Student die aan het bellen is

SURF Onderwijsawards voor HBO-ICT student Fake Zijl en Henk Hagoort

06 November 2019

Tijdens een feestelijke uitreiking op dinsdagavond 5 november werden Collegevoorzitter Henk Hagoort en HBO-ICT student Fake Zijl onderscheiden met een SURFaward.

SURF reikt als ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek jaarlijks vijf prijzen uit aan onderwijsvernieuwers zodat zij hun bereik kunnen vergroten en anderen kunnen inspireren. Henk Hagoort kreeg de SURFaward in de categorie Bestuurders en Fake Zijl in de categorie Studenten. Juryvoorzitter Christien Bok van SURF reikte de prijzen uit gaf een toelichting welke bijdrage de prijswinnaars in haar ogen levert aan de kwaliteit van het onderwijs:

Fake Zijl

Fake Zijl – categorie Studenten

Fake Zijl, student HBO-ICT aan hogeschool Windesheim in Almere, bouwt aan een elektronisch patiëntendossier (EPD) ten behoeve van de HBO-opleiding Verpleegkunde.‘Door dit EPD, met een fictief patiëntendossier, kunnen studenten op een professionele en waarheidsgetrouwe manier werken aan opdrachten. Het integreert de verschillende vakken uit het curriculum, waardoor studenten sneller analytisch leren denken en klinisch redeneren. Bijkomend voordeel is de efficiëntieslag voor de docenten. Het onderwijs en de praktijk van studenten Verpleegkunde weet Fake goed op elkaar aan te laten sluiten, mede doordat hij het EDP op locatie ontwikkelt’, aldus de jury. 

Henk Hagoort - categorie Bestuurders

Over Henk Hagoort zegt de jury: ‘Bestuurder Henk Hagoort van hogeschool Windesheims draagt bij aan de flexibilisering van het hoger onderwijs door de inzet van ICT. Zijn onderwijsinstelling is daarin een koploper en een inspirerend voorbeeld voor instellingen die worstelen met flexibiliseringsvraagstukken. Door deelname aan experimenten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toont zijn instelling het nut en de noodzaak van flexibilisering aan, én demonstreert het hoe dit praktisch te realiseren. Henk ziet de kansen die ICT kan bieden voor de student en geeft zijn instelling zowel ruimte als richting om die kansen te benutten. Daarbij is hij origineel, vernieuwend en zijn visie getuigt van lef.’

Overige winnaars

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn in totaal vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward. Naast Fake Zijl en Henk Hagoort zijn dat Bert-Jan Klaren, categorie ICT-specialisten (Hanzehogeschool), Marina Brinkman, categorie Docenten (Breda University of Applied Sciences) en Silvester Draaijer, categorie Onderwijsadviseurs (VU Amsterdam). 

Over de SURF Onderwijsawards

De SURF Onderwijsawards worden jaarlijks uitgereikt aan een onderwijsadviseur, ICT-specialist, docent, student en bestuurder. De genomineerden dragen volgens andere professionals uit het onderwijs het meest bij aan onderwijsvernieuwing met behulp van ICT en zijn een inspiratie voor anderen. 
De vakjury bestaat, naast juryvoorzitter Christien Bok van SURF, uit de winnaars van vorige jaar: Anja Oskamp (bestuurder Open Universiteit), Nico Juist (informatiemanager Hogeschool Leiden), Ashwin Brouwer (onderwijsadviseur Friesland College), Sharon Klinkenberg (docent Universiteit van Amsterdam) en Maksut Gavaz (student Erasmus Universiteit).