Student die aan het bellen is
17 jun

Conferentie Kind en Educatie

De derdejaarsstudenten van de Pabo en de tweedejaarsstudenten van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) organiseren op 17 juni 2020 een conferentie over actuele onderwerpen rondom Kind en Educatie. We nodigen u van harte uit voor deze middag. Vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus gaan we de conferentie Kind en Educatie ONLINE organiseren.

Webinars

Pabostudenten hebben zich verdiept in onderwerpen als inclusief onderwijs, betekenisvol onderwijs, diversiteit en digitale geletterdheid, de Ad PEP-studenten in thema's als tweede taalontwikkeling, outdoor education en IKC ontwikkeling & samenwerking. Op deze middaggeven zij webinars en lezingen over achtergronden van deze ontwikkelingen en praktische toepassingen in de klas en kinderopvang.

TED talk

Ter afsluiting van de conferentie ontvangen de deelnemers een link naar een inspirerende TED talk van dr. Sui Lin Goei. Sui Lin Goei is lector Onderwijsbehoeften in Inclusieve Leeromgevingen bij Windesheim en universitair docent bij de LEARN ! Academy van de VU waar zij programmaleider onderzoek naar Lesson Study is. Haar onderzoek richt zich op hoe leraren gedifferentieerde lessen ontwerpen, wat zij daarvan leren en hoe 'teacher talk' binnen een Lesson Study-cyclus zich ontwikkelt. Ze is een (inter)nationaal deskundige op het gebied van Lesson Study en verzorgde meermaals op uitnodiging presentaties op de World Association of Lesson Study.

Voor wie?

Deelname aan de webinars is gratis en voor geïnteresseerden uit opvang en onderwijs, zoals pedagogisch medewerkers, WE-coaches, onderwijsassistenten, leerkrachten, ib'ers, directeuren en bestuurders.

Programma

15.15 - 15.30 uur

Inchecken achter uw bureau

15.30 - 16.15 uur

Webinarronde 1

16.30 - 17.15 uur

Webinarronde 2

Opzet

De conferentie vindt plaats via Microsoft Teams. Voor dit programma heeft u nodig: een Microsoft account, dit kan in de vorm van het gebruik van Office 365, een privémailadres van outlook.com of hotmail.com. Met een ander adres dient u eerst een Microsoft account aan te maken om toegang te krijgen tot de vergadering.

Aanmelden

Wilt u weer helemaal actueel zijn over de onderwijsthema's? Meld u hier aan.  Deelname is gratis!

 

Webinarronde 1

Webinar 1: Een overeenkomst met betekenis (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Rick van Disseldorp & Sharella Peterson.

In deze webinar gaan we op zoek naar verschillen die overeenkomsten met elkaar hebben en hoe je dit kan toepassen om zo betekenisvol onderwijs aan te bieden dat past bij de belevingswereld van jouw klas. U kunt een boek begrijpen door de kaft te zien of een recensie te lezen. Maar om die oppervlakkigheid te doorbreken, zult u het boek moeten openslaan en lezen om het echt te beleven. Zo kan het een boek van een ander zijn of van uzelf. Door middel van een onderzoekende houding gaan we een betekenisvolle situatie schetsen. De overeenkomsten met elkaar en de verschillen tussen elkaar gebruiken wij om waardevolle betekenis te geven aan een onderwijsactiviteit. Zo wordt een optimale leeropbrengst behaald. Zoekt u als professional, maar ook op persoonlijk gebied, een uitdaging en wilt u ook het onderwijs voor uw leerlingen in de bovenbouw op een verdiepend en pedagogisch verantwoord niveau hebben? Dan zal deze webinar een bladzijde in uw boek zijn.

Webinar 2: Betekenisvolle taallessen (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Sanne van Grieken en Matheu Westerink.

Hoe ontwerpt u taalonderwijs waar u écht iets aan heeft? Betekenisvol onderwijs staat erg in de belangstelling. We kunnen ons zo voorstellen dat dit voor een les natuur of kunst goed realiseerbaar is. Maar hoe doet u dit in een taalles? Hoe maakt u taalonderwijs betekenisvol? Moet u daarvoor het wiel opnieuw uitvinden, of kunnen methodes hier een rol in spelen? In deze webinar krijgt u tools aangeboden om taalonderwijs direct betekenisvol te maken in de bovenbouw van de basisschool, zodat ‘hier hebben we toch niks aan' niet langer te horen is in de schoolbanken.

