Studenten samen in beeld aan het kletsen

Strategisch beleid

Windesheim wil behoren tot de top drie van de grote hogescholen in Nederland. Hoe zorgen we daarvoor?

Missie en maatschappelijke opdracht

Onze missie is om actief bij te dragen aan een inclusieve en duurzame samenleving, door het opleiden van waardenvolle professionals en het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Zoveel mogelijk talentvolle mensen de kans geven om hoger onderwijs te volgen: dat is de maatschappelijke opdracht van Windesheim. Ongeacht afkomst, vooropleiding, achtergrond of leeftijd: elke student met talent telt en verdient de kans zich ten volste te ontplooien.

Ambities

Deze missie en maatschappelijke opdracht zijn vertaald in drie ambities die de koers van Windesheim voor de komende jaren bepalen:

  1. Elke student heeft een eigen leerroute die persoonlijk, uitdagend en flexibel is
  2. Het onderzoek op onze hogeschool richt zich op een inclusieve en duurzame samenleving
  3. We verbeteren de doorstroom van studenten in de onderwijsketen.

Deze ambities staan uitgewerkt in onze strategische koers 2017-2022. Deze koers is getoetst bij en tot stand gekomen met input van medewerkers, studenten en externe stakeholders.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Onze strategische koers speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen en trends, regionale ontwikkelingen en ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs. Met behulp van de methodiek van scenarioplanning heeft Windesheim vier denkbeeldige toekomstscenario’s geschetst. Lees hier het hele rapport.