Weten hoe je kennis in werking zet

Onderzoek Windesheim Flevoland leidt tot verbetering aanpak 45-plussers in bijstand

20 april 2017

Hogeschool Windesheim Flevoland heeft in opdracht van gemeente Almere onderzoek gedaan naar 45-plussers in de bijstand op zoek naar werk, omdat deze groep minder vaak aan werk komt dan anderen in de bijstand. De gemeente voerde een jaar geleden een nieuwe persoonlijke aanpak in om meer 45-plussers te laten uitstromen naar betaald werk. Deze aanpak bleek succesvol en samen met aanbevelingen van het onderzoek wordt de nieuwe werkwijze nu voortgezet en verder uitgebouwd.

Nieuwe aanpak

De gemeente Almere heeft bijna honderdzestig 45-plussers, die vaak al langer dan een jaar in de bijstand zaten, sinds 2016 intensievere begeleiding en ondersteuning geboden dan gebruikelijk. Bij de start van deze 45-plus-aanpak ‘nieuwe stijl’ was het streven om 30% van de deelnemers (gedeeltelijk) te laten uitstromen naar betaald werk. Dat is uiteindelijk 33% geworden. Ter vergelijking: in 2015 vond 15% van 45-plussers in de bijstand in Almere een betaalde baan. De gemeente Almere vindt deze verdubbeling voldoende aanleiding om de nieuwe werkwijze voort te zetten en verder uit te bouwen. Daarbij zal de gemeente gebruik maken van aanbevelingen van een kwalitatief onderzoek dat het afgelopen jaar is uitgevoerd door Hogeschool Windesheim Flevoland.

Een groot verschil met de oude werkwijze is dat er nu veel gerichter is gekeken naar de persoonlijke situatie van mensen. Zo hebben de deelnemers niet alleen intensieve begeleiding gekregen van een klantmanager, in veel gevallen hebben ze ook een gebruik kunnen maken van een budget voor scholing en eventuele andere maatregelen die hen dichter bij een betaalde baan brachten. Sommigen hebben deelgenomen aan speciale ondersteuningstrajecten. Froukje de jonge, wethouder Participatie Werk en Inkomen: 'Extra aandacht heeft er voor gezorgd dat wij de uitstroom hebben kunnen verdubbelen. Dat klinkt technisch, maar betekent dat voor dertig mensen extra de toekomst er weer zonnig uitziet. En dat gunnen wij er natuurlijk veel meer.'

Inzicht in succes- en faalfactoren

Onderzoeker Fiet van Beek van lectoraat Klantenperspectief hogeschool Windesheim Flevoland Het kwalitatieve onderzoek van de lectoraten Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg en Nieuwe Arbeidsverhoudingen van Hogeschool Windesheim Flevoland geeft meer inzicht in de succes- en faalfactoren bij de re-integratie van 45-plussers. Het blijkt mensen zwaar te vallen om in de bijstand te zitten. De voornaamste redenen zijn een structureel gebrek aan geld en eigen regie en aanhoudende teleurstellingen bij sollicitaties. Oudere bijstandsgerechtigden hebben behoefte aan een persoonlijke benadering door de gemeente. Hoewel zij op sommige vlakken goede ondersteuning krijgen (bijvoorbeeld via sollicitatietrainingen), komen zij graag meer direct in contact met werkgevers. Ook hopen zij op ruimere mogelijkheden, zoals opleidingen, om hun kansen op werk te vergroten.

Uit interviews met werkgevers komt naar voren dat zij zowel plus- als minpunten zien bij oudere werknemers. Zij denken dat het gemiddeld langer duurt om 45-plussers in te werken en hechten aan financiële tegemoetkomingen om hen in dienst te nemen. Projectleider en onderzoeker Fiet van Beek van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg: 'Er liggen kansen in het beter onder de aandacht brengen van bestaande regelingen voor werkgevers. Dat geldt ook voor de inzet van vernieuwende vormen om werkgevers en 45-plussers beter met elkaar in contact te brengen. We bevelen verder aan om de ervaringen van bijstandsgerechtigden en werkgevers structureel te blijven benutten voor het verbeteren van de werkwijze.'

Noodzaak

De focus op werkzoekenden uit de leeftijdsgroep 45-plus is nodig, omdat deze groep kwetsbaar is bij werkloosheid. Ondanks de verbeterde economie hebben 45-plussers relatief vaak langdurig een uitkering. Ook is het voor hen vaak lastiger om betaald werk te vinden dan voor jongere werkzoekenden.

Bekijk hier het onderzoeksrapport 'Als ze gewoon maar eens met ons gingen praten'

Lees meer over het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning in Zorg

Lees meer over het lectoraat Nieuwe Arbeidsverhoudingen