Webinar 3: Buitenspelen nodig of overbodig? (Ad PEP) – doelgroep opvang jonge kind

Gegeven door Eefje de Boorder en Carmen van der Vloed.

Vraagt u zich wel eens af of buitenspelen nou echt zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het jonge kind? Wilt u het buitenspelen integreren in uw dagprogramma? Tijdens deze webinar gaan wij kijken wat de invloed van het buitenspelen op het welbevinden van het jonge kind is. Daarnaast krijgt u praktische tips en tools om kinderen op uw werkplek te verbinden met de natuur om hen heen.

Webinar 4: Cyberpesten: STOP ERMEE (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Tessa Keizer, Deborah Nel, Noelle Arissen en Anne Hofmeester.

“KUTKIND” “TYFUSHOER” “JE MOEDER” “BITCH” “MONGOOL” Hebben wij uw aandacht? Dit is cyberpesten, dat gebeurt ook in uw klas. Met deze webinar willen wij aandacht besteden aan wat het is, hoe het te signaleren valt en hoe ermee om te gaan. Wij nemen u mee in een betekenisvolle leersituatie met informatie over deze leervragen. Wilt u meer kennis opdoen over dit onderwerp en hoe het bespreekbaar te maken is binnen uw school? Sluit dan aan bij onze webinar, dan gaan we hier samen mee aan de slag!p>

Webinar 5: BREINKRACHTEN en BREINHELDEN (Pabo) - doelgroep groep 1 t/m 8

Gegeven door Jessie Kramer en Roxanne Schaart.

Binnen deze webinar geven wij u informatie over Executieve functies, het werkgeheugen en wat er gebeurt als deze afwijkt. Heeft u leerlingen in de klas waarbij u het gevoel heeft dat het er wel in zit, maar het er niet uitkomt? Wij nemen u in deze webinar mee in de misconcepten die er bestaan over Executieve functies en informeren u graag over de mogelijkheden die u als leerkracht, intern begeleider of directeur van een school heeft om het werkgeheugen te versterken. Wij laten zien dat werkgeheugen belangrijk is. Als professional wilt u dat de informatie die u overbrengt wordt onthouden en dat er vervolgens iets mee gedaan kan worden. Maar kunnen alle leerlingen dat? Leerlingen met zwakke Executieve functies begrijpen het ‘wat’ op school maar worstelen met het ‘hoe’. Iedereen heeft breinkrachten, laten wij die ontdekken!

Webinar 6: Ook veel anderstalige leerlingen in uw klas? (Ad PEP) – doelgroep onderbouw

Gegeven door Celine Stoorvogel en Daniela de Lange.

Leer bij onze webinar hoe u deze leerlingen kunt stimuleren in de Nederlandse taalontwikkeling. Zien is snappen: een voornamelijk visuele methode voor het taalonderwijs. Speel je Wijs woordenschat: door een speelse manier een stevige impuls geven voor de woordenschatontwikkeling voor het jonge kind. Nieuwsgierig geworden? Meld u dan aan voor onze webinar ‘Taalondersteuning voor anderstalige leerlingen in de onderbouw’.

Webinar 7: Evalueren kun je leren! (Pabo) – doelgroep onderbouw

Gegeven door Sanne Lansink en Joelle Zeldenrust.

Een webinar over evalueren in de onderbouw. De meeste leerkrachten weten het belang van een lesevaluatie, maar wat is nou de juiste manier? En waarom is het zo belangrijk? De praktijk leert ons namelijk dat het evalueren er soms bij inschiet. Uit tijdgebrek wordt het soms té kort behandelt of zelfs overgeslagen. Ook zien wij binnen de opleiding dat studenten moeite hebben met het neerzetten van een sterke evaluatie. Volg daarom onze webinar! Wij doen theoretisch en praktijkonderzoek naar de eisen/mogelijkheden van een goede evaluatie en delen graag de uitkomst met u. In de webinar “Evalueren kun je leren!” krijgt u alle essentiële informatie wat betreft het evalueren met kinderen. Uiteraard gaan we ook actief aan de slag met de verschillende vormen van evaluatie, zodat u genoeg handvatten hebt voor het neerzetten van een complete les!

