hbo opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling Mobiliteit Windesheim

Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit In de praktijk

Al vanaf het eerste jaar ga je met de kennis en ervaring die je opdoet direct op stap in de praktijk. Je werkt aan verschillende projecten, zoals het project De utopische stad en je gaat aan de slag met een verkeersonderzoek.

De utopische stad

FietsbordIn een praktijkproject ga je aan de slag met de vraag hoe onze toekomstige leefomgeving eruitziet. Samen met een aantal medestudenten werp je een blik in de toekomst tijdens het project ‘De utopische stad’. Hoe ziet een stad zonder verkeers- en vervoersproblemen eruit? Om tot zo’n ontwerp te komen, inventariseer je eerst mobiliteitsproblemen in bestaande steden. Vervolgens analyseer je deze problemen om daarna samen met je team met nieuwe ideeën en innovatieve voorstellen te komen. 

Verkeersonderzoek

Naast projectervaring doe je ook direct praktijkervaring op met het werk dat je later gaat doen. Ervaren professionals kijken mee en geven hun mening over je werk. In het eerste jaar voer je een verkeersonderzoek uit, bijvoorbeeld voor de gemeente Almere. Je onderzoekt een knelpunt in de openbare ruimte, zoals een kruispunt, stationsplein of een schoolroute.  

Comakerships

Vanaf het tweede jaar werk je aan Comakerships. Dit zijn opdrachten voor organisaties die je één dag in de week samen met medestudenten bij een opdrachtgever uitvoert. In het derde jaar ga je onder meer aan de slag met een multidisciplinair Comakership waarin je ook samenwerkt met studenten uit andere opleidingen. In het vierde jaar voer je de opdracht individueel uit en ga je zelf op zoek naar zo’n opdracht. Voor het uitvoeren van een Comakership kun je bijvoorbeeld terecht bij de gemeente Almere of Lelystad, de provincie Flevoland, een adviesbedrijf, een vervoerder als Connexxion, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat of Veilig Verkeer Nederland. Deze ervaring kun je meteen op je cv zetten!

Voorbeelden van Comakerships

  • Je doet onderzoek naar de effecten van de zelfrijdende auto
  • Je onderzoekt welke alternatieven er voor het openbaar vervoer zijn in dunbevolkte gebieden
  • Je bedenkt welke maatregelen mogelijk zijn om extra inkomsten bij fietsenstallingen te krijgen
  • Je onderzoekt voor de provincie hoe snelfietsroutes vormgegeven kunnen worden
  • Je maakt een mobiliteitsplan voor een groot evenement, bijvoorbeeld Lowlands (hoe lopen alle verkeersstromen?)
  • Je onderzoekt voor een bouwer van wegen hoe de verkeersoverlast tijdens de bouw beperkt kan worden
  • Je maakt voor een adviesbedrijf een plan om social media in te zetten voor de verbetering van de verkeersveiligheid
  • Je ontwerpt samen met ICT- en techniekstudenten toepassingen, zoals apps en sensoren, om mindervalide weggebruikers te helpen

Yorick, Emiel en Michelle vertellen je meer over hun Comakerships