Comakership stages praktijkopdrachten

Samenwerken met Windesheim in Almere

Hogeschool Windesheim in Almere werkt samen met bedrijven en instellingen in de provincie Flevoland. We houden ons onderwijs graag praktijkgericht en actueel.

Almere is een groeistad, een New Town volop in ontwikkeling. Door samen te werken met overheid, bedrijfsleven en ondernemers in de provincie krijgen onze studenten de beste leeromgeving en tegelijkertijd dragen we bij aan het verhogen van het kennisniveau van Flevoland en verdere ontwikkeling van de regio. We maken deel uit van uiteenlopende convenanten, allianties en netwerken.

Bekijk voorbeelden van samenwerkingsverbanden met onze hogeschool.

Academie van de Stad

Logo van Academie vd StadSinds 2015 voert Academie van de Stad maatschappelijke projecten uit in Almere. Windesheim in Almere deelt de missie van Academie van de Stad en faciliteert de stichting met een werkplek binnen de hogeschool. Door samen te werken kunnen nieuwe maatschappelijke studentprojecten opgestart worden.

Almeers Kenniscentrum voor Talent (AKT)

De gemeente Almere en provincie Flevoland hebben het initiatief genomen voor de realisatie van het Almeers Kenniscentrum voor Talent (AKT). Doel is samen op innovatieve wijze te werken aan het herkennen en ontwikkelen van (top)sporttalent.

Bevrijdingsfestival Almere

Windesheim is partner van het Bevrijdingsfestival Flevoland. In 2018 stonden rapper en actrice Fresku & Anousha Nzume bij hogeschool Windesheim in Almere geprogrammeerd.

Convenant ROC Flevoland en ROC TOP: doorstroom mbo-hbo

Windesheim in Almere, ROC Flevoland en ROC TOP trekken samen op om doorstroom van het mbo naar het hbo te bevorderen. Zo bieden de onderwijsinstellingen onder meer gezamenlijke voorbereidingstrajecten voor mbo-scholieren aan die de overstap naar het hbo overwegen.

Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA)

Windesheim en het nieuw geopende Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere werken samen om de ontwikkeling van innovaties in Almere te stimuleren. Het doel is om te komen tot praktijkgericht onderzoek en de optimalisatie van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

International New Town Institute

De minor Nieuwe Steden is een samenwerking tussen Windesheim in Almere en het Almeerse International New Town Institute (INTI). Dit wetenschappelijke instituut doet onderzoek naar nieuwe steden.

KennisCafé Almere

Windesheim is mede-organisator van het KennisCafé Almere. De hbo-instelling heeft niet alleen als doel in Almere en Lelystad hbo-opleidingen te bieden, maar wil ook bijdragen aan uitwisseling van kennis tussen onderwijsinstelling en samenleving. Dat is ook het doel van het KennisCafé Almere in de nieuwe bibliotheek van Almere. In een informele sfeer spreken wetenschappers en onderzoekers met een geïnteresseerd publiek over een wisselend thema.

Nieuwe bibliotheek

Op steenworp afstand van onze hogeschool staat de nieuwe bibliotheek (Stadhuisplein 101). Wij werken intensief samen met deze bibliotheek. Sinds september 2015 volgen ouderejaarsstudenten onderwijs op de vierde verdieping van de bibliotheek. Daarnaast kunnen studenten een speciale Windesheim-collectie inzien op de studiezaal, zijn ze gratis lid van de bibliotheek en kunnen ze gebruikmaken van alle faciliteiten in de bibliotheek.

Onderwijs voor vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt

Het programma KRACHT on tour van voormalig minister van onderwijs Jet Bussemaker moest zorgen voor een betere financiële positie van vrouwen. Windesheim in Almere wil open plekken bij lesmodules aanbieden aan vrouwen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Platform est. 036

Toptalenten van Windesheim in Almere komen dankzij Platform est. 036 al vroeg in contact met de top van het bedrijfsleven. Jonge, ambitieuze talenten worden gekoppeld aan directieleden van bedrijven in Almere. De directieleden denken met hen mee als mentor over de vormgeving van hun carrière. Daarnaast vervult het programma een rol in het vroegtijdig opbouwen van een waardevol netwerk.

Werkveldadviescommissie

Iedere opleiding of cluster van opleidingen beschikt over een zogenaamde werkveldadviescommissie waarin vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk zitting hebben. In deze commissies wordt gesproken over trends in de beroepspraktijk, aansluiting van de opleiding op de behoeften in de arbeidsmarkt, onderwerpen als de kwaliteit van de opleiding, vernieuwing van het curriculum en ontwikkelingen in het onderwijs. De werkveldadviescommissies worden ook altijd gehoord tijdens de accreditatieprocedures van de opleidingen. 

Ook specifieke hbo-opleidingen van Windesheim in Almere werken samen.

Samenwerkingsverbanden van specifieke opleidingen

Verpleegkunde: Flevoziekenhuis

We werken samen met het Flevoziekenhuis, waar een speciaal skillslab is ingericht voor studenten Verpleegkunde. Hier kunnen ze oefenen in een ziekenhuisomgeving.

Pabo: Jeugdtheatergezelschap BonteHond

Het Almeerse Jeugdtheatergezelschap BonteHond ontwikkelde een doorlopende leerlijn kunst en cultuur in de eigen omgeving: Kunst is Dichterbij dan je Denkt (KIDD). Door samenwerking met de Pabo van Windesheim in Almere wordt al tijdens de lerarenopleiding gestart met kunst- en cultuuronderwijs met een focus op de nabije omgeving.

Pabo: schoolbesturen Almere, Lelystad en Dronten

Voor Opleiden in de School van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) heeft onze hogeschool een samenwerkingsverband met schoolbesturen in Almere, Lelystad en Dronten.

Bouwkunde: Stichting BouwTalent

In de duale opleiding Bouwkunde en de Associate degree Bouwkunde werkt Windesheim in Almere samen met BouwTalent.

Interesse in samenwerken?

Neem contact met ons op per e-mail voor de mogelijkheden.

LinkedIn-groep

Join de LinkedIn van Windesheim in Almere om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Join us on LinkedIn

Maatwerk- en Incopmany-opleidingen

Wilt u de kennis en vaardigheden van uw medewerkers uitbreiden? Windesheim biedt maatwerk- en incompany-opleidingen in verschillende interessegebieden.

Bekijk de mogelijkheden