Studenten voor X
26 sep

Conferentie Student voice, lef om te luisteren

Kom, luister mee en laat ook jouw stem horen: op 26 september 2018 organiseren studenten en docenten van het Teachers College in Almere en Zwolle de allereerste Nederlandse conferentie over student voice.

Weet jij waar jouw leerlingen van dromen en wat hun toekomstplannen zijn? Richt jij het onderwijs zo in dat er meer dan voldoende ruimte ontstaat om naar hun stem te luisteren? Op de conferentie Student voice, lef om te luisteren ontdek je hoe je een (eigen) stem geeft aan jongeren door aan de slag te gaan met de vraag: hoe luister je nou écht naar jouw leerlingen?

Lef om te luisterenLef om te luisteren

Inspiratie voor deze allereerste Nederlandse conferentie over dit thema vormt het boek Student Voice van de auteurs Russell Quaglia en Michael Corso. Het werk werd in het Nederlands vertaald door Wieke de Jager, Ingrid Paalman en Mariëlle Taks en verscheen in 2017 onder de titel Lef om te luisteren. De conferentie borduurt voort op het doel van de vertaling: een kans voor het Nederlandse onderwijsveld om kennis te maken met het begrip student voice. Daarom hebben wij ook een van de originele schrijvers van het boek, Russell Quaglia, als gastpreker uitgenodigd. Wij verheugen ons al enorm op zijn komst. Tijdens de conferentie zal Russell de keynote verzorgen en kun je als deelnemer workshops volgen rondom de begrippen eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn.

Student voice

Betrokkenheid van leerlingen is een belangrijk thema voor scholen. Toch blijkt dat dit in de realiteit veelal beperkt blijft tot een leerlingenraad of her en der een scholierenenquête. In hun boek Student Voice bieden Quaglia en Corso onderwijsprofessionals nieuwe, innovatieve handvatten, waarmee je leerlingen in het onderwijs echt een stem geeft. Daarmee geven zij antwoord op de vraag hoe je hen betrekt bij het leerproces en hoe je hen begrijpt én inspireert. Ze voerden gesprekken met leerlingen, van primair tot academisch onderwijs, en op basis daarvan ontwikkelden ze een model aan de hand waarvan je als school condities kunt creëren om je leerlingen tot echte onderwijspartners te maken. Ze dagen je daarmee uit hét lef te tonen om werkelijk naar je leerlingen te luisteren!

Russel QuagliaRussell Quaglia

Russell Quaglia is een wereldwijd erkende onderzoeker, schrijver én pionier op het gebied van onderwijs, bekend om zijn niet-aflatende toewijding om meer ruimte te geven aan de stem van leerlingen. Zijn inzet voor jonge mensen wordt gedreven door zijn passie om ervoor te zorgen dat de stem van elke leerling en student wordt gehoord, geëerd en dat ernaar wordt gehandeld. Het is en blijft zijn drijfveer om de status quo op scholen te blijven betwisten. Naast het boek Student Voice dat hij samen schreef met Michael Corso is hij onder meer oprichter van het Quaglia Institute for Student Aspirations, dat zich ten doel heeft gesteld om de juiste voorwaarden te bevorderen die wezenlijk kunnen bijdragen aan de aspiraties van studenten en leerlingen over de hele wereld.

Programma

 10.00 uur Welkom
 10.10 uur Spreker Russel Quaglia
 11.00 uur Muzikaal Intermezzo: je stem laten horen d.m.v. zang o.l.v. Lin de Jong
 11.15 uur Pauze
 11.40 uur Workshopronde 1
 13.15 uur Lunch
 14.00 uur Interactieve lezing door Marlies ter Beek en Jael de Jong-Weissman over innovatief leren
 14.45 uur Workshopronde 2
 16.15 uur Afsluiting en elkaar ontmoeten onder genot van een drankje 
Voor wie

Voor onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet, mbo- en hbo-onderwijs die willen ervaren hoe je de stem van leerlingen de ruimte kunt geven in het onderwijs.

