Header Lerarenopleiding Basisonderwijs_Pabo

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) Toelating

Een mbo-, havo- of vwo-diploma op zak? Dan mag je na mogelijke toelatingstoetsen de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) volgen. Lees alles over toelating.

Mbo

Je bent toelaatbaar tot de Lerarenopleiding Basisonderwijs met een mbo-diploma (niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding). Het is noodzakelijk dat je een volledig mbo-diploma hebt. Afzonderlijke certificaten zijn niet voldoende.
Let op: er gelden aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees hieronder verder over deze extra toelatingseisen.

Havo

Profiel Extra eisen
Natuur en Techniek Aardrijkskunde en extra Pabotoets geschiedenis
Natuur en Gezondheid Aardrijkskunde en geschiedenis
Economie en Maatschappij Aardrijkskunde en natuur & techniek (biologie of natuurkunde of NLT)
Cultuur en Maatschappij Aardrijkskunde en natuur & techniek (biologie of natuurkunde of NLT)
Je bent toelaatbaar tot de opleiding met een havodiploma. Je bent in principe toelaatbaar met elk profiel, maar er gelden wel aanvullende toelatingseisen voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Lees hieronder verder over deze extra toelatingseisen.

Vwo

Profiel Extra eisen
Natuur en Techniek Geen extra eisen
Natuur en Gezondheid Geen extra eisen
Economie en Maatschappij Geen extra eisen
Cultuur en Maatschappij Geen extra eisen
Je bent toelaatbaar tot de opleiding met een vwo-diploma. Er gelden geen extra eisen wat betreft profiel en eindexamenvakken.

Extra toelatingseisen

Sinds enkele jaren gelden er nadere vooropleidingseisen voor de Pabo. Dit betekent dat je moet voldoen aan toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. De kans is groot dat je nog niet (helemaal) voldoet aan alle eisen, tenzij je beschikt over een vwo- of hbo-diploma. Om aan te tonen dat je toch beschikt over de vereiste vakkennis, zul je een toelatingstoets moeten maken.

Met een mbo-diploma moet je toetsen maken voor alle drie de genoemde vakken. Met een havodiploma en eindexamen in een of meer van de betreffende vakken, hoef je voor dat (die) vak(ken) géén toelatingstoets meer te doen. Je havodiploma is dan voldoende. Voor de overige eventueel missende vakken moet je nog wel een toelatingstoets maken. Meer informatie over toetsen en hoe je je voorbereidt, vind je op:

goedvoorbereidnaardepabo.nl  

Toetsen rekenen, Engels en Nederlands

Reken- en taalvaardigheid (Nederlands en Engels)

In het eerste jaar van de Pabo moet je reken- en taalvaardigheid op groep 8-plusniveau liggen. Je toont dit aan door voldoenden te halen voor de Citotoets (WisCAT) en de toets Basiskennis Taal. Je krijgt voor beide toetsen drie kansen. Haal je ze niet, dan moet je stoppen met de opleiding.

Daarnaast moet je Engels op voldoende niveau zijn, omdat je het vak Engels geeft en de beheersing van deze taal nodig hebt voor het geven van lessen op de basisschool. Je moet dus vloeiend Engels kunnen spreken. Verder moet je de taal beheersen tijdens eventuele internationale excursies en stages. De Aptis speaking test for teachers (Engels) wordt in de opleiding afgenomen.

Ondersteuning rekenen, Engels en Nederlands

Gedurende het eerste halfjaar van de opleiding krijg je extra ondersteuning voor rekenen en taal. Verdienen jouw basiskennis en/of -vaardigheden van rekenen, Nederlands en Engels nog de nodige aandacht, dan krijg je ondersteuning bij het behalen van het gevraagde niveau.

Rekentoets vooraf

Zit je in havo 4/5, vwo 5/6 of mbo 2/3? Dan krijg je de kans om de Citotoets rekenen te halen voordat je met de Lerarenopleiding Basisonderwijs begint. Haal je de toets niet, dan krijg je op de opleiding nogmaals twee kansen om de toets te halen. Heb je interesse? Neem dan contact op met het secretariaat van de Lerarenopleiding Basisonderwijs in Zwolle: secretariaat-pabo@windesheim.nl.

Is er een match?

Wil je weten of jij en de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) goed bij elkaar passen? Kom dan naar een matchingsdag!

Matchingsdag

Heb je je aangemeld voor de Lerarenopleiding Basisonderwijs en wil je na de zomer zonder twijfels aan je studie beginnen? Kom dan naar een matchingsdag. Er zijn dan allerlei activiteiten en je maakt nader kennis met de opleiding, het werkveld, andere aanmelders en studenten van de opleiding. Heb je na de matchingsdag zin om bij ons te beginnen en zie je jezelf hier vanaf september tussen je medestudenten rondlopen? Fijn! Nog twijfels over je studiekeuze? Praat erover met de studiebegeleider of decaan van de opleiding of met iemand van ons studiesuccescentrum.

Je krijgt een uitnodiging voor een matchingsdag na je aanmelding voor de opleiding (vanaf november 2019).

Lees meer over matching

Buitenlands diploma

Kom je uit het buitenland? Of heb je een poosje aan een universiteit gestudeerd en wil je alsnog starten met de opleiding? Neem ook dan contact met ons op, zodat we samen met jou je mogelijkheden kunnen bekijken.

Lees meer over toelating met een buitenlands diploma

Geen diploma en 21 jaar of ouder?

Ben je bij aanvang van de studie 21 jaar of ouder en heb je geen mbo-, havo- of vwo-diploma? Dan kun je het 21+ toelatingsonderzoek inclusief de deficiëntietoetsen voor deze opleiding doen én daarnaast de specifieke toelatingstoetsen voor de Pabo op het vlak van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Haal je alle toetsen, dan ben je toelaatbaar tot deze hbo-studie.

Lees meer over het toelatingsonderzoek 21+