Studenten met zinnetje 'weten hoe je kennis in werking zet?'

Minorstudenten werken samen met studenten ROC van Flevoland

Studenten van Windesheim Flevoland die de minor Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen volgen, gaan mbo-studenten coachen.

Studenten van het MBO College Almere (opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang) worden onder andere gecoacht met video-interactiebegeleiding (VIB). Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat pedagogisch medewerkers die begeleid worden met VIB meer sensitief zijn voor onder andere talige interacties en meer oogcontact maken met kinderen. De kwaliteit van de interactie neemt toe en dit heeft een positief effect op de taalontwikkeling bij kinderen.

De minorstudenten verzorgen voor de ROC-studenten een workshop over de VAT-principes (Volgen, Aanpassen en Toevoegen) uit het Hanen-ouderprogramma en zij geven informatie over VIB. Ze maken uitgebreid kennis met de beginselen van VIB en oefenen dit met de mbo-studenten. De studenten van Windesheim Flevoland ervaren dit tot nu toe als positief en kunnen hierdoor uitgebreid oefenen met de rol als coach.

Bekijk de minor: Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen