Header Lerarenopleiding Basisonderwijs_Pabo

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) In de praktijk

Al vanaf het eerste jaar van de hbo-opleiding tot leraar in het basisonderwijs ga je de praktijk in. Je loopt bijvoorbeeld stage en werkt in Comakerships.

pabo

Vanaf je eerste week ga je aan de slag op een opleidingsschool in het basisonderwijs. Dit is jouw praktijkschool. Je loopt stage en je voert verschillende Comakerships (praktijkopdrachten) uit. Dit doe je in het kader van Opleiden in de School: een samenwerking tussen de Pabo en basisscholen in de regio Flevoland. Je krijgt begeleiding van een vakdocent van Windesheim (coach) en een schoolbegeleider van Opleiden in de School.

 

Stage

In de eerste twee jaar loop je één dag per week stage en vier keer per jaar ben je een hele week op jouw praktijkschool te vinden. Je gaat aan de slag met lesgeven. Dit bereid je samen met je mentor voor. Je leert verschillende groepen kennen, zodat je weet wat het best bij je past: werken met kleuters, lesgeven aan groep 3 of juist aan groep 8. De jaren daarna werk je toe naar het zelfstandig lesgeven.

 

In het derde jaar loop je twee dagen in de week stage en krijg je steeds meer verantwoordelijkheden op je opleidingsschool. Je hoofdtaak is lesgeven, maar je doet ook ervaring op met het voeren van oudergesprekken en het goed verwerken van leerlingresultaten. Als leraar is het belangrijk dat je goed samenwerkt: je overlegt met andere specialisten, zoals een schoolarts of maatschappelijk werker, over kinderen in je groep die extra begeleiding nodig hebben.

 

In het vierde jaar loop je stage als leraar in opleiding (lio) in de onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Je hebt dan de volledige verantwoordelijkheid voor de groep.

 

Comakership

Naast je stage voer je praktijkopdrachten uit voor scholen. Deze praktijkopdrachten noemen we Comakerships: opdrachten en projecten voor scholen die je zelf werft, uitvoert en oplevert in de praktijk. De onderwerpen zijn afhankelijk van waar de school zich in wil ontwikkelen. Tijdens Comakerships werk je samen met studenten van jaar 1, 2 en 3. Enkele voorbeelden van vraagstukken voor Comakerships:

 

  • Hoe kun je het rekenonderwijs verbeteren?
  • Wat is de beste manier om techniekonderwijs te geven?
  • Wat betekent hoogbegaafdheid voor een docent, wat betekent het in de klas en wat voor begeleiding heeft een hoogbegaafd kind nodig?
  • Hoe kun je betrokkenheid van leerlingen bij de les vergroten?