hbo Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit

Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit In de praktijk

Al vanaf het eerste jaar breng je de kennis die je opdoet in de praktijk. Je werkt aan een verkeersonderzoek, een project en meerdere Comakerships.

Verkeersonderzoek

We laten je zo snel mogelijk kennismaken met het werk dat je later gaat doen. Ervaren professionals kijken mee en geven hun mening over je werk. In het eerste jaar voer je een verkeersonderzoek uit, bijvoorbeeld voor de gemeente Almere. Je onderzoekt een knelpunt in de openbare ruimte, zoals een kruispunt, rotonde of parkeerruimte. Je kijkt bijvoorbeeld naar wachttijden en gebruikintensiteit.

De utopische stad

Hoe ziet onze toekomstige leefomgeving eruit? Samen met een aantal medestudenten werp je een blik in de toekomst tijdens het project ‘De utopische stad’. Hoe ziet een stad zonder verkeers- en vervoersproblemen eruit? Om tot zo’n ontwerp te komen, inventariseer je eerst mobiliteitsproblemen in bestaande steden. Vervolgens analyseer je deze problemen om daarna met nieuwe ideeën en voorstellen te komen.

noordzuidlijnWayfinding

Voor het project 'Wayfinding' zorgden eerstejaarsstudenten voor plattegronden voor de nieuwe stations van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ze ontwikkelden dynamische plattegronden die uitgaan van intuïtie en behoeften van metrogebruikers, zoals toeristen. De studenten werkten volgens de Wayfinding-methode die ook in Londen werd toegepast om de bezoekers van de Olympische Spelen in 2012 hun weg te laten vinden. In 3D zijn bijvoorbeeld enkele landmarks weergegeven op de kaart, de plattegrond houdt rekening met de kijkrichting van de gebruikers en afstanden worden aangeduid op basis van het aantal loopminuten. Verder moesten ze rekening houden met de verschillende uitgangen van de stations en bezienswaardigheden in de buurt. De studenten presenteerden hun ontwerpen zelf aan hun opdrachtgever.

Comakerships

Vanaf het tweede jaar werk je aan Comakerships. Dit zijn echte opdrachten voor organisaties die deels ook bij de opdrachtgever worden uitgevoerd. In het tweede en derde jaar werk je samen met medestudenten aan een opdracht. In het vierde jaar voer je de opdracht individueel uit en ga je ook zelf op zoek naar zo’n opdracht. Voor het uitvoeren van een Comakership kun je bijvoorbeeld terecht bij de gemeente Almere of Lelystad, de provincie Flevoland, een adviesbedrijf, een vervoerder als Connexxion, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat of Veilig Verkeer Nederland. Deze ervaring kun je meteen op je cv zetten!

Voorbeelden van Comakerships

  • Je doet onderzoek naar de effecten van de zelfrijdende auto
  • Je onderzoekt welke alternatieven er voor het openbaar vervoer zijn in dunbevolkte gebieden
  • Je bedenkt welke maatregelen mogelijk zijn om extra inkomsten bij fietsenstallingen te krijgen
  • Je onderzoekt voor de provincie hoe snelfietsroutes vormgegeven kunnen worden
  • Je maakt een mobiliteitsplan voor een groot evenement, bijvoorbeeld Lowlands (hoe lopen alle verkeersstromen?)
  • Je onderzoekt voor een bouwer van wegen hoe de verkeersoverlast tijdens de bouw beperkt kan worden
  • Je maakt voor een adviesbedrijf een plan om social media in te zetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid
  • Je ontwerpt samen met ICT- en techniekstudenten toepassingen, zoals apps en sensoren, om mindervalide weggebruikers te helpen

Yorick, Emiel en Michelle vertellen je meer over hun Comakerships