Studeren bij Windesheim in Almere

Eveline, Ans, Christine en Floor - Logopedie

'Checklist voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel’

Eveline Buijink, Ans Lit, Christine Lucassen en Floor Tjon-a-San (Logopedie) waren blij verrast met de nominatie voor de Flevopenning voor het Beste Comakership. Het (toen nog prille) idee voor een onderzoek naar communicatiemiddelen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ontstond al in 2015 tijdens een Afasie-congres waar Christine aanwezig was.

Het onderzoek werd breder. De studenten zouden zich niet beperken tot één leverancier en de hele sector moest er baat bij hebben. Het onderzoek werd daarom uitgevoerd in opdracht van de associate lector ‘Niet-aangeboren hersenletsel (NA(H)-zorg op maat)’, verbonden aan Windesheim Flevoland. De onderzoeksvraag: “Hoe kunnen volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en hun directe omgeving de communicatiemiddelen die de logopedist voorschrijft blijvend en effectief inzetten in de dagelijkse communicatie?"

Leren in de praktijk Windesheim FlevolandTaakverdeling

De vier deden een gedegen literatuuronderzoek en spraken met logopedisten, leveranciers, patiënten en hun partners/familie in en rond Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Eveline: ‘De taakverdeling ging eigenlijk heel organisch. Als team maakten we optimaal gebruik van elkaars sterke punten en daarom was de samenwerking erg fijn.’

Inzichtelijk

Ans: ‘In dit onderzoek hebben we alle (relevante) partijen bij elkaar gebracht: logopedisten, patiënten, producenten/leveranciers van hulpmiddelen. We onderzochten de behoeften vanuit patiëntperspectief en de directe omgeving. Communicatiehulpmiddelen variëren van een zogeheten gespreksboek waarin de cliënt dingen aan kan wijzen tot op maat gemaakte hightechapparaten, zoals een hulpmiddel met infrarood scantechnologie waarmee de cliënt met behulp van oogbalbesturing teksten kan dicteren en laten uitspreken.'

Floor: ‘Behoeften van patiënten en het gebruik van communicatiemiddelen komen vaak niet overeen, ontdekten we. Daardoor werden die middelen soms niet goed of zelfs helemaal niet meer ingezet. Dit kan effectiever als vanaf het begin van het traject duidelijk is wie bij de keuze betrokken zijn en wat hun rol is binnen het keuzetraject.'

Blauwdruk voor een checklist

Om patiënten en hun belangrijkste communicatiepartners te helpen bij een gerichte keuze en onnodige investeringen te voorkomen, ontwikkelden de studenten een nieuw en innovatief product: een blauwdruk voor een checklist. Christine: ‘De checklist is een stappenplan dat een logopedist samen met de patiënt kan doorlopen om te komen tot een goed advies. Met behulp van alle stappen achterhaal je wat belangrijk is voor een patiënt en worden behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht.’

Dat er behoefte is aan deze checklist blijkt wel uit praktijkorganisaties die deze checklist nu bij de studenten en bij het lectoraat opvragen.

Het team haalde de voorverkiezing voor beste Comakership van het Jaar, maar drong niet door tot de top drie die kans maakt op de Flevopenning.

Ga naar meer praktijkverhalen van studenten