Coronavirus update

20 May 2020

Hier vind je meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus.

Student of medewerker? Blijf op de hoogte via WIP (voor studenten) en Sharenet (voor medewerkers).

Algemene vragen over Windesheim en het coronavirus

Welke maatregelen treft Windesheim naar aanleiding van de adviezen van het kabinet om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken?

We werken en studeren tot de zomervakantie vanuit huis. Dat betekent dat:
o Alle onderwijsactiviteiten in de gebouwen van Windesheim op locatie vervallen.
o We het onderwijs zoveel mogelijk online en op afstand aanbieden. Informatie ontvang je via je opleiding.
o Docenten, onderzoekers en andere medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Besprekingen en vergaderingen zoveel mogelijk online en op afstand plaatsvinden.
o Alle in- en externe evenementen tot de zomervakantie zijn afgelast.
o Studenten zoveel mogelijk thuis studeren en niet naar de locaties van de hogeschool te komen. De gebouwen C en F op de Campus in Zwolle en de Landdrost in Almere blijven open met aangepaste openingstijden (zie verderop in de Q&A). De overige panden in Zwolle en Almere zijn vanaf woensdag 18 maart gesloten.
o Cateringfaciliteiten zijn gesloten.

Wat betekent dat voor de toetsen?

Vanaf 15 juni is er onder bepaalde voorwaarden toetsing en praktijkonderwijs mogelijk is in het hbo. Wij kiezen ervoor om juist die toetsen waarvoor geen ander alternatief mogelijk is, vanaf 15 juni weer op Windesheim te geven. Welke tijden daar precies bij horen wordt eind mei duidelijk op basis van  afspraken die we in de regio’s Almere en Zwolle maken met de vervoerders en de veiligheidsregio’s. Van je eigen opleiding hoor je meer over hoe en waar jij je toetsen moet maken. 

Waarom kiest Windesheim ervoor deze maatregelen te treffen?

Windesheim volgt de adviezen die door de regering en het RIVM worden gegeven. Zo willen we een bijdrage leveren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

Kan ik als student nog naar Windesheim komen?

Om een bijdrage te leveren aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus en de veiligheid van iedereen, word je gevraagd niet naar Windesheim te komen, behalve voor het maken van toetsen die vanaf 15 juni op de hogeschool plaatsvinden.

Zijn de gebouwen open?

In verband met de afwezigheid van studenten en medewerkers in onze gebouwen, hebben we mede vanwege de veiligheid besloten om tijdelijk een aantal gebouwen te sluiten. In Almere blijft het gebouw aan de Landdrost open. In Zwolle blijven gebouw C en F open. Als je naar Windesheim in Zwolle wilt, kun je naar binnen via de receptie in C en je daar even registreren zodat we weten wie en hoeveel medewerkers aanwezig zijn. Wil je toch nog naar een ander gebouw? Bespreek dit dan bij de receptie en dan wordt dit voor je geregeld.

Verder gelden vanaf woensdag 18 maart aangepaste openingstijden:
Almere: 10.00 tot 12.00 uur (Landdrost)
Zwolle: 08.00 tot 16.00 uur (Campus, gebouw C en F)

De overige panden zijn gesloten.

Vragen van studiekiezers

Hoe ziet het nieuwe collegejaar (2020/2021) in coronatijd eruit bij Windesheim?

Windesheim is druk bezig om vorm te geven aan het onderwijs zoals dat er vanaf 1 september 2020 uit gaat zien. De komende periode wordt  de uitwerking steeds duidelijker. We gaan hierbij uit van de RIVM richtlijnen, zoals het 1,5 meter afstand houden. Binnen die richtlijnen streven we naar een goede mix van onderwijs en persoonlijk contact tussen studenten en met docenten op onze hogeschool - zowel in Almere als Zwolle - en onderwijs online en op afstand.

We werken nu uit hoe we de beschikbare ruimte optimaal kunnen benutten en verdelen, met kleinere groepen en langere dagen. Ook zijn we in gesprek met het openbaar vervoer over de invulling, om te komen tot goede en veilige reisverbindingen naar de hogeschool. Door een goede spreiding en door de beschikbare ruimte  te reserveren voor onderwijs en voor het contact met en tussen studenten, is veel mogelijk.

Duidelijk is dat studenten komend collegejaar nog regelmatig naar Windesheim zullen komen. We worden geen online hogeschool. En bij het benutten van de ruimte hebben we extra aandacht voor eerstejaarsstudenten. Het is van belang dat je als eerstejaars de opleiding en je medestudenten ook ‘offline’ leren kennen. Door intensieve persoonlijke studiebegeleiding kun je een goede start maken met jouw opleiding.

Voor wanneer moet ik me aanmelden voor een voltijdstudie?

Meld je bij voorkeur voor aan voor 1 juni.
Goed om te weten: je hebt bij Windesheim de mogelijkheid om tot 31 augustus aan te melden. Ons advies is echter om niet tot die tijd te wachten. Het is lastig voor jezelf omdat je nog wel wat dingen moet regelen voor je inschrijving. En in vakantietijd zijn veel docenten niet meer bereikbaar om je laatste vragen te beantwoorden. Daarom het liefst aanmelden voor 1 juni.

Ik wil de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) doen, maar ik kon door de coronacrisis de toelatingstoets niet maken. Kan ik me nog aanmelden?

Ja, je kunt je aanmelden. Maar je moet wel voor 1 januari 2021 je toetsen hebben gehaald. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt. Meer informatie over toetsen en hoe je je voorbereidt, vind je op de website Goed voorbereid naar de pabo.

Ik zit in het laatste jaar van het mbo en kan een aantal vakken niet afronden, kan ik toch bij Windesheim starten?

Wij kunnen ons voorstellen dat je in het laatste jaar van je mbo-opleiding een kleine studievertraging oploopt en geen diploma hebt aan het einde van dit schooljaar. Meld je dan toch aan bij Windesheim, want je bent van harte welkom! Je kan starten met jouw hbo-opleiding en hebt nog tot eind 2020 de tijd om je mbo-diploma te halen. Op een later moment ontvang je informatie hoe je voorlopige toelating precies wordt geregeld.

Hoe kan ik een studiekeuze maken in Coronatijd?

Onze open dagen zijn tegenwoordig online. Wil je meer weten? Ga naar de open dag voor voltijdopleidingen of kom naar de deeltijdvoorlichting.

Algemene vragen over onderwijs, toetsen en stages Windesheim

Hoe gaat het verder met de onderwijsactiviteiten dit collegejaar (2019/2020)?

Tot de zomer is er in onze gebouwen in Zwolle en Almere alleen ruimte voor toetsing (vanaf 15 juni). Dat betekent dat we tot de zomervakantie doorgaan met online onderwijs en thuiswerken.

Treft Windesheim voorbereidingen voor de situatie dat de hogeschool weer open mag?

Voorlopig werken en studeren we tot de zomervakantie nog online en op afstand vanuit huis. Over de periode na 1 september zegt de overheid op dit moment nog niks. Ondertussen zijn we wel druk bezig met het voorbereiden van het onderwijs zoals dat er vanaf 1 september 2020 uit gaat zien. We gaan hierbij uit van de RIVM richtlijnen, zoals het 1,5 meter afstand houden. Binnen die richtlijnen gaan we voor een goede mix van (online) onderwijs en activiteiten in Zwolle en Almere waarbij je je docenten en medestudenten ontmoet.  We werken de komende weken uit hoe we de beschikbare ruimte optimaal kunnen benutten en verdelen, met kleinere groepen verspreid over langere dagen. Daarnaast zijn we in gesprek met het openbaar vervoer over de invulling van de reistijden, om te komen tot goede en veilige reisverbindingen naar de hogeschool. Door een goede spreiding en door de beschikbare ruimte te reserveren voor onderwijs en voor het contact met en tussen studenten, is er veel mogelijk.

Gaan de (her)tentamens door?

We bieden nu zoveel mogelijk alternatieve vormen van (online) toetsing aan. Wij kiezen ervoor om juist die toetsen waarvoor geen ander alternatief mogelijk is, vanaf 15 juni weer op Windesheim te geven. Welke tijden daar precies bij horen wordt volgende week duidelijk op basis van  afspraken die we in de regio’s Almere en Zwolle/Almere maken met de vervoerders en de veiligheidsregio’s. Van je eigen opleiding hoor je meer over hoe en waar jij je toetsen moet maken. 

Hoe gaat het verder met de onderwijsactiviteiten volgend collegejaar (2020/2021)?

We denken na en bereiden ons voor op de wijze waarop we onderwijs en studentbegeleiding volgend studiejaar vorm kunnen geven binnen de 1,5-meter hogeschool.

Kunnen studenten naar hun stageadres?

We raden studenten aan hierover in gesprek met het stagebedrijf. Mocht het stagebedrijf op aanwijzing van de overheid gesloten zijn of beslissen dat de stage om andere redenen geen doorgang kan vinden, dan is het belangrijk dat het stagebedrijf dit formeel aan de student laat weten. Bijvoorbeeld via de mail. Mocht het nodig zijn, dan kan de student een bewijs overleggen van de afspraken die zijn gemaakt.

Ik studeer af en heb mijn diploma nodig voor mijn werkgever. Hoe kan ik mijn diploma ontvangen?

Vanwege corona zijn er de komende tijd geen diplomeringen. Studeer je binnenkort af en heb je je diploma nodig om aan je werkgever te laten zien? We kunnen je een tijdelijke verklaring geven zodat dit je niet tegenhoudt bij het krijgen van een baan. Vraag hiernaar bij je opleiding.

Vragen over reizen naar het buitenland

De ontwikkelingen rond het coronavirus gaan snel. We raden je aan om voor de laatste stand van zaken de websites van de Rijksoverheid te raadplegen.

Wat moet je doen als je terugkomt uit het buitenland?

We vragen studenten zich te houden aan de richtlijnen van de GGD en RIVM. Ook vragen we ze contact op te nemen met hun studiebegeleider.

Wat gebeurt er met de buitenlandse activiteiten in collegejaar 2020/2021?

We hebben er begin april voor gekozen om één heldere lijn te hanteren over buitenlandse activiteiten in het eerste semester komend collegejaar (2020/2021). Deze lijn is dat er vanwege de coronacrisis vanuit Windesheim geen studenten naar het buitenland gaan. Dit besluit geldt voor alle activiteiten. Het is onvoldoende mogelijk om de veiligheid en de benodigde goede voorbereiding te garanderen, zowel bij onszelf als bij partners in het buitenland. Studenten worden via hun domein en het International Office geïnformeerd. Internationale studenten voor full degree programma’s IB/GPCM kunnen wel starten in september, mits alle visa op orde zijn. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met het International Office 088 4699777 (tijdens kantooruren bereikbaar) of internationaloffice@windesheim.nl.

Voor vragen over Windesheim kun je ook terecht bij het Serviceplein, 088 - 469 9911 (zaterdag van 9:30 - 16:30 uur), WhatsApp: 06-51423256 en info@windesheim.nl