Studenten wandelen samen

Last-minute-studiekiezer kan op 4 juni terecht op Windesheim Flevoland

27 May 2019

De zomervakantie nadert én dus de aanmelddeadlines. Maar voor ‘late beslissers’ die hun studiekeuze hebben uitgesteld tot na hun examens zijn opties om zich nog te oriënteren op een opleiding beperkt. Speciaal voor hen organiseert Windesheim Flevoland op dinsdag 4 juni een extra voorlichtingsavond.

Deze extra voorlichtingsavond in Almere is speciaal bedoeld voor 5 havo-, 6 vwo- en mbo-leerlingen (én hun ouders) die in september alsnog graag willen starten aan het hbo, maar die hun studiekeuze om wat voor reden dan ook nog niet gemaakt of tot nu toe voor zich uitgeschoven hebben. Ook de studiekiezer bij wie kort voor aanvang de twijfel plots is toegeslagen of hij wel de juiste keuze heeft gemaakt voor een vervolgopleiding is van harte welkom op 4 juni, net als leerlingen die zich hebben aangemeld voor een numerus fixus-opleiding en die nu nog op zoek zijn naar een alternatief in geval van uitloting.

De meeste voltijd- en 2-jarige Ad-opleidingen die Windesheim Flevoland in Almere aanbiedt zijn op deze avond aanwezig om laatste vragen van studiekiezers te beantwoorden. Er is daarnaast volop gelegenheid om extra informatie in te winnen over inschrijving en toelating of om vragen te stellen aan onze studenten en docenten.

De voorlichtingsavond vindt plaats van 18.30 uur tot 20.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie: de aanmeldpagina op de website.