12 jun

Pabo-conferentie over actuele onderwijsthema's

Ben je geïnteresseerd in actuele onderwijsthema's, zoals inclusieve leerlingenzorg, betekenisvol onderwijs, diversiteit en digitale geletterdheid?

Kom dan naar de Pabo-conferentie op 12 juni 2019. De organisatie van deze conferentie is in handen van de derdejaars Pabo-studenten van Windesheim Flevoland.

Deze conferentie is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs in Flevoland. Leerkrachten, directeuren, intern begeleiders, onderwijsassistenten of bestuurders; allen zijn van harte uitgenodigd. Ook deelnemers met interesse in het onderwijs zijn van harte welkom!

Programma

14.45-15.15 uur  Inloop 
15.15-15.30 uur  Welkom en huishoudelijke mededelingen
15.30-16.15 uur  Workshopronde 1 (keuze uit 8 workshops)
16.15-16.30 uur  Wissel / korte pauze
16.30-17.15 uur  Workshopronde 2 (keuze uit 7 workshops)
17.15-18.00 uur  Netwerkborrel

Locatie

Windesheim Flevoland, Hospitaaldreek 5, 1315 RC Almere, 1e verdieping.

Wil je weer helemaal actueel zijn over de onderwijsthema's? Meld je dan nu aan!
Deelname is gratis!

 Aanmelden

Heb je vragen? 

Stel ze aan:

Suzanne Alkema
M: sj.alkema@windesheimflevoland.nl 
T: 088- 4698302
(maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar)   

Ingrid Hoff 
M: i.hoff@windesheimflevoland.nl
T: 088-4697539
(dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar)

Workshops

RONDE 1

ICT, wat moet je ermee?

Ben jij leerkracht in de bovenbouw en wil jij graag je lessen betekenisvoller maken met ICT, maar weet je niet hoe? Kom dan naar onze workshop! Tijdens onze workshop ‘ICT, wat moet je ermee?’ krijg je concrete handvatten over hoe je ICT inzet in jouw bovenbouwklas. Bovendien leer je ICT combineren met vakken zoals taal, rekenen en spelling.

Nieuwsgierig geworden? Dan zien wij je graag bij onze workshop! Tot dan!

Doelgroep: leerkrachten bovenbouw.

Kind aan het woord

Een kindgesprek, hoe werkt dat? We kennen het allemaal wel: citoscores, rapporten en toetsen, maar wat is nou echt belangrijk voor de leerlingen? De stem van het kind! In deze workshop leert u het nut van kindgesprekken en hoe u deze kunt inzetten in de klas. Zo besteden wij met u aandacht aan bruikbare tools voor een kindgesprek. Wilt u de stem van het kind echt leren horen? Kom dan naar de workshop: kind aan het woord!

Doelgroep: leerkrachten van groep 3 t/m 8.

Wist je dat twee leerlingen in jouw klas een TOS hebben?

Voor jou als leerkracht is het essentieel dat je ieder kind goed op weg kan helpen, ook als de leerling een andere aanpak vraagt dan de rest van de groep. Met het invoeren van passend onderwijs vraagt dit van jou specifieke kennis en vaardigheden. Om kinderen met een TOS (taalontwikkelingstoornis) te begeleiden wordt er van jou, als bovenbouw leerkracht, gevraagd om een specifieke kennis in huis te hebben. Het spreken en begrijpen van taal is voor deze kinderen een obstakel. 

Waarom? De centrale vraag in onze workshop is: hoe kan jij als leerkracht, tijdens een klassikale woordenschat les, de leerstof aanbieden aan een kind van 8 tot 12 jaar met een TOS. Tijdens onze workshop krijg je concrete voorbeelden en word je bewust hoe je om kan gaan met deze kinderen. Daarnaast richten wij ons ook op de sociale veiligheid van TOS leerlingen binnen een groep.

Doelgroep: leerkrachten van groep 5 tot 8, intern begeleiders en ambulante begeleiders binnen het onderwijs.

Moeilijke onderwerpen, hoe ga je ermee om?

