Groepje studenten jongen met laptop

HBO-Rechten Studieprogramma

Van de basisbeginselen van het recht tot allerlei rechtsvormen en gerechtelijke procedures. Je rugzak is na de opleiding HBO-rechten straks gevuld met veel praktijk en een flinke portie theorie.

In het eerste jaar van de opleiding HBO-Rechten duik je in de basisbeginselen van het recht. Je leert meer over de verschillende rechtsvormen en gerechtelijke procedures. Je krijgt vakken als inleiding recht, strafrecht, vermogensrecht en bestuursrecht en er wordt veel aandacht besteed aan schriftelijke en mondelinge juridische en communicatieve vaardigheden in de vorm van het voeren van debatten, bemiddelingsgesprekken, onderhandelingen en het opstellen van juridische stukken. Ook ga je aan de slag met diverse projecten.

Overzicht eerste jaar HBO-Rechten

Tijdens het eerste jaar leer je de basisbeginselen van het recht, maak je kennis met de juridische beroepen en werk je aan casussen en opdrachten en je mondelinge en schriftelijke vaardigheden.


Thema

Globale inhoud

Blok 1

 • Oriëntatie op het recht

 • inleiding recht

 • project Oriëntatie op het recht

 • zakelijke communicatie

Blok 2

 • Recht van de overheid

 • bestuursrecht

 • staatsrecht

 • strafrecht

Blok 3

 • Recht van de burger

 • personen- en familierecht

 • vermogensrecht

 • juridische vaardigheden

Blok 4

 • Het procesrecht

 • geschillenoplossing

 • het starten van een gerechtelijke procedure

 • verloop van een procedure

 • mogelijke betrokkenen bij een procedure

Vakken in het eerste jaar

De vakken sluiten aan bij de thema's. Je krijgt niet alleen juridische vakken. Je werkt ook aan vaardigheden, zoals mondelinge en schriftelijke communicatie. Elk vak sluit je af met tentamens, zoals een multiplechoicetoets, vaardighedentoets, rollenspel, openvragentoets of presentatie.

Inleiding recht

Bij dit vak krijg je een introductie in het vakgebied recht en de basisbeginselen ervan. Zo leer je welke rechtsgebieden er allemaal zijn en wat de bronnen zijn van het Nederlandse recht. Ook leer je hoe wet- en regelgeving in Nederland tot stand komt. Als je het vak hebt afgerond, kun je bijvoorbeeld uitleggen wat er kan gebeuren als je in een winkel werkt en het verkeerde prijsje op een artikel plakt. Maar ook wat de gevolgen zijn als je op 17-jarige leeftijd de auto van je vader ‘leent’ om te oefenen voor je rijbewijs en per ongeluk tegen de auto van de buurman aan botst.

Project Oriëntatie op het recht

Je gaat direct met de theorie aan de slag door te werken aan actuele casussen en opdrachten, waarbij je je nog steviger oriënteert op het vakgebied recht. Je werkt daarbij ook in groepjes van studenten, zodat je van en met elkaar leert.

Zakelijke communicatie

Je leert correct en helder schriftelijk te formuleren. Je leert foutloos te spellen en formuleren, maar ook hoe je juridische adviezen helder opstelt. Daarnaast leer je hoe je juridische onderwerpen verwoordt naar in voor niet-juristen begrijpelijk taal.

Bestuursrecht

Bij dit vak leer je hoe het recht de verhouding tussen burgers en overheid regelt. Je bent na het behalen van dit vak in staat om een weg te vinden in de belangrijkste bestuursrechtelijke wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Staatsrecht

In dit vak leer je hoe de overheid werkt en functioneert. Diverse overheidsinstanties passeren de revue, zoals de Hoge Raad en de Raad van State. Je doet belangrijke kennis op, want als aankomend hbo-jurist is het onmisbaar om te weten wie de wetten maakt, toetst en handhaaft!

Strafrecht

Wat mag je in Nederland, wat is er in ons land allemaal verboden en waarom. In dit vak verdiep je je in de wereld van het strafrecht. Je leert de ins en outs van het strafrecht kennen en ervaart meer over vonissen, overtredingen en misdrijven, staandehoudingen en strafeisen.

Vermogensrecht

Je leert casussen op het gebied van overeenkomsten, (on)rechtmatige daad en goederenrecht juridisch te analyseren en hierbij je antwoord te onderbouwen. Je werkt actief met de wetbundel. Dit vak is een voorbereiding op de diverse vakken in het tweede en vierde jaar.

Juridische vaardigheden

Tijdens een opleiding HBO-Rechten zijn juridische vaardigheden uiteraard onmisbaar. Gedurende je studie ontwikkel je je daarom voortdurend op dit vlak: hoe maak je gebruik van een wettenbundel, hoe druk je je uit in juridisch jargon en hoe leg je een dossier aan? In dit vak ga je uitgebreid aan de slag met deze en soortgelijke vragen.

Studielast en praktijk

Het is de bedoeling dat je ongeveer 40 uur per week aan je studie besteedt. Een collegeweek bestaat gemiddeld uit 18 tot 22 uur college. De rest van de tijd werk je samen met studiegenoten aan projecten en opdrachten. De overige tijd besteed je aan zelfstudie. Je komt in een klas van ongeveer 15 tot 17 studenten terecht. Je werkt individueel en in groepjes (5 tot 6 studenten) aan diverse projecten en opdrachten.

Zo maak je kennis met de praktijk

Vervolg van je studie

Thema's na je eerste jaar


Eerste semester

Tweede semester

Jaar 2

 • De rechtsbijstandjurist 

 • De arbeidsjurist

 • De overheidsjurist

 • De procederende jurist

 • Comakerships

Jaar 3

 • Stage/minor

 • Stage/minor op het vlak van bijvoorbeeld juridisch advies, veiligheid en recht of cyber security

Jaar 4

 • Werken bij de overheid

 • Werken in het bedrijfsleven                                  

 • Afstuderen

Het juridische beroep centraal in het tweede jaar

Het tweede jaar richt zich volledig op het juridische beroep en je verdiept je in het werkveld van onder meer de rechtsbijstandsjurist, de arbeidsjurist, de overheidsjurist en de procederende jurist, waarbij je ook praktijkervaring zult opdoen. Je volgt onder meer de volgende vakken: bijzondere overeenkomsten, arbeidsrecht, ICT-recht, internationaal & Europees recht en legal English.

In het tweede jaar werk je bovendien aan een Comakership. Dit is een echte opdracht in de praktijk voor een bedrijf of organisatie die je zelf werft, uitvoert en oplevert. Zo kun je de theorie uit de opleiding direct toepassen en meteen de koppeling tussen theorie en praktijk leggen.

Derde jaar: minor, Studentrechtbank en stage

In het project ‘Studentrechtbank’ houd je een pleidooi, in toga! Je wordt dan beoordeeld door echte advocaten. Zij letten op betoog (structuur en argumentatie), stemgebruik (tempo, intonatie, verstaanbaarheid), non-verbaal gedrag (oogcontact, lichaamshouding, gebruik van gebaren) en overige aspecten (houding naar rechter en wederpartij, gespannenheid en re- en dupliek). Ook loop je in dit jaar een haljaar stage.

Minor

In het derde jaar kies je een minor, een specialisatie van een halfjaar van meerdere vakken. Zo geef je verdieping of verbreding aan je studie. Bij Windesheim kun je kiezen uit de minor Juridisch adviseur of een minor over cyber crime, cyber security en privacywetgeving. Je mag ook bij andere opleidingen in Almere of Zwolle of hogescholen rondkijken. Of ga naar het buitenland, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Finland of Suriname.

Kijk voor meer informatie op Kiesopmaat.nl 
Lees meer over studeren in het buitenland

Afstuderen

Het laatste jaar volg je verdiepende juridische vakken en doe je een afstudeeropdracht. Ook de afstudeeropdracht maak je in een organisatie die je zelf kiest. Voorbeelden van afstudeeropdrachten zijn:

 • Voor een verzekeringsmaatschappij onderzoek je hoe de privacy van verzekerden kan worden beschermd
 • Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doe je onderzoek naar het recht van verblijf binnen het uitzettingsbeleid