gaat het om het ontwikkelen of verbeteren van een technisch product, dienst of proces. Van belang is dat zij grotendeels zelfstandig werken aan een opdracht op technisch gebied. Natuurlijk wel met input van collega's bij de opdrachtgever.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-5
Comakership Realiseren & Implementeren  In dit project doen de studenten praktijkervaring op door het programmeren of samenstellen van een applicatie volgens verantwoorde methodieken. In het eerste deel van het Comakership wordt een applicatie en de hierbij behorende technische specificatie opgeleverd. Het tweede deel wordt afgerond met de implementatie en overdracht van de applicatie.
Meer informatie (pdf)
HBO-ICT
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3-4
Comakership Organisatieonderzoek en -verandering 

De student gaat op basis van een methodische werkwijze onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen (in relatie met het ICT-vakgebied) van de organisatie, om hier vervolgens een onderbouwd advies op uit te brengen.
Meer informatie (pdf)

HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Business IT & Management

Een goede samenhang tussen Business en IT is van cruciaal belang bij het soepel laten verlopen van allerlei bedrijfsprocessen. Een student zal zelfstandig in kaart brengen wat het probleem is en hiervoor een oplossing bedenken. Vaak zit hier ook een implementatie of verandertraject bij. De basis is altijd een probleem van de opdrachtgever en het advies zal onderbouwd worden vanuit de praktijk en de theorie.
Meer informatie (pdf)

HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20-40
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Software Engineering De student ontwikkelt voor een opdrachtgever een prototype of een complete applicatie, inclusief (indien van toepassing) een implementatieplan.
Meer informatie (pdf)

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn ​om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat biedt de opleiding de opdrachtgever

  • ​Jonge, enthousiaste studenten: een kennismaking met potentiële nieuwe werknemers
  • Mooie producten op maat
  • Kennis en expertise op verschillende gebieden
  • Intensieve begeleiding van onze projecten

Wat vragen wij van de opdrachtgever

  • Een duidelijke projectopdracht verstrekken
  • Studenten mogelijk huisvesten gedurende een aantal dagen per week
  • Intensieve inhoudelijke begeleiding voor de studenten door een praktijkbegeleider
  • Het mede beoordelen van het Comakership en de studenten