Webinar 8: Een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) en nu? (Pabo) – doelgroep onderbouw

Gegeven door Joy Slot.

Hoe herken je een TOS en hoe handel je? Voor elke leerkracht is het essentieel om ieder kind goed op weg te helpen. In elke klas zitten er wel kinderen die moeite hebben met communiceren of taal. Binnen die groep zijn er ook kinderen die geen taalontwikkeling achterstand hebben, maar een taalontwikkeling stoornis, zonder dat de leerkrachten of de ouders daar weet van hebben. Tijdens mijn webinar geef ik tips over het herkennen en begeleiden van een kind met een TOS. Ook ontvangt u tijdens de webinar informatie over de veiligheid van het kind. Een TOS heeft namelijk ook gevolgen voor de sociale contacten en het welzijn van een kind.

Webinar 9: Luister naar de theorie... Leer een gebaar... & doe mee... Leer meer over: meertaligheid, de taalontwikkeling & Nederlands met Gebaren (Ad PEP) – doelgroep opvang en onderwijs jonge kind

Gegeven door Maaike Doornhein en Ece Rüya.

Wilt u weten hoe de taalontwikkeling bij meertalige kinderen verloopt? Zorgt meertaligheid echt voor een taalachterstand? Vraagt u zich af hoe Nederlands met Gebaren werkt om de taalontwikkeling te stimuleren? Wilt u enkele basisgebaren leren?

Webinar 10: Ik geloof mijn oren niet! (Pabo) – doelgroep onderbouw

Gegeven door Amber Majoor, Felicia van der Meer en Shirley Venverloo.

Gebarentaal in de onderbouw Wist u dat er in Nederland ongeveer 1,7 miljoen mensen zijn met een auditieve beperking? Zij communiceren door gebruik te maken van gebarentaal. Steeds meer kinderen met een beperking, denk hierbij aan slechthorend, doof, TOS, downsyndroom, cochleair implantaat (CI), etc., nemen deel aan het regulier basisonderwijs. Zij hebben veelal baat bij het gebruik van gebarentaal. Het structureel inzetten van gebaren heeft een zeer positieve invloed op de spraak- en taalontwikkeling. Leerlingen beelden onbewust woorden uit. Dit doen zij als zij niet op een woord komen of om hun spraak te ondersteunen. Hoe mooi zou het zijn om de leerlingen handvatten te geven om zich daar verder in te ontwikkelen en om de dovencultuur te ontdekken. Bent u benieuwd hoe gebarentaal ingezet kan worden in de onderbouw?

Webinar 11: Brusjes in de klas (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Anne Vermeulen.

Het kind naast het zorgkind. Wat te doen als u een brusje in de klas hebt? Tegenwoordig heeft iedere docent wel een brusje in de klas omdat er steeds meer kinderen met een beperking zijn (Houtstra, z.d.). Dit kan verschillen van een lichte verstandelijke beperking als ADHD tot zware lichamelijk beperking als quadriplegie (verlamming). Maar hoe herkent u nu de signalen die bij een brusje horen? Hoe kunt u deze kinderen het beste begeleiden? Lijkt het u interessant om te leren wie de kinderen binnen deze doelgroep zijn en hoe u het beste rondom deze kinderen kan handelen? Dan is deze webinar echt wat voor u.

Webinar 12: Wat is een doorgaande lijn en hoe ziet hij eruit? (Ad PEP) – doelgroep opvang en onderwijs

Gegeven door Scarlet Grootveld.

Voor beginnende scholen die werken via het IKC systeem is het soms lastig om te zien hoe de doorgaande leerlijn eruit ziet van peuter naar kleuter. Hierbij komt ook de integrale samenwerking kijken tussen opvang en onderwijs. Om te beginnen ga ik wat over de doorgaande leerlijn vertellen binnen het IKC. Maar ook over hoe de integrale samenwerking eruit kan zien.

Webinar 13: EHBD (Eerste Hulp bij Diversiteit) (Pabo – doelgroep bovenbouw)

Gegeven door Maurice van der Weiden, Wim den Boer, Laura Roman-Vals.

