Studenten samen in beeld aan het kletsen

Organisatie en bestuur

Windesheim in Almere maakt deel uit van hogeschool Windesheim. Windesheim is één van de grotere hbo-instellingen in Nederland.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het bestuur van Windesheim in Almere. De wijze van bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement van Windesheim. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur.

Organisatie

De directie, managers van opleidingen met een thematische verwantschap (clusters genoemd) en de manager Bedrijfsvoering vormen samen het managementteam van Windesheim in Almere. Praktijkgericht onderzoek wordt geïnitieerd door lectoren. Iedere opleiding is verbonden aan een lectoraat.

Higher Education Development Board

De Higher Education Development Board (HEDB) is een groep van veertien personen die betrokken is bij Almere. De groep adviseert Windesheim in Almere bij de ontwikkeling tot kennisinstelling.