Workshops

Het kind als gevende kind, het vergroten van eigenwaarde van leerlingen/studenten 

Tijdens de workshop gaan we kijken naar de invloed van de context zoals school, ouders op de vorming van de identiteit en de daaraan verbonden eigenwaarde van het kind. Uitgangspositie is; ‘Het kind als gevend kind’. Thema’s als erkenning, vertrouwen, loyaliteit, parentificatie, rechtvaardigheid worden behandeld om hulpbronnen ontdekken  in het helpen en ondersteunen van het vergroten van de eigenwaarde van het kind. Groeien en ontwikkelen doe je niet alleen, dit kan niet zonder de ander! 
Door: Cassandra Akse

Creativiteit en identiteitsontwikkeling 

Kunstzinnige en creatieve werkvormen bieden een prachtige mogelijkheid om gedachten, wensen en dromen van leerlingen of studenten zichtbaar te maken. In Creatieve Loopbaancoaching (ontwikkeld binnen de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening) werken studenten aan hun persoonlijke professionaliteit. Niet alleen door te schrijven en praten, maar vooral door te doen en maken reflecteren ze op wie ze zijn, op hun talenten en kwetsbaarheden en dromen voor de toekomst. Ze ontmoeten weerstand (van zichzelf en van het materiaal waar ze mee werken) en ervaren Flow. Ze beslissen welke verandering ze bij zichzelf willen realiseren, en experimenteren hiermee. Studenten geven aan dat ze door deze andere manier van werken nieuwe dingen over zichzelf ontdekken. Als docent/ begeleider merk je dat deze manier van werken ruimte geeft, maar ook dat je snel bij de kern komt. De leerling/ student komt vanuit intrinsieke motivatie tot groei. In deze workshop ontdek je een aantal werkvormen en hoe het is om daar mee te werken.
Door: Kike de Jong 

Voicing Community

De wereld verandert in een ongekend hoog tempo. Muren worden gebouwd en grenzen worden doorbroken. De zuilen van vroeger lijken betekenisloos, religies lijken bij onze grootouders te horen. Verschillen worden uitvergroot of weggelachen. Wat is dan nog een richting waar mensen zich gezamenlijk voor kunnen inzetten: een gemeenschappelijk doel, voor vereende krachten? Is er een ideaal waarvoor we betrokken blijven bij elkaar, en waar de stem van elk individu er mag zijn? En welke rol moet de school spelen als het gaat om de verschillen en de gemeenschap?

‘I believe that the school is primarily a social institution. Education being a social process, the school is simply that form of community life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resources of the race, and to use his own powers for social ends.’ (Dewey, 1897, 2/3)

Is de school een mini-samenleving? Wat is dan de maatschappelijke opdracht van de school? Waaraan zou het (levensbeschouwelijk) onderwijs moeten voldoen als ze samenleven op het oog heeft? Misschien ontdekken we in deze workshop welke rol de levensbeschouwelijke tradities kunnen spelen met het ideaal van de samenleving op het oog. En wat dat vraagt van de leerkracht/docent!
Door: Erik Renkema

Film maken om invulling te geven aan Student Voice

In deze workshop gaan we het niet alleen nadenken over film, maar ook meteen praktisch daarmee aan de slag. Na het kijken van een korte documentaire gaan we met elkaar in gesprek over wat een documentaire kenmerkt. Daarna gaan we zelf een korte film maken. Iedereen maakt filmpjes, kijk maar eens in je filmrol op je telefoon. Hoe je ook een inhoudelijk en qua vorm een kwalitatief filmpje maakt voor je lessen, jezelf of anderen!
Door: Marah Haan

I've got the music in me

Wat nou als muziekles geven helemaal niet moeilijk is? Wat nou als je geen muziekles ‘geeft’, maar leerlingen uitnodigt om de muziek die al lang in ze zit te laten horen? Wat nou als muziek er lang lang is en het aan ons is om de leerling de veiligheid en uitdaging te geven zodat die die  muziek ook naar buiten laat komen? Tja…dan…ben je binnen 5 minuten in staat om met wie er maar in je lokaal zit samen een muziekstuk te creëren en te laten horen. Wil je dat meemaken? Kom bij Suzan in de workshop.(www.lutkelinkt.nl)
Door: Suzan Lutke

Het digitale verhaal van leerlingen

In deze bijdrage laten we zien hoe lerarenopleiders studenten kunnen stimuleren om actief aan de slag te gaan met literatuur,  kennis te verbinden aan de praktijk en te verduurzamen in een ontwerpopdracht zodat er betekenisvol geleerd wordt en student voice zichtbaar gemaakt. We bespreken hoe we aan de hand van toetsing vanuit de opleiding zijn gegaan naar ontwerpopdrachten met behulp van story telling.  Op deze manier willen we studenten uitdagen om inhoud te creëren (in plaats van te consumeren) en te werken aan 21ste eeuwse vaardigheden als communiceren, creativiteit en informatievaardigheden. Tijdens de workshop gaan we in op de uiteenlopende ervaringen van studenten en die van opleiders die door de inrichting van de leeromgeving worden gestimuleerd om zich op te stellen als begeleider in plaats van instructeur en wat dit kan betekenen voor uw eigen onderwijspraktijk.
Door: Marianne Lok en Hans Drost

Hoezo leerlingen doelen laten stellen?

