Student die aan het bellen is

Windesheim schort bsa op

19 March 2020

Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die studenten door de corona-crisis oplopen en om nu al helderheid te bieden richting de student, heeft de minister vanavond hogescholen en universiteiten verzocht om het uitbrengen van een afwijzend bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede jaar.

Hogeschool Windesheim neemt dit advies om het bsa op te schorten over. Dat betekent dat eerstejaars studenten van Windesheim (bachelors en Associate degrees) dit studiejaar geen negatief bindend studieadvies krijgen. Alle eerstejaars studenten kunnen hun studie ongeacht het aantal behaalde studiepunten na de zomer bij hun opleiding voortzetten.
Voor de eerstejaars studenten van onze economische opleidingen in Zwolle (exclusief Global Project and Change Management) gold voor de huidige eerstejaars al geen bsa meer en verandert er dus niets.

Via hun opleidingen worden studenten in de komende periode geïnformeerd over wat dit besluit precies voor hun studieprogramma in het volgend studiejaar betekent. Wat blijft gelden is dat het belangrijk is dat studenten zo min mogelijk achterstand oplopen en daarom spannen we ons als hogeschool in om het onderwijs en de toetsing de komende periode zoveel als mogelijk online voort te zetten.