Hbo-opleiding Verpleegkunde Windesheim in Almere

Verpleegkunde Studieprogramma

Verpleegkunde: een uitdagende opleiding voor een beroep met veel verantwoordelijkheden en goede baankansen. Je krijgt een breed vakkenpakket aangeboden.

Je begint je opleiding met een brede oriëntatie: waar kun je als verpleegkundige zoal werken? Je verdiept je in verschillende patiëntgroepen en verschillende onderdelen van de gezondheidszorg, zoals de zorg in het algemene ziekenhuis, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg. En wat doet een verpleegkundige en wat kan een patiënt of zijn omgeving zelf doen, bijvoorbeeld met mantelzorg? Zelfmanagement is steeds belangrijker in de zorg. Je leert over de begeleidende en ondersteunende rol van de verpleegkundige.

Van zorg verlenen tot communiceren

Tijdens de opleiding Verpleegkunde ontwikkel je jezelf op verschillende competentiegebieden waarover je straks als afgestudeerde hbo-verpleegkundige dient te beschikken. Bij deze competentiegebieden staat de zorgverlener centraal, maar het draait ook om organiseren, communiceren, samenwerken, reflecteren en het bevorderen van de gezondheid in het algemeen en de kwaliteit van zorg. Hierbij train je niet alleen je vaardigheden in ons skillslab, maar volg je ook vakken als medische kennis, preventiegericht analyseren, E-health, klinisch redeneren, onderzoeksvaardigheden en persoonlijk leiderschap.

Studielast

Het is de bedoeling dat je ongeveer 40 uur per week aan je studie besteedt. Een collegeweek bestaat gemiddeld uit 12 tot 16 uur college. De rest van de tijd werk je samen met studiegenoten aan projecten en opdrachten. De overige tijd besteed je aan zelfstudie. Je werkt individueel en in groepjes aan diverse projecten en opdrachten.

Jaar 1: de zorgvrager centraal

Wie is nu eigenlijk die zorgvrager waar het werk van de verpleegkundige om draait? Hoe gedraagt en ontwikkelt die zich en hoe werkt het menselijk lichaam van de zorgvrager? Je leert over hulpvragen, psychologie en je doet medische kennis op. En wat is eigenlijk gezondheid en  wanneer is er sprake van ziekte? Wat heeft een zorgvrager nodig om gezond te blijven of de gezondheid te bevorderen bij ziekte of een beperking? Je volgt vakken over preventie, maar ook psychologie, medische kennis en onderzoeksvaardigheden komen aan bod.

In het eerste leerjaar zet je ook de eerst stappen in de praktijk. Je maakt kennis met de praktijk door middel van de werkveldoriëntatie.  

Lees meer over werkveldoriëntatie

Jaar 2: ziekte

Verpleegkundestudenten aan bedIn jaar 2 verschuift de focus van gezondheid en preventie naar ziekte. Je leert alles over psychiatrie en oncologie. Bij het vak klinisch redeneren leer je achterhalen wat er aan de hand is met een patiënt met onduidelijke klachten of meerdere klachten tegelijk. Ook werk je aan je vaardigheden. Welke zorg verleen je wanneer iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis of ondersteund wordt door wijkverpleging, omdat het zelf niet meer lukt? Verder maak je een begin met kwaliteitszorg en innovatie. We bereiden je voor op de zorg van de toekomst en veranderende zorgvragen door je alles te leren over E-health. Ook loop je in dit studiejaar opnieuw stage en voer je een project uit.

Lees meer over stages en projecten

Jaar 3: complexe zorgvragen

Het komt vaak voor dat patiënten meerdere gezondheidsproblemen of hulpvragen hebben, waarbij klachten van de ene beperking invloed hebben op het herstel van een andere ziekte. Wat doe je als een patiënt blijft overgeven, onvoldoende plast en hoge koorts blijkt te hebben? Welke prioriteiten stel je dan en hoe kun je bepaalde handelingen combineren? Het derde jaar staat in het teken van complexe zorgvragen.

Vaak ben je als verpleegkundige ook niet de enige hulpverlener die betrokken is bij de zorgvrager. Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden in dit netwerk en hoe coördineer je de zorg rondom een patiënt? Kun je bijvoorbeeld mantelzorg inschakelen om zorg thuis beter te regelen? Je leert de verschillende verantwoordelijkheden en taken van een verpleegkundige te combineren.

Je opgedane kennis breng je in de praktijk tijdens je stage en een project.

Lees meer over stages projecten

Minor

In het derde leerjaar kies je een minor, een specialisatie van een halfjaar. Met zo’n minor geef je verdieping of verbreding aan je opleiding. Je kunt een minor bij Windesheim in Almere of in Zwolle kiezen, maar je mag ook bij andere opleidingen en hogescholen rondkijken. Je hebt ook de mogelijkheid om voor een stageminor in het buitenland te kiezen, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, Finland of Suriname. Een stage in het buitenland kan je visie op zorg voorgoed veranderen én verrijken.

Kijk voor meer informatie op Kiesopmaat.nl
Lees meer over studeren in het buitenland

Afstuderen

In het laatste leerjaar van je studie richt je je op je afstudeerstage én een afstudeer-Comakership, waarbij je laat zien dat je alle kennis en vaardigheden die je tijdens de studie hebt opgedaan in de praktijk kunt brengen en dat je de patiënt centraal zet. 

Lees meer over Comakerships