Twee studenten met telefoon buiten X
6 okt

Conferentie Het Jonge Kind: 'Buiten de lijntjes'

Jonge kinderen spelen én leren altijd en overal. Waar de focus op de peuterspeelzaal en de kinderopvang vooral ligt op het spelen, focust de basisschool op het leren. Maar kinderen scheiden niet, ze leren van het spelen. Over de laatste ontwikkelingen op dit gebied organiseerden wij de conferentie Het Jonge Kind: ‘Buiten de lijntjes’. De conferentie is inmiddels achter de rug.

Jonge kindIn de Week van de Opvoeding (6 oktober) organiseerden wij samen met ENTZA en het Jonge Kind Centrum deze conferentie voor professionals uit het brede werkveld. Met praktische workshops en verdiepende lezingen over leren van spel, interactie met kinderen, spelen kan overal, en samenwerking tussen school, opvang, ouders en professionals.

Bekijk hier de slides van de drie keynote sprekers:

Presentatie Betsy van de Grift

Presentatie Hannelie du Preez

Tekst lezing Hannelie du Preez

Presentatie Margaret Kernan

Bekijk hier de foto's en tekeningen van de conferentie:

Foto's gemaakt door Sylvia Huisman en tekeningen door Sander de Coninck

Programma

8.45-9.15 uur: inloop
9.15-9.25 uur: ontvangst door dagvoorzitter Wilma van Esch
9.25-9.50 uur: opening door Henk Hagoort, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim en René Peeters, wethouder onderwijs in Almere
9.55-10.30 uur: lezing door Betsy van de Grift
Pauze
11.05-11.45 uur: workshopronde 1
11.50-12.30 uur: lezing Hannelie du Preez
Lunch
13.20-14.05 uur: lezing dr. Margaret Kernan
14.15-15.00 uur: workshopronde 2
15.05-15.20 uur: wrap up
Hapje en een drankje

Keynote speakers

Margaret KernanDr. Margret Kernan, International Child Development Initiatives (ICDI), Leiden, Team Leader Early Years (0-8)
Margaret has spent the last 30 years working internationally in the fields of education and development. She began her professional life as a teacher of young children working in primary and pre-primary schools in Ireland, England and the United States. Following a Masters in Psychology of Education from Institute of Education, University of London, Margaret worked as a researcher and lecturer in Early Childhood Education Care at the Dublin Institute of Technology. At the same time she pursued her research interest in children’s outdoor play.

Since joining ICDI in 2009, Margaret has managed research and development projects and facilitated training in Ethiopia, Hungary, Kosovo, Nepal, Palestine, South Africa, Sierra Leone and Turkey. Since 2012 Margaret is also specializing on intergenerational learning between young children and older people. She is also passionate about the importance of play for children's well-being.

Margaret has a PhD in Education (University College, Dublin) and has published widely in the field. A particular interest throughout her work has been interdisciplinary and intersectoral approaches to better understand children’s lives and to improve their opportunities.

Hannelie du PreezDr. Hannelie du Preez, University of Pretoria, ECCE
Keynote: Context, Mind & Activity: Are South African children transformed through or merely imparted with socio-science knowledge bases for the 21st century?

There is constant strive by society for the advancement of technology to construct and reconstruct knowledge bases, that meet global and local collective needs. It is expected from the early childhood teacher to lay such foundations in order to cultivate socio-scientific literate citizens who can one day lead with trans-disciplinary habits of mind to effectively undertake socio-scientific issues. The attainment of latter prospects necessitates a coherent and reputable Social Studies, Natural Sciences, and Technology intended curricula for the young child. Together with an early childhood teacher who is highly skilled in interpreting and implementing specialised socio-science subject-content knowledge and pedagogical content knowledge utilising advanced educational tools. The burning question, however, “are South African children's mental functioning transformed through socio-science knowledge bases for the 21st century or are such knowledge bases merely transferred to attain educational outcomes?
 

