Studenten wandelen samen

Associate lector biedt in nieuwe publicatie handvatten voor professionele groei van leraren

09 May 2019

Voor wie het boek bedoeld is, daar laten auteurs Loes van Wessum en Quinta Kools in de inleiding geen twijfel over bestaan: ‘In ons boek staan leraren centraal. Zij zijn degenen die elke dag met leerlingen werken.’

Cover Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionalsIn hun praktische boek ‘Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren’ brengen beide auteurs de expertise vanuit twee hogescholen bijeen. Associate lector Loes van Wessum van Windesheim Flevoland en lector Quinta Kools van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg schreven dit boek dan ook om hun inzichten rondom professionalisering van leraren te bundelen.

In de afgelopen jaren hielden zij zich vanuit meerdere invalshoeken bezig met de professionalisering van leraren en de rol van de schoolleider daarbij. Zij deden veel ervaring op met het begeleiden van professionaliseringstrajecten en met het zichtbaar maken en laten benoemen van leeropbrengsten door leraren. Zo kregen zij zicht op de wijze waarop leraren werken aan hun professionele groei.

Loes van Wessum, associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding in Almere, houdt zich al vanaf het begin van haar installatie als associate lector bezig met de vraag hoe leraren leren en hoe dit kan bijdragen aan ontwikkeling én werkplezier: 'Leerkrachten ervaren minder werkdruk als zij op een school de ruimte krijgen om met en van elkaar te leren. Ook de onderwijskwaliteit verbetert als schoolbesturen een leercultuur bevorderen van kennisuitwisseling en samenwerking.'

Het boek is opgebouwd uit twee delen

Het eerste deel biedt in vogelvlucht een theoretisch overzicht over professionalisering van leraren.

Het tweede deel presenteert een praktisch model dat gebruikt kan worden voor het ontwerpen van professionaliseringstrajecten, het formuleren van leerbehoeften en het in kaart brengen van leeropbrengsten. Het model helpt lerende onderwijsprofessionals – leraren, lerarenopleiders en schoolleiders – grip te krijgen op hun leren. Het boek bevat daarnaast links naar flitscolleges.

Meer over de auteurs

Loes van WessumLoes van Wessum is associate lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding bij Windesheim Flevoland. Ze onderzoekt de wijze waarop leraren, schoolleiders en besturen professioneel groeien – gericht op het leren van leerlingen – en hoe de schoolcultuur hieraan een bijdrage kan leveren.

Quinta KoolsQuinta Kools is lector Wendbare onderwijsprofessionals bij de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. In haar lectoraatsonderzoek is professionalisering van leraren een belangrijk thema, met bijzondere aandacht voor informeel leren.

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Gompel & Svacina en is te bestellen via hun site.