Comakership stages praktijkopdrachten

Overzicht Comakerships

Hier vindt u het overzicht van Comakerships voor het opleidingsjaar 2018-2019.

Alle hieronder genoemde Comakerships gaan februari 2019 van start. Het overzicht van Comakerships die in september 2019 van start gaan, zal te zijner tijd op deze pagina worden gepubliceerd.

Business, Management & Recht

Opleiding Praktijkopdracht Omschrijving
Finance & Control
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Finance & Control (Bedrijfseconomie)
Opdrachtgever krijgt een analyse en een advies over een bedrijfseconomisch vraagstuk in de organisatie. Het is gebaseerd op de data uit de organisatie. Meer informatie
Finance & Control
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Comakership Financiële Besluitvorming
De Comaker Financiële Besluitvorming is een praktijkopdracht op hbo-niveau van Windesheim Flevoland waarbij een groepje van drie à vier derdejaarsstudenten Finance & Control voor een opdrachtgever een aantal processen beschrijft en analyseert, onder begeleiding van ervaren docenten. Bij deze opdracht worden complexe financiële vraagstukken behandeld. Meer informatie
Finance & Control
Studiejaar: 2
Aantal weken: 15
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Comakership BIV/AO (bestuurlijke informatievoorziening/administratieve organisatie)

Opdrachtgever krijgt een analyse en een advies over een bedrijfseconomisch vraagstuk in de organisatie. Het is gebaseerd op de data uit de organisatie. Meer informatie

Bedrijfskunde
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20 
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Afstudeer-Comakership Bedrijfskunde
De student is verantwoordelijk voor het opleveren van een advies over een vraagstuk in de organisatie. Dit kunnen verschillende bedrijfskundige vraagstukken zijn: vragen rondom processen, organisatie vraagstukken etc. Meer informatie
Bedrijfskunde
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage Bedrijfskunde
In de stage Bedrijfskunde maken tweedejaarsstudenten kennis met de beroepspraktijk. Tijdens een meewerkstage leren zij hoe organisaties functioneren en kunnen zij hun opgedane kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk inzetten. Daarnaast voeren zij een bedrijfskundig onderzoek uit. Zij brengen een primair proces in de organisatie in kaart en schrijven een verbetervoorstel. Meer informatie
Commerciële Economie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Comakership Marketingmanagement
De opdracht is het schrijven van een marketingmanagementplan (marketingplan genoemd). In dit plan wordt de aanpak van een concrete uitdaging in de marketing beschreven. Mogelijke onderwerpen zijn het bereiken van nieuwe doelgroepen, het betreden van een nieuwe markt of de introductie van een nieuw product of dienst etc. Meer informatie
Commerciële Economie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Comakership/Project Strategisch management
Een opdrachtgever wordt door derdejaarsstudenten doorgelicht en krijgt vervolgens een advies voor een mogelijke nieuwe strategie. Studenten werken in groepen aan één opdracht. Meer informatie
Commerciële Economie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Commerciële Economie Opdrachtgever krijgt een advies en implementatierapport over een commercieel vraagstuk (marketing/sales georiënteerd). Het adviesrapport  is onderbouwd met data van het bedrijf en de doelgroep. Meer informatie
Communicatie
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage verdieping communicatie 
Tijdens de stage werkt de student actief mee in uw bedrijf in de dagelijkse bedrijfsvoering op het gebied van communicatie. De student maakt kennis met het toekomstige werkveld en leert de structuur, cultuur en organisatie van een bedrijf beter te kennen. Meer informatie
Communicatie
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 4 tot 5 studenten
Comakership Free Publicity
Studenten zorgen voor gratis media-aandacht (offline & online) door een pr-stunt uit te voeren. Als voorbereiding doen ze de eerste 10 weken onderzoek naar wat de doelgroep beweegt en hoe deze te bereiken is. Meer informatie
Communicatie
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Communicatie
In het onderzoek en advies vertaalt de student kansen en problemen van het organisatieniveau en merkniveau naar een praktisch advies. Als hbo'er werkt de student zelfstandig en is hij zelf verantwoordelijk voor zijn eigen afstudeerproject. Aan de andere kant heeft hij informatie nodig van de opdrachtgever en moet hij in staat worden gesteld om interviews en enquêtes af te nemen bij doelgroepen. Meer informatie
HBO-Rechten
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten 
Oriëntatie Comaker Law
De Oriëntatie Comaker Law is een praktijkopdracht voor tweedejaarsstudenten HBO-Rechten van Windesheim Flevoland. Tijdens deze Comaker maken de studenten binnen een organisatie kennis met juridische, bedrijfseconomische en/of beleidsmatige aspecten. Dit vindt bij voorkeur plaats op een juridische of beleidsmatige afdeling. Meer informatie
Small Business & Retail Management
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Small Business & Retail Management Opdrachtgever krijgt een advies en implementatierapport over een commercieel vraagstuk (marketing/sales georienteerd). Het adviesrapport  is onderbouwd met data van het bedrijf en de doelgroep. Meer informatie
Human Resource Management
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Stage HRM beroepsoriëntatie
Doel: kennismaken met de praktijk van een HRM-afdeling, werkervaring opdoen, werken aan beroepshouding, onderzoeks- en adviesvaardigheden in de praktijk brengen door het doen van een praktijkgericht onderzoek of het uitbrengen van een advies op basis van een HR-probleem en/of een HR-vraag die bij het stage-bedrijf spelen. Meer informatie
Human Resource Management
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Human Resource Management Opdrachtgever krijgt een analyse en een advies over een HRM-vraagstuk in de organisatie. Het is gebaseerd op de data uit de organisatie. Meer informatie
AD Officemanagement
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership AD Officemanagement
De afstudeer-Comaker van de Ad Officemanagement focust zich op procesverbetering. De student onderzoekt de huidige situatie, brengt deze in kaart, komt in overleg met de direct betrokkenen met een verbetervoorstel en een concreet implementatieplan. Voorbeeldprocessen: recruitment, administratie, contracten, sales, samenwerking tussen afdelingen, projectmanagement etc. Meer informatie
 sept 2016

