studeren bij windesheim in almere

Bedrijfskunde Studieprogramma

Je doet in de hbo-opleiding Bedrijfskunde in Almere bestuurlijke, economische, personele en juridische kennis op, waarmee je organisaties verder kunt brengen.

Hoe organiseer je processen zo efficiënt en effectief mogelijk, zodat een bedrijf zijn doelstellingen haalt? Of hoe help je medewerkers hun werk beter te doen? Met jouw bestuurlijke, economische, personele en juridische kennis help jij het management de juiste keuzes te maken.

Jaar 1: brede basis

Je komt in een klas met ongeveer 30 studenten. In het eerste jaar krijg je een inleiding in bedrijfskundige vakken, zoals inleiding bedrijfseconomie, inleiding marketing, inleiding HRM, inleiding recht, inleiding administratieve organisatie, international business en management & organisatie. Professionals uit de praktijk geven gastcolleges en je gaat op excursie naar bedrijven. Door de kleinschalige opzet kennen docenten en studenten elkaar goed, waardoor ze je uitstekend kunnen begeleiden in jouw ontwikkeling.

Studielast

Het is de bedoeling dat je tijdens de opleiding Bedrijfskunde ongeveer 40 uur per week aan je studie besteedt, waarvan gemiddeld 15 tot 20 contacturen per week. De rest is zelfstudie en werken in projectgroepen. Bij projecten werk je in groepjes van 3 tot 4 studenten.

Jaar 2: mens & organisatie

De eerste helft van het tweede jaar staat het thema mens & organisatie centraal. Je volgt onder meer vakken over gedrag in organisaties, cost accounting, operations management, advies & consultancy en integraal personeelsmanagement. In de tweede helft van het tweede jaar doe je een meeloopstage. Je werkt dan mee in een organisatie naar keuze en beschrijft het primaire proces van jouw afdeling. Je geeft de organisatie advies over mogelijke verbeteringen daarin.

Lees meer over leren in de praktijk

Jaar 3: bedrijfsprocessen & advies

Het thema bedrijfsprocessen & advies komt aan bod in het derde jaar. Hoe kun je bedrijfsprocessen optimaliseren? En het management adviseren? Je krijgt vakken over verandermanagement, persoonlijk leiderschap en kwaliteitsmanagement. Je leert hoe je een vraagstuk van een organisatie oplost in de praktijk. Dat doe je aan de hand van een diagnose (hoe zit het nu?), ontwerp (hoe kan het anders?) en verandering (hoe kun je de verandering invoeren?). Je gaat ook werken aan je commerciële, coachings- en adviesvaardigheden: hoe kun je goed netwerken, hoe presenteer je een advies en hoe creëer je daarvoor draagvlak?

Minor

In het derde jaar kies je een minor. Dit is een module waarbij je je tijdens een halfjaar verdiept in een thema. Je kunt een minor bij Windesheim Almere of Zwolle volgen, maar je mag ook bij andere opleidingen en hogescholen rondkijken of een minor in het buitenland volgen. Voorbeelden van minors bij hogeschool Windesheim zijn:

  • Zorgprocessen verbeteren
  • Online marketing
  • International Sustainable Development

Kijk voor meer informatie op Kiesopmaat.nl
Lees meer over studeren in het buitenland

Jaar 4: sociaal ondernemerschap

Uniek aan de opleiding Bedrijfskunde bij Windesheim in Almere is de grote aandacht voor sociaal ondernemerschap in het vierde jaar. Hoe kunnen organisaties in verschillende sectoren sociaal ondernemerschap inzetten voor maatschappelijke vraagstukken? Hoe maak je processen duurzamer en groener? Hoe vertaal je regels naar gedrag? Je krijgt vakken als business ethics, innovatie en strategisch management.

Afstuderen

Je studeert af met een Comakership. Je voert een zelfstandige adviesopdracht uit in de praktijk waarmee je laat zien dat je alle nodige kennis in huis hebt om als bedrijfskundige aan de slag te gaan. Je geeft bijvoorbeeld een advies om de wachttijden in het intakeproces bij een ziekenhuis te verlagen, doet een voorstel voor het inzetten van medewerkers met een flexibel contract in de gezondheidszorg of bouwt een dashboard waarmee een bank de prestatie van de filialen kan meten en zo nodig bijsturen.

Topopleiding volgens Keuzegids Hbo 2020

Bedrijfskunde bij Windesheim in Almere is een topopleiding', aldus de Keuzegids Hbo 2020. Studenten zijn heel positief over de docenten, haalbaarheid, toetsingswijze en de inhoud van de studie. Lees het volledige bericht.

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen, studiestatistieken en oordelen uit visitatie- en accreditatierapporten.