Studeren bij Windesheim in Almere

Eline, Rutger, Shanna, Suzanne, Donja en Demi - Pabo

De ontwikkeling van een innovatief en vernieuwend rekenschrift

Eline Helmholt, Rutger Vermunt, Shanna Kampshoff, Suzanne van Voorden (niet op de foto), Donja Wolleswinkel en Demi Wegman van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) lieten met de ontwikkeling van een rekenschrift zien dat je in het onderwijs bijzonder innovatief en vernieuwend bezig kunt zijn. Met hun product legden ze een brug tussen rekenonderwijs in groep 8 en wiskunde in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Hun werk werd als ‘uitmuntend’ geclassificeerd en werd tot hun trots genomineerd voor de Flevopenning voor het Beste Comakership.

Leren in de praktijk Windesheim FlevolandDe opdracht

De opdrachtgever, Basisschool De Kring in Almere, merkte al een tijd dat het rekenniveau tussen groep 8 en de eerste klas van de basisschool daalde. In samenwerking met het Buitenhout College (Het BHC) werd gezocht naar een betere overgang voor kinderen vanuit het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Voor hun Comakership kregen ze de opdracht een manier te vinden om die overgang te vergemakkelijken. Na een bezoek aan een inspirerende conferentie in Zwolle over rekenonderwijs, ontstond het idee om de huidige rekenstrategieën te onderzoeken en op basis hiervan een rekenschrift te ontwikkelen waarmee voor kinderen de ‘rekenkloof’ werd verkleind en voor docenten de voortgang beter te volgen was.

Het product

De uitdaging zat in de ontwikkeling van een goed doorlopende rekenleerlijn en een goede uitleg van het verschil in terminologie. Wat bijvoorbeeld in het basisonderwijs keersommen heet, noemen ze op het voortgezet onderwijs vermenigvuldigen. De bedoeling is dat het rekenschrift, in mei in groep 8 wordt aangeboden en dat de leerlingen dit meenemen tot aan de herfstvakantie in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daarna zou een toets het niveau moeten bepalen. Een rekenschrift dat ‘meegaat’ met de leerling, zorgt voor een stukje zekerheid en veiligheid.

Innovatief en praktisch

Het rekenschrift is behalve innovatief ook erg praktisch. Vanuit het voortgezet onderwijs kwam zelfs het verzoek om de materialen waarmee de studenten hun onderzoek uitvoerden al voor het einde van het onderzoek te ontvangen. Een groter compliment over de bruikbaarheid van je product kun je niet krijgen. Het viel niet mee om ‘het kindje’ dat zij als groep bedachten en van de grond af opbouwden los te laten. Daarom zijn ze erg blij dat een van hen, Eline stage is blijven lopen op Basisschool De Kring en met een nieuwe groep ‘hun kindje’ verder begeleidt naar volwassenheid …

Het team haalde de voorverkiezing voor beste Comakership van het Jaar, maar drong niet door tot de top drie die kans maakt op de Flevopenning.

Ga naar meer praktijkverhalen van studenten