Hbo-opleiding Verpleegkunde Windesheim in Almere

Verpleegkunde In de praktijk

Bij hogeschool Windesheim in Almere is praktijkgericht leren een speerpunt. Binnen de opleiding Verpleegkunde maak je kennis met de praktijk in ons skillslab en via projecten, stages en een Comakership.

In het eerste leerjaar van de opleiding Verpleegkunde werk je aan je allereerste project met als onderwerp preventie en je maakt kennis met de praktijk via werkveldoriëntatie. In de praktijk leer je immers het meest en dus ga je direct aan de slag op de werkvloer. Tijdens je studie loop je in het tweede en derde leerjaar meerdere stages en ook werk je in deze beide studiejaren opnieuw aan een project. In het kader van je afstuderen loop je tot slot een afstudeerstage en je voltooit een afstudeer-Comakership.

Werkveldoriëntatie en stage

Verpleegkundestudenten in skillslabIn het eerste leerjaar oriënteer je je op de zorg in het algemeen en het beroep van verpleegkundige in het bijzonder. Je maakt meteen kennis met het werkveld via werkveldoriëntatie en loopt mee met een zorgverlener in de praktijk, bijvoorbeeld in in de wijkverpleging, de gehandicaptenzorg en/of de ziekenhuiszorg. Zo ontdek je of het beroep van verpleegkundige goed bij je past.

In het tweede en derde leerjaar van de opleiding Verpleegkunde loop je gedurende 20 weken een aantal dagen in de week stage en volg je de andere dagen in de week (project)onderwijs. Door in verschillende werkvelden stage te lopen, wordt duidelijk bij welke patiëntgroepen jouw eigen interesse ligt.

Lees over de ervaringen van Chiro in de gehandicaptenzorg

Afstudeerstage en Comakership: laat zien dat je het kunt!

Tijdens je afstudeerstage laat je zien dat je alle kennis en vaardigheden die je tijdens de studie hebt opgedaan in de praktijk kunt brengen. Je zet de zorgvrager en zijn naasten centraal en biedt zorg op maat. Én je werkt samen met collega’s en andere zorgprofessionals binnen en buiten je eigen organisatie om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk te organiseren.

Comakership

In het laatste jaar van de opleiding Verpleegkunde voer je een Comakership uit. Dit is een onderzoeksopdracht in de praktijk, waarin je op zoek gaat naar oplossingen voor reële problemen in de zorg. Onderzoek doen, is voor jou als verpleegkundige een belangrijke vaardigheid die je tijdens je studie hebt ontwikkeld tijdens de verschillende modulen en de projecten in jaar 1, 2 en 3. Daarbij heb je geleerd een onderzoekende en kritische houding aan te nemen en deze ga je nu inzetten om je eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een praktijkorganisatie of zelfs het vakgebied van verpleegkundigen. Je gaat gericht aan de slag met een probleem uit de beroepspraktijk, voert een onderzoek uit en gaat op zoek naar de beste oplossing voor een probleem dat speelt in de zorgpraktijk.

Van adviesrapport tot klinische les

Studenten onderzochten bijvoorbeeld voor het ziekenhuis in Lelystad wat er nodig is om een ‘stoppen-met-roken-poli’ op te zetten. Welke hulp bij stoppen met roken kunnen de longartsen en longverpleegkundigen nu al bieden? Welke hulp is gewenst en kan geboden worden? Tijdens een Comakership wordt alles op een rijtje gezet en worden aanbevelingen gedaan. Die worden vervolgens uitgewerkt tot een product waarmee de praktijk en de doelgroep aan de slag kan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een adviesrapport, een klinische les of een voorlichting.

Andere voorbeelden van Comakerships:

  • Voor de Zorggroep Almere stel je een vragenlijst op om te kijken of het zorgaanbod van de gemeente aansluit op de behoefte van ouderen
  • Je achterhaalt waarom het aantal bezoekers van een medische bibliotheek afneemt en kijkt of en hoe je meer bezoekers kunt trekken
  • Je onderzoekt voor een instelling in Almere hoe de zorgtuin beter kan aansluiten op de behoeften van de bewoners.

Afstudeer-Comakership Tecla bij het Flevoziekenhuis en lectoraat Robotica

‘De ontwikkeling van sociale robots in de zorg vind ik fascinerend: dementerende ouderen krijgen in een verpleegtehuis bijvoorbeeld gezelschap van een robotzeehond. En oefeningen doen samen met een robot stimuleert de ontwikkeling van kinderen met een beperking. Daarom heb ik mijn afstudeercomakership gedaan in opdracht van het lectoraat Robotica van Windesheim in Almere. Mijn opdracht was om uit zoeken hoe de hygiëne van robotdinosaurus Pleo gewaarborgd kon worden tijdens het onderzoeksproject Nieuwe Maatjes, dat werd uitgevoerd op de afdeling Kindergeneeskunde van het Flevoziekenhuis.’

Bruikbaar protocol

Tecla Scholten -klein - Windesheim Flevoland'De eerste helft van mijn Comakership bestond uit een literatuuronderzoek. Een uitdaging, want ik kwam erachter dat er weinig literatuur te vinden is over robots en hygiëne. Daarom ben ik op zoek gegaan naar informatie over speelgoed en hygiëne. In het tweede deel van mijn Comakership heb ik gewerkt aan een hygiëneprotocol voor het gebruik van Pleo. Hierbij heb ik samengewerkt met het Flevoziekenhuis. Ik heb gesprekken gevoerd met onder anderen maatschappelijk werkers en met het afdelingshoofd van de kinderafdeling om na te gaan hoe ik deze protocollen zo kon opstellen dat zij er in de praktijk mee kunnen werken. Uiteindelijk heb ik mijn onderzoeksverslag met de aanbevelingen en het productverslag met daarin de protocollen gebundeld tot een eindartikel.’

Presenteren op een conferentie

’Mijn opdrachtgever en begeleider waren enthousiast over mijn eindartikel en kwamen met het aanbod om mee te doen aan de internationale roboticaconferentie ‘New Friends 2015’. Voor mij was dit de bevestiging dat ik iets moois had opgeleverd. Het was een bijzondere ervaring om daar te mogen staan en mijn bevindingen te presenteren. Ik, als student, tussen al die onderzoekers uit verschillende landen!’

Het Comakership van Tecla was genomineerd voor Beste Comakership van het Jaar 2015.