Betsy van der GriftBetsy van de Grift, spreker conferentie Jonge Kind
Keynote: Breinleren bij jonge kinderen: ervaren, ontdekken en leren!
De neurowetenschap leert ons steeds meer over de manier waarop jonge kinderen leren. Hun brein is nog lang niet af: ze hebben leerervaringen nodig om de ontwikkeling ervan te stimuleren. In deze keynote wordt allereerst de breinontwikkeling van jonge kinderen uitgelegd aan de hand van neurowetenschappelijke kennis. Aan de orde komen daarna de neurowetenschappelijke verklaring van veelvoorkomend, opvallend- en probleemgedrag en het diagnosticeren van stoornissen in de jonge kind periode. Want wat doen we als een kind ‘buiten de lijntjes kleurt’?
 
Jonge Kind specialist Betsy van de Grift schreef vier breinboeken, Kinderkoppie (over het belang van de rijke leeromgeving), Peuteren en Kleuteren (over het breinleren van jonge kinderen) en een boek over gedragsproblemen; De Lastige Kleuter. In november 2016 werd Jongensbrein/Meisjesbrein gepubliceerd, over de verschillen tussen jongens en meisjes.
Betsy van der Grift is ze een veelgevraagd spreker, voor ouders en voor professionals in kinderopvang en het primair onderwijs.

Wilma van EschDagvoorzitter

Wilma van Esch is dagvoorzitter. Ze heeft ruim 30 jaar ervaring in zeer uiteenlopende functies van KO tot HBO. Haar ervaring op gebied van veranderingsprocessen op individueel, team en organisatieniveau zet zij in bij haar interactieve lezingen op gebied van onderwijs en opvoeding. 

Workshops

Naast de keynotes kunt u kiezen uit een groot aanbod praktische workshops en verdiepende lezingen over leren van spel, interactie met kinderen en samenwerking tussen school, opvang, ouders en professionals. Op 6 oktober kunt u zich bij binnenkomst inschrijven voor de workshops en lezingen van uw keuze. Vol = vol.

Werken aan gezonde kinderopvang met mediaopvoeding
Door Denise Bontje van Sardes en coördinator van Kind & Media

Een gezonde kinderopvang is een mooi streven. Daarbij denken we al snel aan voedingsbeleid, buitenspelen en veel beweging met de kinderen. Maar welk voorbeeld geven de pedagogisch medewerkers (onbewust) als het gaat om mediagebruik? Wees gerust, deze sessie is geen pleidooi voor meer tablets op de groep. Maar wel voor het hebben van een visie op media: 
Welke rol heeft de kinderopvang bij mediaopvoeding en wat houdt dat in?

De stem van het jonge kind. Op welke manier kun je ervoor zorgen dat het kind ook de ruimte krijgt om invloed te hebben op zijn ontwikkeling/leerproces?
Door Ingrid Paalman, Hogeschoolhoofddocent Lerarenopleiding basisonderwijs – Teachers College, Senior Lecturer & Researcher Master Learning and Innovation en auteur van het boek Lef om te luisteren.

In verbinding met het jonge kind, dat is het thema van deze workshop. Hoe doe jij dat? Luister je wel eens écht naar jouw kinderen? Hoe betrokken zijn de kinderen in jouw groep? Heb jij het lef om te luisteren naar jouw kinderen? Hoe betrek je kinderen bij hun leerproces? Ingrid Paalman zal u uitdagen om met deze vragen aan de slag te gaan.

Samenwerking tussen praktijk en onderwijs
Door Arjen Mostert MMI,  hogeschooldocent en coördinator Praktijkleren bij de opleiding Social Work van Windesheim Flevoland en drs. Henrike van Diest, hogeschooldocent Social Work

In deze interactieve workshop onderzoeken we de mogelijkheden om de samenwerking tussen praktijk en de hbo-opleiding Social Work te verbeteren en te intensiveren. De opleiding Social Work leidt de professionals op die in de toekomst werkzaam zullen zijn bij de organisaties die deelnemen aan dit congres. Voor de hand liggende samenwerkingsvormen zijn stages, werkbezoeken en het uitvoeren van praktijkonderzoek door studenten Social Work. Het doel van deze workshop is om uit te wisselen op welke manieren de opleiding en de praktijk elkaar kunnen versterken.

