Studenten wandelen samen

Samenwerking versterkt kwaliteit onderwijs

26 September 2019

Verschillende expertises komen samen in een leerwerkbedrijf, waarin Brede School de Archipel, MBO College Almere én hogeschool Windesheim de krachten bundelen én het jonge kind centraal stellen. Over het hoe, wat en waarom van dit initiatief laat onderwijswethouder Roelie Bosch zich op 26 september tijdens een feestelijke kick-off van het nieuwe schooljaar bijpraten.

Hoe verloopt de ontwikkeling van het jonge kind, wat heeft een kind van 0 tot 12 jaar precies nodig en wat zijn actuele vraagstukken die bijdragen aan het leerproces van kinderen? Het leerwerkbedrijf beantwoordt deze vragen in samenhang. Dat maakt dit project uniek: niet vanuit één perspectief, vakgebied of ontwikkelingsstadium, maar in samenwerking aan de slag met deze vraagstukken. Studenten uit meerdere opleidingen, zoals de Ad Pedagogisch Educatief Professional, de Pabo, Social Work, onderwijsassistent en pedagogische medewerker, werken in het leerwerkbedrijf aan gezamenlijke opdrachten die relevant zijn voor het jonge kind. Door samen te werken leveren de mbo- en hbo-studenten een waardevolle bijdrage aan de ontwikkelkansen van kinderen én geven ze een impuls aan de kwaliteit van het Almeerse onderwijs.

Bezoek wethouder kroon op het (samen)werk(en)

In het leerwerkbedrijf lopen zowel mbo- als hbo-studenten van MBO College Almere en hogeschool Windesheim stage én beantwoorden ze met elkaar de vraag hoe alle partners kunnen samenwerken in het belang van het jonge kind. Ze onderzoeken bijvoorbeeld gezamenlijk welke thema’s voor ouders van belang zijn door onder meer themabijeenkomsten voor deze doelgroep te organiseren.

Daarnaast hebben ze een voorleescarrousel én tal van activiteiten op het gebied van leren door spel opgezet. De samenwerking is bijzonder, omdat de schaalgrootte en integrale manier van werken nu al resulteert in positieve (leer)effecten. Leerwerkbedrijf de Archipel werd vorig schooljaar verkozen tot beste stagebedrijf in de non-profitsector en de komst van wethouder Roelie Bosch op donderdag 26 september is een kroon op wat (samen)werk(en) in het leerwerkbedrijf tot nu toe al bereikt heeft.

Naast het leerwerkbedrijf op de Archipel is er in Stedenwijk in Almere ook een leerwerkbedrijf gestart door MBO College Almere en hogeschool Windesheim.