Studenten wandelen samen

Kwaliteit studiekeuze-informatie mag niet ter discussie staan

27 March 2019

De Vereniging Hogescholen heeft besloten dit jaar niet verder mee te werken aan de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123.

Jaarlijks wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) gehouden. Studenten kunnen door het invullen van de NSE hun mening geven over de kwaliteit van hun opleiding. Omdat er twijfel is over de betrouwbaarheid van de data, heeft Windesheim samen met de andere hogescholen binnen de Vereniging Hogescholen besloten om de resultaten van de NSE dit jaar niet te gebruiken. 

Klachten van studenten en hogescholen

Er zijn de afgelopen maanden veel klachten geweest, zowel van studenten als vanuit hogescholen over moeilijkheden met het invullen van de vragenlijsten, waardoor de respons bij verschillende studierichtingen sterk afwijkt ten opzichte van voorgaande jaren. Zo zijn er in de beginfase van de NSE 2019 bijvoorbeeld onjuiste namen voor studierichtingen in de enquête opgenomen waardoor respondenten een verkeerde studierichting hebben opgegeven.

Betrouwbaarheid staat voorop

Windesheimmedewerkers steken jaarlijks veel tijd in de NSE en een groot aantal studenten heeft de moeite genomen om de enquête ook dit jaar weer zorgvuldig in te vullen. Voor hen is het erg vervelend dat dit besluit nu is genomen. Voor Windesheim staat voorop dat we betrouwbare studiekeuze-informatie aan studiekiezers geven. Omdat hierover geen enkele twijfel mag ontstaan, hebben we er helaas voor moeten kiezen om dit jaar te stoppen met de NSE.

Voor studiekiezers blijven de data uit de NSE van 2018 beschikbaar.