Verlies van een dierbare, op zoek naar je identiteit of bewustwording van seksualiteit. Belangrijke onderwerpen, maar hoe pak je deze aan met jonge kinderen? Als leerkracht in de onderbouw krijg je er wel eens mee te maken: moeilijke onderwerpen die je moet bespreken in de klas. Tijdens onze interactieve workshop krijg je handvatten, waarmee je lastige onderwerpen bespreekbaar kunt maken in jouw klas.

Wil je meer weten over het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen? Ga je graag naar huis met kennis en praktische voorbeelden die je meteen kunt inzetten in jouw klas? Kom dan naar onze workshop!

Ben jij die leerkracht uit de onderbouw die het bespreken van dergelijke onderwerpen ook zo lastig vindt en ga je graag naar huis met kennis en praktische voorbeelden die je meteen kan inzetten in de klas? Kom dan naar onze workshop!

Doelgroep: leerkrachten onderbouw.
Maximaal aantal deelnemers: 14 personen.

Durf de methode los te laten!

Ben jij een leerkracht in groep 3 of 4 en wil je graag leren hoe je jouw leerlingen spelend de lesdoelen kunt laten bereiken? Kom dan naar onze workshop. Tijdens de workshop ervaar je hoe je als leerkracht aan de slag kan met spelend leren. Dit doe je aan de hand van een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.  We geven je inspirerende ideeën en uitdagende voorbeelden om naast methodelessen ook spelend leren aan te bieden.

Doelgroep: leerkrachten en onderwijsassistenten van groep 3 en 4.
Maximaal aantal deelnemers: 12.

(Cyber)pesten, je kunt er iets aan doen

Merk je ook dat er problemen zijn met pesten die eigenlijk buiten school begonnen zijn? Vind je het lastig om (cyber)pesten aan te pakken in de klas en ga je graag de uitdaging aan om hier iets aan te doen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Speciaal voor deze workshop hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen van leerlingen met (cyber)pesten. Het kan dan gaan om de pesters of leerlingen die gepest worden, binnen of buiten de school. Het onderzoek richt zich ook op de signalering van (cyber)pesten bij de kleuters. We bekijken de pestproblemen van groep 1 tot en met 8. Om je verder op weg te helpen bespreken we effectieve anti-pestmethoden voor dit probleem.

RONDE 2

Het zoeken van informatie, nooit meer een frustratie! (titel op flyer: ICT, wat moet ik ermee?)

Ben je een leerkracht in de bovenbouw? Merk je dat jouw leerlingen soms nog moeite hebben met het opzoeken van betrouwbare en bruikbare informatie? Word toch vaak Wikipedia gebruikt als enige bron? Kom dan naar de workshop ‘Het zoeken van informatie, nooit meer een frustratie!’ Tijdens deze workshop krijg je tips en tools aangereikt die je aan jouw leerlingen kunt aanbieden. Wij laten je zien hoe je dit in jouw dagelijkse lessen kunt integreren.

Doelgroep: leerkrachten van de bovenbouw.


Nieuwsgierig geworden? Dan zien wij je graag bij onze workshop op Windesheim Flevoland!

Student Voice en diversiteit

Begin morgen nog aan een beter onderwijsklimaat!

Je hebt vast wel eens een leerling gehad die ongemotiveerd in jouw les zat en waar je geen grip op leek te krijgen. In deze workshop gaan we samen aan het werk om met Student Voice anders naar deze leerlingen te kijken. Betrokkenheid van leerlingen is een belangrijk thema voor scholen. In de realiteit blijkt helaas meestal dat deze betrokkenheid zich beperkt tot een leerlingenraad of een scholierenenquête. Het effect van Student Voice is dat je gaat samenwerken mét jouw leerlingen, in plaats van over jouw leerlingen. Student Voice is hét antwoord op de vraag hoe je jouw leerlingen betrekt bij hun eigen leerproces en hoe je hen begrijpt en inspireert. Maak plaats voor een heldere kijk op jouw leerlingen. Word jij de held van jouw school?

Doelgroep voor deze workshop: leerkrachten, ondersteuners en besturen van scholen.

Redzaamheidslezen: niet racen maar lezen!

Als leerkracht van de onder- en bovenbouw ontkom je er niet aan: racelezen. Toch ervaar je maar wat vaak dat met dit type lezen het tekstbegrip niet wordt vergroot. Het redzaamheidslezen legt de focus op het vloeiend en nauwkeurig lezen, in plaats van het vloeiend en vlot lezen. Tijdens deze workshop maak je daarom kennis met deze relatief nieuwe manier van lezen: het redzaamheidslezen. Je leert waarom deze aanpak van groot belang is voor jouw leesonderwijs. Zo maak je kennis met een groot aantal maatregelen en interventies. Deze kun je gebruiken om kinderen te helpen met betekenisvol lezen.

Met de workshop leer je jouw leesonderwijs op een andere manier in te richten, vloeiend en nauwkeurig in plaats van vloeiend en vlot! Wil je meer weten over deze nieuwe manier van lezen: het redzaamheidslezen. Kom dan naar onze workshop!

Doelgroep: leerkrachten groep 1 tot en met 8.

Leren door bewegen

Herken je dit? Kinderen die het lastig vinden om stil te blijven zitten tijdens de les. Ze wiebelen op hun stoel, zijn niet geconcentreerd en leiden andere kinderen af. Het beste is om van het bewegen gebruik te maken. Door te bewegen gaat er meer bloed en zuurstof naar de hersenen en worden je hersenen positief gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat je nieuwe informatie beter kan onthouden, geconcentreerde bezig bent en betere resultaten behaalt.

In deze workshop bieden wij je handvatten aan om beweging te integreren in jouw lessen. Wij geven je informatie over het belang van bewegen in de klas. Daarnaast zullen wij voorbeelden geven en deze gezamenlijk uitvoeren.

Wij hopen je te zien bij onze workshop!

Doelgroep workshop: leerkrachten onderbouw, onderwijsassistenten, (adjunct)directeuren & studenten van de Pabo.
Maximum aantal deelnemers: 10 – 15 deelnemers.

Thematisch onderwijs : veel leren in weinig tijd

Thematisch onderwijs, een gegeven in de onderbouw maar veelal afwezig in de bovenbouw. Wij geloven dat thematisch onderwijs waarbij projectmatig en coöperatief werken centraal staan, de beste manier is om efficiënt en betekenisvol onderwijs in de bovenbouw aan te bieden. Tijdens deze workshop leer je hoe er door vakintegratie en projectmatig werken veel geleerd kan worden in weinig tijd. Daarnaast creëer je door het werken met interessante  projecten een groter gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen. Het leren verandert daardoor van iets dat moet naar iets dat leuk is om te doen.

Wat biedt deze workshop:
- Kennis over thematisch onderwijs in de bovenbouw
- De mogelijkheid om zelf te ervaren hoe thematisch onderwijs in de bovenbouw er uit kan zien
- Inspiratie voor het realiseren van thematisch onderwijs in je eigen klas

Doelgroep: leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Wij hopen jullie graag te zien bij onze workshop.

Woordenschat onderwijs en NT2-leerlingen 


Bijna iedereen heeft of zal ooit een leerling in de klas hebben waarvan Nederlands niet de eerste taal van de leerling is. Hoe leert een (NT2)-leerling woorden aan? In welke stappen/fases gebeurt dit? Hoe kan ik als leerkracht effectief woordenschat onderwijs aanbieden? Wat zijn de “uitjes” en wat is ook alweer het viertaktmodel? Moet je woordenschatonderwijs anders aanbieden bij NT2-leerlingen of niet? Wat zijn de gevolgen van slecht woordenschat onderwijs? Als het antwoord van een of meer van de bovengenoemde vragen je wel interessant lijkt om aan te horen of je hebt behoefte aan een opfrisser wat betreft het geven van woordenschatonderwijs, nodig ik je van harte uit om deze workshop bij te wonen!

Doelgroep: leerkrachten/studenten in de bovenbouw van het basisonderwijs.