Het is belangrijk dat wij als onderwijsprofessionals leerdoelen stellen voor onze leerlingen om aan werken. Leerdoelen bepalen inhoud en bieden kaders, geven richting en duidelijkheid en bieden leerlingen de kans om succesvol mee te doen. Wanneer wij daarnaast de leerling in de gelegenheid stellen om zelf leerdoelen op te stellen leidt dit ‘tot een diep niveau van leren, met doorzettingsvermogen en met een hoge inzet, een combinatie die ook leidt tot een verhoging van de leerresultaten’ (Covington, 2000, p. 177). Quaglia en Corso (2014) maken duidelijk dat ‘scholen die leerlingen het vertrouwen geven om naar hun doelen toe te werken, het hoogste doel van onderwijs vervullen, namelijk: leerlingen helpen het beste uit henzelf te halen’ (p. 171). Bij het principe doelbewustzijn nemen leerlingen verantwoordelijkheid voor wat ze willen doen en wie ze willen zijn, maar daarnaast ook voor anderen (Quaglia & Corso, 2014). Leerlingen hun doelen laten stellen heeft een positieve uitwerking ook op de principes eigenwaarde en betrokkenheid.
Door: Alwin Truin

Gebruik maken van kunst voor leren

In deze workshop verkennen we een aantal - meteen toepasbare - manieren (waaronder Visual Thinking Strategies en Art Based Learning) om met leerlingen en studenten naar kunstwerken te kijken. Hierbij heb je als leerkracht / docent een open houding. Het gaat niet om het overdragen van kennis over kunstwerken en kunststromingen, maar om het stimuleren en ontwikkelen van de nieuwsgierigheid en de creativiteit van leerlingen en studenten.
Door: Marlies ter Beek

Lef om te spreken

De Nederlandse vertaling van ‘Student Voice’  heet ‘Lef om te Luisteren’ in deze workshop verkennen we op welke wijze naast lef of te luisteren, juist ook lef om te spreken vanuit het perspectief van de leerling deel uit kan maken van de betrokkenheid van leerlingen bij hun leren.   Een interactieve workshop waarbij theorie concreet wordt gemaakt in handelen. Want:
"Your self−expression is your service to the world."  
Door: Jael de Jong

Good Practice: Putting Voice to Work

De vraag: hoe implementeren wij de stem van de leerling in de praktijk, zal centraal staan bij deze workshop. Tijdens deze workshop zal een doorkijkje gegeven worden naar de onderwijspraktijk van onderwijsroute 10-14. Op onderwijsroute 10-14 ontmoeten Basis- en voortgezet onderwijs elkaar. Leerlingen kringen hier de mogelijkheid om door te groeien in kennis en zonder de ontwikkelingslijn te onderbreken. Met persoonlijke leerroutes, coaching en begeleiding staan leerlingen aan hun eigen roer. Tijdens deze workshop zal gekeken worden naar hoe de stem van de leerling het uitganspunt is en wat dit betekent voor het onderwijs. 
Door: Daniel Kolpa, Buddy v/d Stad en leerlingen van 10-14

Student voice en leiderschap 

In deze interactieve lezing gaan we in op de betekenis van student voice in de schoolpraktijk. Wat betekent student voice voor leiderschap in je school? Op welke manier verander je systemisch de onderwijspraktijk van de school met student voice? De vraag wordt beantwoord hoe student voice de onderwijskwaliteit van je school beïnvloedt en verbetert. 
Door: Russel Quaglia en Ingrid Paalman

Hart voor leren

Leren doe je met je hoofd, hart en handen. In het huidige onderwijs zit het met dat hoofd (kennis) wel goed, en gaat het met aandacht voor de handen (vaardigheden) steeds beter. Aandacht voor “het hart”, bijvoorbeeld voor eigenwaarde en zelfvertrouwen van leerlingen en studenten, kan veel beter. In deze workshop gaan we, mét hoofd, hart en handen, kijken hoe “Lef om te luisteren” én de aanpak van het Teachers College daarbij kunnen helpen.
Door: Ton Zondervan 

Datum en locatie

Woensdag 26 september 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur op Windesheim in Zwolle.

Ga naar de routebeschrijving

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 50,-.

Aanmelden

Meld je aan via de onderstaande button. Aan elke workshop kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. Bij de workshop 'Student Voice en Leiderschap' zijn er 50 plekken beschikbaar.

Meer informatie

Houd deze pagina in de gaten voor een update van het programma. Wil meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid Paalman via e-mailadres: im.paalman-dijkenga@windesheimflevoland.nl