Studenten voor X
31 mei

Masterclass voor studenten: Artificial Intelligence & Big Data – Economische en Juridische waarden

Wil je meer weten over ‘Big Data’ en de nieuwe privacywetgeving? Op 31 mei 2018 organiseert Windesheim Flevoland een masterclass voor zowel eigen als externe studenten.

Tegenwoordig komen we overal het begrip ‘Big Data’ tegen. Het wordt soms in negatieve zin en soms in positieve zin gebruikt. Een voorbeeld van de negatieve betekenis van dit begrip komen we bij het bedrijf ‘Cambridge Analytica’ tegen, dat gegevens van ruim 87 miljoen Facebookgebruikers had gebruikt om verkiezingen in de Verenigde Staten te beïnvloeden. Een voorbeeld van dataverzameling in de positieve zin betreft de gegevens die de scholen over studenten verzamelen om hen beter te kunnen begeleiden in hun studiekeuzes en loopbaan.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywetgeving, genaamd ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in werking . Deze wet geeft het datasubject een aantal rechten en legt tegelijkertijd de verwerker van die persoonlijke data een aantal verplichtingen op. Hierdoor zou deze wetgeving meer waarborgen moeten bieden in de huidige economie, waarin data als haar grondstof dient. Toch stellen sommige deskundigen dat, vanwege de snelle technologische ontwikkelingen, deze verordening nu al tekortschiet in het beschermen van datasubjecten.

Inhoud masterclass

Big DataIn deze masterclass staan we bij alle genoemde aspecten stil. Allereerst neemt prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins deelnemers mee in de wereld van Artificial Intelligence door dit in de context te plaatsen van privacy en andere publieke waarden. Vervolgens gaat dr. Elif Kiesow Cortez, LL.M., CIPP/E nader in op het concept ‘Big Data’ en de economische waarde ervan in het licht van privacy. De derde spreker van deze masterclass, mr. dr. Ambrogino G. Awesta, zet dit onderwerp betreffende privacy en databescherming voort door op de toepasselijkheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op Big Data in te gaan. Deelnemers werken naar aanleiding van deze voordrachten vervolgens aan een casus om zo hands-on te ervaren wat de nieuwe ontwikkelingen inhouden. De casus zal daarna op interactieve wijze plenair besproken worden.

Deze masterclass wordt afgesloten met een borrel, met voldoende mogelijkheid om met de sprekers nader kennis te maken en met hen in gesprek te gaan.

Programma op donderdag 31 mei
Vanaf 12.30 uur   Inloop met koffie & thee 
13.00 - 13.45 uur  Artificial Intelligence: privacy en andere publieke waarden
13.45 - 14.30 uur  Big Data and Privacy Economics
14.30 - 15.00 uur  Pauze met koffie & thee
15.00 - 15.45 uur  Privacy & gegevensbescherming
15.45 - 16.15 uur  Workshop: casestudy
16.15 -16.30 uur  Plenaire bespreking van de casestudy
16.30 - 17.00 uur  Afsluiting en borrel

Voor wie

Deze masterclass met de bijbehorende workshop is uitsluitend toegankelijk voor studenten van Windesheim Flevoland, Windesheim Zwolle of externe studenten van andere hogescholen of universiteiten. Zowel rechtenstudenten als studenten van andere opleiding die in het thema geïnteresseerd zijn zijn welkom, bijvoorbeeld studenten in de richtingen management, ICT, media en communicatie.

Kosten

De masterclass is gratis toegankelijk (uitsluitend op vertoon van studentenkaart).

Datum en locatie

Donderdag 31 mei 2018 in Het Alnovum (zaal Flevotorium), P.J. Oudweg 1 Almere

Ga naar de routebeschrijving

Aanmelden

Meld je aan voor de masterclass