Hoe diversiteit betekenisvol vormgegeven kan worden in het onderwijs Op vrijwel elke schoolsite pronkt het woord diversiteit in het schoolbeleid. Op de ene school is ieder kind uniek, bij de andere school groeien we in synergie met elkaar op. Vandaag de dag kunt u niet meer om diversiteit heen. Maar wat houdt dit eigenlijk precies in? Wat is diversiteit, hoe geeft u hier op een waardevolle manier invulling aan en hoe maakt u diversiteit betekenisvol in de klas? Deze vragen zullen wij ter discussie stellen, om samen tot nieuwe inzichten te komen in onze webinar Eerste Hulp Bij Diversiteit. Wij richten ons in deze webinar op het oudere kind. “Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and the test of our civilization.” ~ Mahatma Gandhi

 

Webinarronde 2

Webinar 1: Spelen en leren met TOS (Ad PEP) – doelgroep opvang en onderwijs jonge kind

Gegeven door Jitske Mulder en Priscilla Verschuren.

Bent u ook benieuwd naar wat de rol van spel is in de ontwikkeling van het kind? En wat de relatie van spel is tot de taalontwikkeling? Vraagt u zich ook af waarom die ene leerling zo stil/druk is en niet tot nauwelijks wat verteld in de kring? Wellicht heeft u te maken met TOS, maar hoe herkent u TOS-kinderen? Wilt u meer te weten te komen? Kom dan naar onze webinar over leren door spel en TOS bij jonge kinderen.

Webinar 2: Speel een ander (Pabo) – doelgroep opvang en onderwijs

Gegeven door Benitscha George en Daniel Baarslag.

Verdiep u in verschillende culturen, emoties en talenten van andere personen aan de hand van drama- en muziekwerkvormen. Drama en muziek… De ondergeschoven kindjes van het basisonderwijs. Sommige leerkrachten vinden dit lastig en weten niet waar ze moeten beginnen. Daar moet verandering in komen! Wij zijn Benitscha en Daniël en zijn allebei geïnteresseerd in deze kunstvakken. Benitscha heeft succesvol de minor ‘Vakspecialisatie muziek’ afgerond en Daniël de minor ‘Drama en theater in het onderwijs’. Wij gaan aan de hand van het thema diversiteit, drama- en muziek werkvormen aanbieden. Denk hierbij aan onderwerpen als talent, cultuur, etniciteit, emoties en sociale klasse. Acteur Gijs Scholten van Aschat zegt hierover: ‘Door te spelen leer je je te verplaatsen in een ander en onderga je de gevoelens van iemand in een gefingeerde situatie. Kinderen die daar bedreven in zijn ontwikkelen zo een grotere empathie voor anderen’. Wilt u dit niet missen? Kom dan naar onze webinar.

Webinar 3: Samen het kleuteronderwijs verrijken (Pabo) – doelgroep onderbouw

Gegeven door Noorie Joethan, Ariane, Eline Siderius en Ariane Woudstra.

Wij zijn een groep toekomstige leerkrachten die het onderwijs voor leerlingen willen verrijken. Maar met wat willen wij het onderwijs verrijken? … Met kennis die ze kunnen toepassen in de werkelijkheid … Met het ontwikkelen van onderzoek -en ontwerpvaardigheden Het gebruik van onderzoekend en ontwerpend leren zorgt volgens Van der Wegen (2018) ervoor dat er stimulatie is in het interactief kennis verwerven bij leerlingen. Door de cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren te doorlopen, kunnen wij de kennis van leerlingen op een interactieve manier vergroten. In onze webinar geven wij (praktijk)voorbeelden hoe leerkrachten zulke lessen aangesloten op een thema in kleuterklassen kunnen geven. Hierbij geven wij vooral leerkrachten handvaten om onderzoekend en ontwerpend leren effectief te gebruiken bij kleuters. Het enige dat wij nodig hebben zijn leerkrachten met lef zoals u die openstaan voor ontwikkeling.

Webinar 4: Taal met een verhaal (Ad PEP) - doelgroep opvang en onderwijs jonge kind

Gegeven door Frouwke Ober en Denise de Jong.

Hebt u ook moeite om te communiceren met meertalige kinderen? Zou u willen weten hoe op een aantrekkelijke manier het leren van taal toegevoegd kan worden aan het spel van kinderen? Kom dan naar onze webinar! In de webinar gaan we in op taal tijdens spel, in een verhaal en de echte wereld.