Ontwikkeling bevorderen door rijke interacties
Door Pauline Slot, onderzoeker Universiteit Utrecht

Jonge kinderen leren vooral door exploratie en spelen. Hoe kan een pedagogisch medewerker hierbij aansluiten en de ontwikkeling van kinderen goed ondersteunen? Aan de hand van een internationaal gevalideerd observatie instrument (Classroom Assessment Scoring System) wordt er gekeken naar Europees videomateriaal en worden er verschillende aspecten van de interactiekwaliteit uitgelicht.

Inclusie van het jonge kind 
Door Ady Hoitink

In deze workshop verkennen we samen wat inclusie is in omgevingen waar jonge kinderen komen. De kinderopvang, de peuterspeelzaal, de speeltuin, de voorschool of de vroegschool / kleuterbouw van de basisschool. Dat doen we vanuit je eigen waarden en veronderstellingen bij het begrip ‘inclusie’ en 7 werkprincipes die kunnen helpen bij het vormgeven van een inclusieve speel-leeromgeving. Je gaat naar huis met nieuwe brillen om naar speel-leer-situaties te kijken en wellicht ook nieuwe taal om met je collega’s daarover te praten.

Outdoor Education; de wereld is mijn speelveld en klankbord
Door Marcel Staring, hogeschooldocent Windesheim Flevoland

Spel is in categorieën in te delen. Educatie is in vele facetten op te delen. Pedagogisch handelen is in een keur aan taken op te splitsen. We creëren ontwikkelkansen voor kinderen, het liefst in een betekenisvolle context. Allemaal belangrijk, allemaal nodig. We omringen kinderen met veel zorg, aandacht en professionaliteit. We dragen ons steentje bij aan de groei naar zelfstandigheid en volwassenheid. Het kind staat centraal, toch?

Ouders en professionals; onmisbare opvoedingspartners in de veranderlijke leefomgeving van jonge kinderen
Door Dorien Graas, lector Jeugd en Peter Nikken, lector Jeugd en Media bij Windesheim

Deze workshop gaat in op de perspectieven van ouders van jonge kinderen en professionals in de opvoedondersteuning in een digitale en technologische snel veranderende samenleving.Aan de hand van een aantal dilemma's uit de dagelijkse (digitale) opvoedpraktijk (thuis, opvang, school, vrije tijd) gaan we op zoek naar de overeenkomsten en verschillen in hoe ouders en beroepskrachten aankijken tegen het opgroeien van jonge kinderen in een wereld vol media. Daarbij bespreken we wat dat betekent voor de pedagogische relatie van ouders en professionals/beroepskrachten.

Volwassen kinderverhalen: een introductie in storytelling
Door Bas den Herder, hogeschooldocent Communicatie bij Windesheim Flevoland

Aan de hand van praktijkvoorbeelden en theorie wordt inzicht geboden in de basisprincipes van storytelling. We gaan op zoek naar manieren om dat in te zetten in de beroepspraktijk van de deelnemers aan deze workshop.

Speel je slim
Door Thea Faber en Melanie Kampman, hbo-coaches, De Schoor

Stenen, watjes, een trechter, een rolmaat, dennenappels, wc rolletjes… Hoe kunnen minimale en simpele materialen je helpen aan de (SLO-)doelen te werken met peuters? In deze workshop kun je dit ervaren.

