Windesheim 's avonds kleurenverlichting tekst: kennis in werking zetten

Onderzoek door Windesheim Flevoland

Windesheim Flevoland doet praktijkgericht onderzoek voor organisaties die een specifieke vraag hebben. Onderzoek met een praktische waarde.

Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg

Windesheim Flevoland onderzoekt het klantenperspectief in ondersteuning en zorg, met als doel de positie van burgers te versterken en zorg- en welzijnsorganisaties handvatten te bieden voor zorg op maat. Het onderzoek richt zich op zorglogistiek, na(h)zorg op maat en inclusie (een samenleving waarin iedereen meedoet en zelfstandig leeft).
Lees meer over het onderzoek

Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding

Gemeente Almere wil de kwaliteit van het onderwijs en de opvoedingsondersteuning in Almere verbeteren. Windesheim Flevoland onderzoekt op welke manieren dit mogelijk is. Het onderzoek richt zich op de onderwerpen: Professionele ontwikkeling van de leraar, leren met inhoud en leren op lokatie.
Lees meer over het onderzoek

Nieuwe Arbeidsverhoudingen

Het onderzoek richt zich op ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen. Hoe geef je vorm aan arbeidsverhoudingen die recht doen aan individuele ontplooiing van professionals en bijdragen aan innovatie en duurzame economische groei? Hoe bind je hoogopgeleiden aan jouw bedrijf en regio? Hoe stimuleer je ondernemerschap van werkenden binnen je organisatie? Hoe organiseer je samenwerking in multidisciplinaire, flexibele en bedrijfsoverstijgende teams? En hoe geef je inhoud aan nieuwe vormen van medezeggenschap?
Lees meer over het onderzoek

Robotica

Hoe ontwikkel je een betaalbare zorgrobot voor ouderen? Hoe kunnen robots zieke kinderen goed ondersteunen? En hoe kun je robots inzetten bij productieprocessen voor meer efficiëntie, veiligheid en capaciteit? Het onderzoek van Windesheim Flevoland richt zich op industriële robotica en zorgrobots.
Lees meer over het onderzoek