Webinar 5: Leren leven met verlies op school (Pabo) – doelgroep groep 1 t/m 8

Gegeven door Philine Dokman.

“Omgaan met verdriet en verlies in het leven zou ook op de weektaak moeten staan.” Mama is ziek. Komt het nog goed? Mag ik nog plezier maken? Papa en mama gaan scheiden. Is het mijn schuld? Moet ik nu kiezen? Wanneer kinderen een verlies meemaken, zitten ze met dit soort vragen. Verlies kent vele gezichten, en ik als aanstaand leerkracht wil kinderen leren leven met verlies. Waarom leren wij kinderen op school rekenen, spellen en spelen en is het lastig om in het drukke programma aandacht te hebben voor hoe kinderen afscheid kunnen nemen, kunnen rouwen en weer door kunnen leven na en vooral ook mét een verlies? Bent u van mening dat u als leerkracht een onmisbare en mooie rol kan hebben in het begeleiden van kinderen met een verlieservaring en wilt u weten welke praktische aanpakken u kunt inzetten? Dan zie ik u graag tijdens mijn webinar!

Webinar 6: Ga mee met de digitaliTIJD (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Irina van Kooy, Joelle Kuik, Sharmaine en Maaike van der Woude.

Je kunt er niet omheen: digitaliteit. Digitaliteit zie je terug in verschillende vormen van het hedendaags onderwijs. Kinderen worden opgevoed met media en het speelt een grote rol in hun leven. In hoeverre bent u als leerkracht verplicht kinderen te begeleiden bij wat er online gebeurt? In deze webinar gaan we in op deze vraag en bekijken we hoe u media op een positieve manier kunt gebruiken in uw klas. Denk hierbij aan tips en handvatten, zodat u media direct kunt integreren in uw lessen. Vind u ook dat er meer aandacht moet zijn voor mediawijsheid en heeft u het gevoel dat u hier nog meer over wilt leren? Kom naar onze webinar!

Webinar 7: Ouderbetrokkenheid in de grote steden (Ad PEP) – doelgroep opvang en onderwijs

Gegeven door Carol Caupain.

Op 17 juni onderzoeken we wat de literatuur zegt over ouderbetrokkenheid in de grote steden. U wordt niet alleen geïnformeerd wat ouderbetrokkenheid is, we gaan interactief op zoek hoe wij als professionals kunnen werken aan schoolsucces m.b.v. ouderbetrokkenheid. De onderwerpen die o.a. besproken worden: Wat is ouderbetrokkenheid? Samenwerken met ouders, hoe doet u dat? Bent u er ook bij?

Webinar 8: Talentvak op zak! (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Merel van Wersch, Brigitte Balstar en Natasha Schraven.

Leerlingen die interesse hebben in andere activiteiten dan schoolvakken, we kennen ze allemaal. Vanaf nu kunt u ook deze interesses inzetten op uw school! Talentvakken zijn gebaseerd op interesses van kinderen. Juist in de bovenbouw krijgen leerlingen de behoefte hun interesses te ontdekken en ontwikkelen. Denk aan bijvoorbeeld fotografie en koken. In deze webinar bespreken we onder andere een duidelijk overzicht met lesactiviteiten voor de bovenbouw, kant en klaar voor u! Met talentvakken sluit u naadloos aan op de leerbehoefte van uw leerlingen. Deze vakken, denk aan fotografie, techniek, programmeren, koken en schilderen, zijn een verrijking op het actuele onderwijs en bieden leerlingen de kans zich te ontwikkelen in hun talenten. Niet alleen de interesses en nieuwsgierigheid van de leerlingen staan centraal, ook wordt in deze lessen de verwondering geprikkeld. Verwonder je eerst, ontdek dan en verrijk later. Talentvak geeft alle leerlingen de ruimte om kennis te maken met verschillende richtingen en mogelijke beroepen. Uitgebreide lesvoorbereidingen speciaal voor u als leerkracht! In onze webinar maakt u kennis met deze tallenvakken en voert u er zelf een uit. Onze talentvakken zijn makkelijk toe te passen in uw onderwijs!

Webinar 9: Mediawijsheid anno 2020 (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Rachelle Vleemink en Nino van Langen.