Onderzoekend en ontwerpend leren voor het jonge kind
Door Bart van Teutem, onderwijskundig expert Wetenschap & Technologie

Kinderen zijn van jongs af aan geïnteresseerd in hoe de wereld in elkaar steekt en hoe dingen werken.  Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend en gemotiveerd om de wereld te onderzoeken en stellen voortdurend vragen. Ken Robinson beweert in zijn lezing ‘Do Schools Kill Creativity?’ dat we in het onderwijs deze natuurlijke nieuwsgierigheid onderdrukken waardoor deze uiteindelijk verloren gaat. Onderwijs in Wetenschap en Technologie sluit aan bij de nieuwsgierigheid van kinderen en doet recht aan het bètatalent van kinderen. Onderzoekend en ontwerpend leren is niet voorbehouden aan kinderen die hoogbegaafd zijn en/of in de bovenbouw zitten: alle kinderen zijn geboren onderzoekers het is aan ons dit talent te koesteren en te stimuleren. In deze workshop wordt aan de hand van een aantal praktische opdrachten de mogelijkheden van onderzoekend en ontwerpend leren voor jonge kinderen verkend.

Loose Parts
Door Anneke Wijngaarden, trainer, ontwikkelaar en klassenleider educatieve ouder-kind programma’s bij Stichting Jonge Kind Centrum

Loose Parts zijn alledaagse (vaak kosteloze) materialen waarmee kinderen oneindig lang en gevarieerd mee kunnen spelen. Tijdens het spel doen kinderen rijke ervaringen op, moeten ze oplossingen zoeken voor problemen en hun creativiteit gebruiken. Maar wat zijn nu precies loose parts? Hoe kan je ze inzetten in de dagelijkse praktijk? En wat ervaren kinderen tijdens het spelen met loose parts? Ervaar het in de workshop!

Voor altijd onthecht?! Bouwstenen van hechting
Suzanne Ganzevles en Jolanda Dikkerboom, Vitree

Aan de hand van de bouwstenen van hechting nemen we je mee in de laatste ontwikkelingen om de ontwikkeling van kinderen te bekijken vanuit die bouwstenen. Gevaar van moeite in de hechting ligt op verschillende vlakken. We gaan in de workshop van 45 minuten al bouwend een begin maken met het signaleren van (hechtins-)initiatieven van kinderen.

Speltherapie, spelenderwijs aan de slag in de hulpverlening
Door Laura Venema, speltherapeut Vitree

Door ervaringen te uiten, te delen, te verwerken en te verdiepen door middel van spel kan een kind geholpen worden wanneer er een stagnatie in de ontwikkeling van het kind is. Wil jij weten hoe? Kom dan naar deze workshop.

Jong leren eten
Door Bianca Fortuin, GGD Flevoland

Buiten de lijntjes kan dat ook op het gebied van voeding? Zeker weten! Jong leren eten laat groen en wit met elkaar vermengen, van 0 tot 18 jaar. Deze workshop is met name geschikt voor Kinderopvang en Onderwijs.

De 21 eeuwse vaardigheden
Door Jimmy van Zaanen, onderwijs innovator, 21 Toolkit

De 21e  eeuwse vaardigheden, coderen & programmeren, maker education, nieuwe technologie. Je hoort er heel veel over maar wat is dit eigenlijk? Moet het jonge kind daar iets mee? Zo ja, hoe dan? Deze vragen gaan we beantwoorden tijdens de workshop. Je leert hands-on ervaren wat het inhoudt en hoe je ermee aan de slag kunt.

Verbindend vilten, praktische workshop
​Door Karina Post, Praktijk voor innerlijke ontwikkeling voor jong en oud

Vilten is het proces waarbij je losse wol in elkaar laat grijpen tot een vast eindresultaat. Met warm water en olijfzeep wrijf je over de wol en daardoor verbinden de wolvezels zich met elkaar. Dit proces ondersteunt het zelfvertrouwen, vilten lukt altijd, het wordt altijd mooi. Een ontspannend werkje wat een grotere uitwerking heeft dan alleen het moment zelf

Het gaat er niet om of je binnen of buiten de lijntjes kleurt, het gaat erom dat je je eigen tekening maakt
Door Tjarda Sijtsma (kinderergotherapeut), Judith Dekkers (activiteitentherapeut Therapeutisch Peutergroep) en Ilja van der Sijde (kinderfysiotherapeut) van Merem

Hoe ver buiten de lijntjes is nog normaal? Wanneer vallen motorische vaardigheden op peuterleeftijd eigenlijk buiten de lijntjes en hoe pas je activiteiten daar op aan? Vaak ontwikkeld een kind tot de kleuterleeftijd spelenderwijs een hele reeks (grof-, fijn- en mondmotorische) vaardigheden die de basis vormen voor de rest van z’n leven. Niet ieder kind houdt het ‘normale’ tempo bij. Wanneer vallen deze vaardigheden niet meer binnen de norm? Hoe leg je dit vast? Hoe pas je vervolgens je activiteiten aan op het niveau van het kind? Wanneer kun je denken aan de inzet van kinderrevalidatie.

Het Opvoedkwaliteitenspel: een workshop voor professionals die de oudercompetenties willen versterken
Door Ingrid Diepstraten, opvoed- en gezinscoach en jeugdverpleegkundige, Inkura

Vaak weten ouders wel wat er mankeert in de opvoeding, maar zijn ze vergeten waar hun krachten liggen. Door het inzetten van het Opvoedkwaliteitenspel kun je als professional de ouders helpen hun kracht te (her)ontdekken, om van daaruit opnieuw vertrouwen te ontwikkelen in hun eigen oplossingen. Maak kennis met deze methodiek en ontdek hoe u ouders (weer) opvoedvertrouwen kunt geven.

Anders ongewoon?
Door Petri Kok-Sultan van Kinders & Zo (pedagogische workshops en programma's) en  kleuterleerkracht op een Islamitische basisschool

Vraag jij je ook vaak af waarom sommige kinderen nog zo laat buiten spelen? Of waarom ouders zo mopperen als hun kind in de zandbak heeft gespeeld? In deze workshop gaan we dieper in op achtergronden en krijg je uitleg van Petri Kok-Sultan van Kinders & Zo (pedagogische workshops en programma's) en  kleuterleerkracht op een Islamitische basisschool. In deze inspirerende workshop kunnen we elkaar ontmoeten en ervaringen delen en krijg je antwoord op bovenstaande vragen!

‘The Happiest Baby’ in het licht van de laatste wetenschap
Door Roos Rodenburg & Eline Moller, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, programmagroep Opvoedings- en Ontwikkelingsproblemen (OOP) van de Universiteit van Amsterdam

Slapen als een baby....geen spreekwoord zo misplaatst!  Een baby die huilt, slaapt niet en een baby die niet slaapt, huilt vaak. Wil jij ouders beter ondersteunen met een baby en oudervriendelijke troost-en slaapmethode? Volg dan de Happiest Baby workshop!

Spelen met bewegingsversjes!
Door: Liesbeth Delgijer, CEDgroep

Kinderen beleven veel spelplezier met de bewegingsversjes van de Droomvogel! De fantasievolle versjes stimuleren de spelontwikkeling, de taalontwikkeling en het verbeeldend vermogen. In deze workshop gaan we aan de slag met deze versjes. Je ervaart het plezier en verkent de mogelijkheden voor je eigen groep.

Informatiemarkt

Bedrijven en organisaties presenteren zich gedurende de dag op de informatiemarkt.

Het Jonge Kind Centrum (JKC) – www.hetjkc.nl
CED Groep – www.cedgroep.nl
Inkura – www.inkura.nl
Triade – www.triade-flevoland.nl
Gebaren op Maat – www.gebarenopmaat.nl
De Schoor – www.deschoor.nl
Vitree – www.vitree.nl
GO! Kinderopvang – www.go-kinderopvang.nl
Leuk van Lieke – www.leukvanlieke.nl
PieterPeuterPad, 2 Turven Hoog - www.2turvenhoog.nl
Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) -
www.couveuseouders.nl

Meld je hier aan