Commerciële Economie Associate degree Windesheim in Almere

Honours Programme

Wil jij meer halen uit je studie, dan is het Honours Programme misschien iets voor jou.

Dit zijn uitdagende leertrajecten voor goede en gemotiveerde studenten die je náást je opleiding doet. Je werkt samen met studenten van heel Windesheim in Almere aan een thema rondom sociale innovatie, nieuwe steden of samenwerken tussen generaties.

Voorwaarde voor deelname aan het Honours Programme is dat je in één jaar je propedeuse haalt. Als je het programma haalt, krijg je een vermelding op je diplomasupplement. Dit alles vergroot je kansen op een mooie stage, afstudeeropdracht en carrière.

Drie Honours Programmes

In onze Honours Programmes werken studenten van heel Windesheim in Almere en Zwolle aan een opleidingsoverstijgend thema. Er zijn drie Honours Programmes, twee in Zwolle en eentje in Almere, elk opgezet vanuit een ander inhoudelijk thema.

  • Sustainable Society (Almere)
  • Social Innovation (Zwolle)
  • Technology and Society (Zwolle)

Lees meer over Honours Programmes in ons jubileumboekje en bekijk ook de video van Miriam (Human Resource Management) over haar deelname aan het toenmalige Honours Programme New Towns in Almere: