Student die aan het bellen is

FAQ voor studiekiezers

20 March 2020

Gaat mijn gesprek/activiteit op Windesheim nog door?
Tot en met 6 april gaan gesprekken en activiteiten op Windesheim niet door. Wij denken na over wat er na 6 april gaat gebeuren. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen melden.

Events

De open dagen van 3 april (Zwolle) en 4 april (Almere) gaan niet door, wat nu?
De open dag wordt verplaatst naar 4 juni. Kijk hier meer info en aanmelding.
We zijn ook bezig met het voorbereiden van een online open dag. Wil je hiervan op de hoogte blijven, klik hier.

Meelopen/proefstuderen gaat de komende tijd niet door, wat nu?

Tot en met 6 april kun je sowieso niet meelopen/proefstuderen. Wij denken na over wat er na 6 april gaat gebeuren. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen melden.

Komen er nog extra data voor meelopen? 
Tot en met 6 april kun je sowieso niet meelopen. Wij denken na over wat er na 6 april gaat gebeuren. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen melden.

Ik heb binnenkort een Matchingsdag, gaat dat nog door?
Tot en met 6 april gaan gesprekken en activiteiten op Windesheim niet door. Wij denken na over wat er na 6 april gaat gebeuren. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen melden.

Aanmelding / inschrijving

Moet ik me voor 1 mei aanmelden?
Bij de meeste voltijdopleidingen kun je je bij Windesheim nog tot uiterlijk 31 augustus 2020 aanmelden. Er zijn een paar uitzonderingen: 
- Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie voltijd (aanmelddeadline was op 15 januari 2020)
- Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie deeltijd (aanmelden uiterlijk 30 april 2020)
- Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding voltijd en deeltijd (aanmelden uiterlijk 30 april 2020)
- Sportkunde (aanmelden uiterlijk 30 april 2020)

De cursus/training gaat begin april van start, heeft het zin om me aan melden?
Dit verschilt per cursus/training. Voor de meeste cursussen/trainingen geldt dat ze verplaatst worden naar een later moment. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende cursus/training.

Overig

Ik kan geen sportmedische keuring doen, wat nu? 
Heb je je aangemeld voor een van de opleidingen van de Calo? Dan moet je de sportmedische keuring je uiterlijk 1 juni inleveren. Uitzondering hierop is de voltijdopleiding Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie; hiervoor is de inleverdeadline voor een sportmedische keuring al geweest. 
Mocht blijken dat het komende tijd niet mogelijk is om een sportmedische keuring te doen, dan zullen wij via mail contact opnemen met iedereen die zich bij ons heeft aangemeld. Heb je toch nog vragen? Mail dan naar Calo-toelcie@windesheim.nl.