inschrijven hbo opleiding

Collegegeld

Als je gaat studeren, betaal je elk jaar collegegeld. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast.

Voor het studiejaar 2018-2019 is dat € 2.060,-. Hiervoor dien je wel aan enkele criteria te voldoen. Voldoe je daar niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld. Kijk hieronder in de collegegeldmeter welk bedrag voor jou geldt door de vragen met ja of nee te beantwoorden.

Nieuw: halvering collegegeld
Start je vanaf september 2018 voor de eerste keer met een hbo-bachelor of Associate degree? Dan hoef je maar de helft van het collegegeld te betalen. Voor lerarenopleidingen gaat het zelfs om halvering van het collegegeld voor de eerste 2 studiejaren. Kijk voor de officiële voorwaarden bij de informatie van de rijksoverheid.

Lees meer over halvering collegegeld op Rijksoverheid.nl

Halvering collegegeld: welke regeling geldt voor jou?

Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1. Je betaalt dus € 1.030,-
Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland
- je hebt al wel eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
Geen halvering van het collegegeld
Je start in september 2018 of februari 2019 met een lerarenopleiding, hbo-bachelor (voltijd of deeltijd), of masteropleiding bij Windesheim Flevoland
- je hebt nog niet eerder ingeschreven gestaan in het hoger onderwijs
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Halvering collegegeld in studiejaar 1 en 2. Je betaalt dus € 1.030,- (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2018 of februari 2019 in het tweede studiejaar van een lerarenopleiding bij Windesheim Flevoland 
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld in studiejaar 2 geldt pas vanaf 2019-2020)
Je start in september 2018 of februari 2019 met een master van de lerarenopleiding bij Windesheim Flevoland
- je betaalt wettelijk collegegeld
- je doet geen vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering collegegeld (halvering collegegeld voor de masters geldt pas vanaf 2021-2022)
Je start in september 2018 of februari 2019 met een hbo-bachelor of Associate degree bij Windesheim Flevoland
- je doet een vraaggefinancierde opleiding
Geen halvering van het collegegeld
Je studeert al bij Windesheim Flevoland Geen halvering van het collegegeld

Bereken jouw collegegeld 2018- 2019

Let op: in onderstaande collegemeter is de halvering van het collegegeld nog niet meegenomen.

Vragen?

Afbeelding van een i

Stel ze aan het Windesheim Flevoland Informatiecentrum
Tel: 088 - 469 88 88
info@windesheimflevoland.nl
 

Meer weten over studiefinanciering?

Collegegeld

Hoe wordt de hoogte van het collegegeld bepaald?
Lees de toelichting collegegelden