Studenten wandelen samen

Afstudeerder Sharon Piqué over de impact van actieprogramma Challenge Up

03 July 2019

“Voor mij waren de gesprekken met jongeren het leukst!”

Challenge Up, dat in september 2018 startte, biedt jongeren in en nabij Lelystad dé kans om bij te dragen aan de samenleving. Challenge Up is een van de proeftuinen waar jongeren op basis van hun eigen interesses en talent invulling geven aan het thema maatschappelijke diensttijd voor jongeren: hoe ontwikkel je meer betrokkenheid en participatie én hoe ontplooi je je vanuit je eigen motivatie?

Met veel plezier onderzocht Social Work-studente Sharon Piqué (midden op de foto) voor haar scriptie de impact van Challenge Up. Wat waren de ervaringen van jongeren in Lelystad? Wat motiveerde hen om deel te nemen? En hoe kan men jongeren straks nog beter bereiken en verbinden aan dit programma?

Sharon PiquéErvaringen en kansen

Met hulp van projectcoördinator Ruwani ging Sharon met deze vragen aan de slag: “Het was een interessant vraagstuk om te onderzoeken. Wel vrij breed, maar door de opdrachtgever (stichting Welzijn Lelystad en partners) te bevragen, werd de opdracht snel helder. Én zeer leerzaam, omdat ik contact had met mensen in diverse functies: van de jongeren zelf tot coördinatoren en coaches. Het onderzoeken van de ervaringen van jongeren en hun drijfveren vond ik erg uitdagend. Ik ontdekte waarom zij zich inzetten én waar kansen liggen om nóg beter aan te sluiten bij hun behoeftes.”

Een breed scala aan drijfveren en opvattingen

Terugblikkend vindt Sharon dat het mooi was om te zien dat alle jongeren een eigen drijfveer hebben: “Eén iemand wilde vrijwilligerswerk doen om anderen te helpen met taal, omdat hij zelf een opa had met taalproblemen. Anderen vinden het motiverend iets met vrienden te doen of vinden inspiratie in de ruimte die ze krijgen om passie en talent in te zetten en te ontplooien. De diversiteit van jongeren én meningen was iets wat me opviel tijdens interviews en bijwonen van challenges. Het plezier dat er afspatte gaf mij energie en de kracht van het programma ligt in de manier waarop het de autonomie van jongeren respecteert. Heel bijzonder én dit gaf mij veel voldoening tijdens mijn afstuderen.”

Schakelen met een open houding

“Hierdoor is de tijd voorbijgevlogen”, vertelt Sharon verder. “Het besef komt soms van ‘wauw, dit alles heb ik gedaan’. Als ik terugblik, ben ik trots op mijn acties en doorzettingsvermogen: van het leiden van een teaminterview tot het bijwonen van challenges en het vinden van jongeren die ik kon interviewen. Het ging niet altijd vanzelf, maar met een open vizier heb ik er een bijzonder onderzoek van kunnen maken. Niet alleen, want tenslotte kom je samen tot het onderzoeksresultaat én een mooi product. Ik heb dan ook veel geleerd qua samenwerking, want ik moest flink schakelen omdat ik continu in contact stond met diverse personen. En ik sloot het onderzoek ook nog eens af met een compliment van Monique Bak van Welzijn Lelystad die vond dat er op mij gerekend kan worden!”

Meer maatwerk

“Wat ik ook meeneem uit dit project, zo continueert Sharon haar verhaal “is dat ik gemerkt heb dat ik als social worker invloed kan uitoefenen, mee kan praten en mee kan beslissen over veranderingen in het beleid van organisaties. Mijn voorstel voor een kennismakingsformulier had bijvoorbeeld een gunstig effect en werd door Welzijn Lelystad positief ontvangen. Hierdoor ontstaat maatwerk, omdat competenties, talenten en dromen van jongeren beter in kaart worden gebracht. Met deze gegevens kunnen alle proeftuinen voor maatschappelijke diensttijd aan de slag én op gemeentelijk en nationaal niveau kunnen ze benut worden om de drijfveren van jongeren ̶ en wat ze zelf willen en kunnen ̶ te inventariseren. Daardoor blijf je dichter bij de autonomie, talenten en vaardigheden van jongeren en kun je uiteindelijk de daadwerkelijke invulling van de maatschappelijke diensttijd beter vormgeven.”

Toekomstplannen

“Voor mijzelf”, zo blikt Sharon terug “bevestigde mijn afstudeeronderzoek dat ik straks met jongeren wil werken. Tijdens de challenges, waar ik zag dat jongeren zich inzetten voor een ander, merkte ik dat de combinatie van jongeren en coaching mij aanspreekt en dat een coachende rol mij inspireert. Het was fijn met een mix van jongeren te werken: ik vind het mooi om met diverse achtergronden samen te werken, alle kleuren van de regenboog te zien en naar alle unieke verhalen te luisteren.”

Vrijheid én ondersteuning

Ook over de samenwerking was Sharon te spreken: “Monique Bak (opdrachtgever vanuit stichting Welzijn Lelystad) hielp mij goed en bij haar en het team kon ik met vragen en verzoeken terecht. Ook met Academie van de Stad heb ik super samengewerkt. De begeleidende coördinator had een open houding en bood mij vrijheid, ondersteuning en gelegenheid tot reflectie. Academie van de Stad biedt studenten echt de ruimte om zich te ontwikkelen in het werkveld en dat is zeer waardevol.”