Header Lerarenopleiding Basisonderwijs_Pabo

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Studieprogramma

De basis is het leren lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Je helpt kinderen hun talenten te ontwikkelen en leert hoe zij kunnen samenwerken met anderen.

Jaar 1 en 2: basisschoolvakken en leren lesgeven

Student in de klasIn het eerste jaar start je met basisschoolvakken als rekenen, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek. Je leert meteen hoe je lesgeeft in deze vakken, kortom hoe je kennis en vaardigheden overdraagt. Vanaf het begin ben je dus tegelijkertijd bezig met de vakinhoud én met pedagogiek, onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie. Je leert hoe je vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en natuurlijk vanuit jezelf als leerkracht kunt denken en kijken.

Daartoe stimuleren we je om een onderzoekende houding aan te nemen, zodat je jezelf voortdurend verder ontwikkelt: hoe neem jij bepaalde kennis op? Hoe breng je iets over? Ook loop je vanaf de eerste week stage op een opleidingsschool.

Lees meer over leren in de praktijk

Studielast

Het is de bedoeling dat je tijdens de Lerarenopleiding Basisonderwijs ongeveer 40 uur per week aan je studie besteedt, waarvan gemiddeld 15 tot 20 contacturen per week. De rest is zelfstudie, 1 stagedag per week op school in het eerste jaar en werken in Comakerships: dit zijn echte opdrachten voor echte scholen.

Wie ben jij als leerkracht?

Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voor het bordJe zoekt antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de les goed verloopt, hoe maak ik een groep van de klas, hoe zorg ik voor een veilige leeromgeving, wat doe ik als een kind extra begeleiding nodig heeft? Je kent alle ins en outs over de ontwikkeling van kinderen en je raakt bedreven in het ontwerpen en opzetten van onderwijs.

Ook ontwikkel je een eigen visie op onderwijs. Vind je het belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn? Wil je dat kinderen van elkaar leren? Vind je onderwijs op maat belangrijk? Maar vooral: wie ben ik zelf als leerkracht? Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en aandachtspunten. Ook ontwikkel je een onderzoekende houding. Je volgt onderzoekscolleges en voert opdrachten of onderzoeken uit over een pedagogisch of onderwijskundig onderwerp. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe je tegemoet kunt komen aan verschillen tussen kinderen in de klas.

Als student heb je inspraak in jouw studie. Op welke manier wil jij laten zien dat je over kennis en vaardigheden beschikt? Met een toets, een opdracht of een presentatie? Aan jou de keuze.

De structuur van het tweede jaar is gelijk aan het eerste jaar: je bent tegelijkertijd bezig met basisschoolvakken, zoals Nederlands en rekenen, maar ook met pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, didactiek en onderwijskunde. Enkele vakken worden geïntegreerd aangeboden in een lab: je behandelt de onderwerpen dan in samenhang met elkaar!

Taal- en rekentoets

In het eerste jaar moet je de landelijk verplichte Citotoets rekenen (WisCAT) behalen. Daarnaast moet je aan de Pabo in Almere aan het eind van het eerste jaar ook de basiskennistoets taal met een voldoende afronden. Ben je (nog) niet zo sterk in breuken en in taalkundig ontleden? Onze hogeschool begeleidt je hierin in het begin van je studie goed bij!

Reflectie

Omdat je je tijdens je opleiding als leraar ontwikkelt, vinden we het belangrijk dat je leert reflecteren op je eigen handelen. Hoe reageer je op kinderen of op het gedrag van kinderen? Hoe reageer je op onverwachte situaties in de klas? Hoe komt het dat een les niet zo goed overkwam? Jouw eigen communicatie met kinderen beoordeel je door gesprekken met medestudenten en begeleiders, maar ook door het analyseren van een video van jezelf in de klas.

Onderwijsvormen en 21st century skills

Kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Ze hebben daarom vaardigheden nodig om hiermee te kunnen omgaan, zoals creatief en kritisch denken en een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe digitale middelen waarmee kinderen en volwassenen voortdurend opnieuw uit de voeten moeten kunnen. Je leert dan ook hoe je zulke digitale middelen zelf gebruikt in je onderwijs en hoe je 21st century skills daarin een plek geeft. Door het contact met de praktijk leer je ook meer over andere onderwijsvisies, zoals op daltonscholen of montessorischolen, en welke invloed onderwijsvernieuwers hebben op leerprocessen.

Het veld in

Leren houdt niet op bij de muren van het klaslokaal. Daarom ga je tijdens je opleiding vaak ‘het veld in’. Je bezoekt bijvoorbeeld scholen die op verschillende manieren lesgeven, je brengt een bezoek aan Stadslandgoed De Kemphaan in Almere om te zien hoe hun educatieve programma eruitziet of je gaat het land in om een ‘klokhuisvideo’ op te nemen die je vervolgens in de klas behandelt. Ook richt je je tijdens de opleiding op culturele activiteiten en maak je een theatervoorstelling tijdens de theaterweek.

In het tweede jaar ga je naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Marokko, de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika of Zweden om te onderzoeken en te ervaren hoe het onderwijs daar georganiseerd is. 

Student Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) wijst een land aanProfiel en specialisatie

Aan het eind van het tweede jaar kies je een specialisatie en een profiel. Bij de specialisatie kies je of je je wilt verdiepen in het jongere of oudere kind binnen de basisschool. Bij het profiel heb je keuze uit:

  • Mens en Wereld: jij verdiept je in de vakken natuur en techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Je leert bijvoorbeeld hoe je een geschiedenisproject opzet. Als je dit profiel volgt, weet je hoe je omgeving en actualiteit een plek geeft in het onderwijs.
  • Kunst en Cultuur: jij bent na het afronden van dit profiel dé kunst- en cultuurspecialist op jouw school. Je kunt een goed plan opstellen om kunst en cultuur zichtbaar te maken op school.

Het kiezen van een specialisatie heeft echt meerwaarde voor de praktijk, omdat scholen vaak mensen zoeken met specifieke kennis om een team aan te vullen. Daardoor is het team veelzijdig en kan het meer kwaliteit leveren.

Minor

In het derde jaar kies je ook een minor, een specialisatie van een halfjaar. Met zo’n minor geef je verdieping of verbreding aan je opleiding. Windesheim in Almere biedt bijvoorbeeld de minor Pedagogische stromingen en onderwijsontwikkeling aan. Hoe zet je de nieuwsgierigheid van leerlingen voorop in het onderwijs en hoe vertaal je kennis over ontwikkelingsgericht onderwijs en 21st century skills naar de praktijk? Je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding, bij Windesheim Zwolle of aan een andere hogeschool.

Ook kun je ervoor kiezen om naar het buitenland te gaan. Onze studenten volgden eerder een minor in Suriname, Zweden, België, Indonesië en de Verenigde Staten.

Kijk voor meer informatie op Kiesopmaat.nl
Lees meer over studeren in het buitenland

Afstuderen

In het vierde jaar loop je stage als leraar in opleiding (lio). Afstuderen doe je door een groot Comakership uit te voeren voor een basisschool. Je onderzoekt bijvoorbeeld of een pestprotocol op een school goed werkt en welke rol cyberpesten speelt. Daarnaast moet je de landelijke kennistoetsen taal en rekenen met een voldoende afronden voordat je je diploma in ontvangst mag nemen.