Weten hoe je kennis in werking zet

Studenten in actie voor renovatie Stedenwijk

12 oktober 2017

Vorige week is het project Renovatie Stedenwijk (in het kader van Groot Onderhoud) op het gemeentehuis van Almere van start gegaan. Twee groepen van drie Bedrijfskundestudenten gaan in opdracht van het Advies- en Ingenieursbureau van de gemeente Almere een kwalitatief onderzoek uitvoeren onder bewoners van een uitgekozen hofje in Stedenwijk om hun wensen en behoeften in kaart te brengen.

Het achterliggende doel is om te ontdekken hoe de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt vergroot kan worden en hen zo meer eigenaarschap te geven over hun eigen hofje. De twee studentengroepen schrijven uiteindelijk een adviesrapport voor de gemeente die dit advies zal meenemen bij de renovatie van de wijk.

Studenten in actie voor renovatie StedenwijkAftrap

De Programmamanager Stad Klaas Strampel trapte de ochtend af met een introductie over de organisatie van de renovatie van Stedenwijk. Hij gaf een goed beeld van hoe zo’n groot project in verschillende fases wordt opgedeeld. De studenten gaan zich inzetten voor de derde fase van de renovatie en kregen uitleg over de opbouw van de gehele renovatie van Stedenwijk en hoe de bewoners daar actief bij betrokken worden door de gemeente. Het huidige project dient ter ondersteuning aan het overkoepelende renovatieproject dat de gemeente Almere leidt. De studenten stelden inhoudelijke vragen over de mogelijkheden binnen het project en wat er al bekend is over de buurt. Ook werden een aantal scenario’s besproken waar studenten mogelijk mee te maken krijgen, zoals bewoners die moeilijk te bereiken zijn, bewoners die niet willen meewerken of juist hele hoge verwachtingen hebben.

Contact met buurtbewoners

De Wijkregisseur Stedenwijk Ans Baij staat relatief dicht bij de bewoners en heeft regelmatig contact met de buurt. Zij gaf de studenten een aantal tips mee om goed contact te maken met buurtbewoners en dit te onderhouden. De samenwerking en de rolverdeling tussen gemeente Almere, de studenten, Windesheim Flevoland en Academie van de Stad is uitvoerig besproken. Hierbij sprak de Programmamanager zijn vertrouwen uit richting de studenten. Projectmanager Meindert van der Valk legde uit dat de gemeente Almere ernaar streeft om buurtbewoners zo actief mogelijk te betrekken bij dit soort wijkrenovaties. Hiermee tracht de gemeente de leefbaarheid van de buurt te vergroten, zodat alle bewoners zich thuis voelen in hun buurt. Aandacht voor de wensen en behoeften van buurtbewoners staat hierbij centraal.

Presentatie studenten Windesheim Flevoland bij gemeentePresentaties

Tijdens de startbijeenkomst presenteerden de twee groepen studenten hun plan van aanpak voor het kwalitatieve onderzoek dat zij gaan uitvoeren. De studenten waren goed voorbereid en hadden een duidelijk verhaal waarbij rekening werd gehouden met verschillende situaties van buurtbewoners. Sommige buurtbewoners zijn overdag niet thuis en anderen zijn juist ’s avonds niet thuis. De studenten gaan in elk geval hun uiterste best doen om zo veel mogelijk buurtbewoners te betrekken bij de inventarisatie. De Wijkregisseur gaf de studenten goed commentaar bij de presentaties met een aantal handige tips. Van alle aanwezigen kent zij de buurt best, dus die tips zijn voor de studenten erg waardevol. Ook docent Bedrijfskunde Edward Jungeling gaf de studenten nuttige feedback op de presentaties, waardoor de studenten een vliegende start kunnen maken. Verder viel op dat de studenten ook erg geïnteresseerd waren in elkaars presentaties en elkaar vragen stelden en commentaar gaven.

Tekenmoment

Na de presentaties sprak de Programmamanager de studenten bemoedigend toe en benadrukte nog eens dat de studenten vrij zijn om de vorm en richting van het onderzoek zelf te bepalen. ‘De frisse blik van de studenten wordt zeer gewaardeerd’, voegde hij daaraan toe. Aan het einde van de startbijeenkomst werd het idee geopperd om op korte termijn een afspraak in te plannen om de afspraken met een officieel tekenmoment te bevestigen. Zodoende kwamen alle partijen afgelopen maandag nog eens bijeen om de samenwerkingsverklaring kort te bespreken en te ondertekenen. Het contract werd getekend, een teamfoto geschoten en zo ging de samenwerking officieel van start!

Lees meer over de opleiding Bedrijfskunde

Bron: Academie van de Stad