Techniek & ICT

Meer informatie
Opleiding                         
Jaar Praktijkopdracht
Engineering
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Afstudeer-Comakership Engineering Engineering is een brede opleiding met uitstroomprofielen Ondernemen & Innoveren, Industrieel Product Ontwerpen en Werktuigbouw. De studenten volgen vanaf het tweede jaar één profiel maar hebben ook kennis en ervaring uit de andere profielen. Bij de afstudeer-Comaker voeren zij een opdracht uit waarbij ze al hun competenties demonstreren, van onderzoeken en ontwerpen tot realiseren en beheren en natuurlijk professioneel gedrag. Meer informatie
Engineering
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1-3
Comakership Innoveren in de praktijk Min of meer elk bedrijf heeft een soort wensenlijst met projecten/zaken waar zij niet aan toe komen of te weinig capaciteit voor hebben. Hier komt de student in beeld. Het is de bedoeling dat de student een bedrijfsproduct aflevert, dat wil zeggen dat er een advies, een innovatief product /prototype, een productverbetering etc. uitgewerkt wordt. Meer informatie
HBO-ICT
Studiejaar: 3
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Comakership Organisatieonderzoek en -verandering
In dit Comakership zal de student op basis van een methodische werkwijze een onderzoek uitvoeren naar de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsprocessen (in relatie tot het ICT-vakgebied) van de organisatie, om hier vervolgens een advies op uit te brengen. Meer informatie
HBO-ICT
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 3 tot 4 studenten
Comakership Realiseren en implementeren In het Comakership Realiseren en implementeren (CRI) doen tweedejaarsstudenten praktijkervaring op door het programmeren of samenstellen van een applicatie volgens verantwoorde methodieken. Daarna zorgen studenten voor de implementatie en correcte overdracht. Op basis van een methodische werkwijze wordt een softwarerealisatie en implementatietraject uitgevoerd. Meer informatie
HBO-ICT
Studiejaar: 4
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1 student
Afstudeer-Comakership Business IT & Management Dit afstudeer-Comakership is een opdracht op afstudeerniveau, waarbij studenten individueel een praktijkprobleem aanpakken op het snijvlak van business en IT. Er kunnen allerlei issues zijn waar een opdrachtgever de hulp van een afstudeerder voor inroept. De opdracht zal in een complexe setting moeten plaatsvinden. Dit houdt in dat studenten op zoek zijn naar redelijk grote bedrijven waar een goede samenhang tussen de bedrijfsstrategie, bedrijfsprocessen, ICT-strategie en ICT-inrichting van belang is. Meer informatie
AD Software Development
Studiejaar: 2
Aantal weken: 20
Aantal studenten: 1
Comakership AD Software Development
De student is verantwoordelijk voor de oplevering van een stuk software. Hij dient in een Agile omgeving te werken om te komen tot een (deel van een) applicatie. De taal en omgeving zijn de keuze van de opdrachtgever en student. Meer informatie

LinkedIn

Volg ons op LinkedIn ​om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wat biedt de opleiding de opdrachtgever

  • ​Jonge, enthousiaste studenten: een kennismaking met potentiële nieuwe werknemers
  • Mooie producten op maat
  • Kennis en expertise op verschillende gebieden
  • Intensieve begeleiding van onze projecten

Wat vragen wij van de opdrachtgever

  • Een duidelijke projectopdracht verstrekken
  • Studenten mogelijk huisvesten gedurende een aantal dagen per week
  • Intensieve inhoudelijke begeleiding voor de studenten door een praktijkbegeleider
  • Het mede beoordelen van het Comakership en de studenten