De zin en de onzin van Social Media. Wij vinden het belangrijk! Mediawijsheid is 'het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld' (De Raad voor Cultuur, 2005). Om optimaal mee te kunnen doen in een samenleving waarin media centraal staat, is mediawijsheid onmisbaar. Mediawijsheid kent veel verschillende onderdelen. Een van die onderwerpen is beeldgeletterdheid, oftewel ‘begrijpend kijken’. Leerlingen worden overspoelt met beelden via sociale media, Youtube, het nieuws, maar op welke manier worden beelden geselecteerd? Welke tools kunnen wij gebruiken? En hoe bieden wij het onze leerlingen aan? Tijdens deze webinar zullen wij deze en verdere vragen beantwoorden. Wij laten u niet alleen zien, maar ook ervaren hoe u samen met uw leerlingen een beter beeld van en meer bewustzijn over het gebruik van media kunt creëren, vanuit intrinsieke motivatie met een onderliggende sturende rol.

Webinar 10: Gemotiveerd teamleren (Ad PEP) – doelgroep opvang

Gegeven door Crista Nagel.

Motiveren, een vak apart. Loopt u er als teamleider of coach ook tegen aan de medewerkers of teams minder of niet gemotiveerd lijken te zijn en vraagt u zich af hoe je een individuele medewerker of een team kan motiveren? En wat hebben de psychologische basisbehoeften te maken met uw eigen motivatie en die van anderen? Kortom veel vraagstukken over het motiveren van medewerkers komen aan de orde.

Webinar 11: Hoor je mij?! (Pabo) – doelgroep bovenbouw

Gegeven door Tessa van der Krogt, René Woensdregt en Dilana Kolkman.

Wat kunnen wij als docenten doen met gebarentaal in een bovenbouwklas? Met de invoering van Passend Onderwijs in 2014 krijgen steeds meer kinderen met een functiebeperking of handicap een plaats in het reguliere basisonderwijs. De kans is groot dat u tijdens uw loopbaan een leerling in de klas krijgt met een auditieve beperking, zoals: slechthorendheid, doofheid, kinderen met een CI (Cochleair implantaat) of gehoorapparaat, enzovoort. In onze webinar maakt u kennis met de dovenwereld en de daar bijhorende taal. Tijdens de webinar behandelen wij in hoofdlijnen wat het betekent om doof te zijn. Daarnaast willen wij u handvatten meegeven voor het toepassen van de gebarentaal binnen het regulier onderwijs om zo alle kinderen het best mogelijke onderwijs te geven. Gebarentaal hoeft niet alleen voor doven of slechthorenden gebruikt te worden, maar kan ook ingezet worden om uw lessen visueel te ondersteunen voor alle leerlingen.

Webinar 12: Grej of the day (Pabo)- doelgroep bovenbouw

Gegeven door Marco Speth en Zakaria Hamdi.

Samen leren we elke dag iets nieuws! Blijf je leerlingen prikkelen en kies voor een Grej of the day! Leer hoe je de kinderen effectiever kunt laten leren door tien minuten in je lesrooster vrij te maken. Dit Zweedse onderwijsconcept stimuleert probleemoplossend denken door middel van mindblowende microlessen. In onze actieve webinar krijgt u een kijkje achter de schermen en ontwerpt u zelf een Grej of the day. Het onderwijs blijft bewegen, en wij bewegen mee. Beweegt u ook mee?

Webinar 13: Wat doet scheiden met kinderen? (Ad PEP) - opvang en onderwijs jonge kind

Gegeven door Wesley Out.

Scheiden, een veel voorkomende kwestie, waar iedereen wel eens mee te maken krijgt! Maar wat voor invloed heeft een scheiding op het gedrag van het jonge kind, in de leeftijdsfase van 6 tot 8 jaar? Wat is hier de oorzaak van? En hoe kan dit het best worden aangepakt? Wilt u meer tools krijgen zodat u deze kinderen beter leert te begrijpen? Kom dan naar deze webinar.

Vragen?

Stel ze aan:

Suzanne Alkema
M: sj.alkema@windesheim.nl
T: 088- 4698302
(maandag, woensdag en vrijdag bereikbaar)

Ingrid Hoff
M: i.hoff@windesheim.nl
T: 088-4697539
(dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar)