Social Work

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij Windesheim in Almere

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) zijn bij Windesheim in Almere sinds 2017 samengevoegd tot de brede bachelor Social Work.

Profiel Welzijn en samenleving

De focus binnen dit uitstroomprofiel ligt op kortdurende, individuele ondersteuning in de wijk en in het gezin. Hierdoor voorkom je grotere problemen. Als social worker in de wijk zal je jouw creatieve talenten moeten aanspreken om oplossingen te vinden.

Meer over Social Work en dit profiel

Profiel Jeugd

Dit profiel richt zich op jongerenwerk en jeugd, opvoedingsondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jij ondersteunt ouders, opvoeders, leraren en crècheleiders bij het begeleiden van kinderen en jongeren.

Meer over Social Work en dit profiel

Profiel Zorg

Dit profiel richt zich op langdurige en/of complexe zorg en ondersteuning, zoals de geestelijke gezondheidszorg, zorg in justitiële inrichtingen/gedwongen hulpverlening, gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Het heeft raakvlakken met wijkverpleegkunde. 

Meer over Social Work en dit profiel