Studenten op rode bank tekst: juiste studiekeuze maken

Studeren met een functiebeperking

Studeren is voor iedereen, dus ook als je een zichtbare of onzichtbare functiebeperking hebt. Je kunt hierbij denken aan alle motorische, zintuigelijke of psychische beperkingen, maar ook aan faalangst, dyslexie, RSI, chronische ziekten en depressie.

Heb je een functiebeperking?  Maak dan zo vroeg mogelijk een afspraak met de decaan. Ook als je tijdens je studie met een functiebeperking te maken krijgt, aarzel dan niet contact op te nemen.​ Stuur een e-mail aan de decaan voor meer informatie, of kom langs op de zesde verdieping. 

Wat mag je van ons verwachten?

Aanpassingen en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking zijn geen gunst, maar een recht - het is wettelijk geregeld in de Wet Gelijke Behandeling. Dit geldt voor alle delen van je opleiding, dus ook voor Comakerships, studeren in het buitenland etcetera. Wij spannen ons graag maximaal in om jou zonder onnodige belemmeringen je opleiding succesvol te laten afronden.

De decaan

Bij de decaan kun je terecht met alle vragen, twijfels en problemen rondom je studie. De decaan gaat niet over inhoud en organisatie van het onderwijs zoals cijfers, roosters en tentamens. Daarvoor kun je terecht bij de studentbegeleider. De studentendecaan werkt onafhankelijk van de opleidingen en gesprekken met de decaan zijn altijd vertrouwelijk. De decaan bespreekt zaken alleen met anderen (docenten, management of ouders) als jij daar toestemming voor geeft.Wat verwachten we van jou?

  • Meld je beperking op tijd, zodat we aanpassingen en oplossingen kunnen regelen. We gaan er van uit dat jij de expert bent: jij weet tenslotte het meest over je beperking en wat je nodig hebt.
  • Afspraak is afspraak: soms worden gemaakte afspraken zwart op wit vastgelegd in de vorm van een studiecontract om misverstanden te voorkomen en elkaar te kunnen aanspreken op het nakomen van afspraken.
  • Als er twijfel bestaat of je opleiding haalbaar is met je beperking, dan adviseert de examencommissie hierover. Het blijft jouw verantwoordelijkheid het advies wel of niet op te volgen.
  • Trek bij problemen aan de bel, zodat we afspraken aan kunnen passen als dat nodig is.

Vertel ik het?

Of je besluit om wel/niet open te zijn over je functiebeperking is heel persoonlijk. Je eigen situatie en omstandigheden spelen een belangrijke rol. Lees het document vertel ik het wel, vertel ik het niet, waarin tips staan om je besluit goed te kunnen maken.

Windesheim op 1

Windesheim is de beste grote hogeschool in de begeleiding van studenten met een functiebeperking. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie.


Meer informatie

Download de flyer​ met informatie over studeren met een functiebeperking.
Download het uitvoeringsreglement studeren met een functiebeperking.
Download meer informatie over hoe je extra financiële voorzieningen kunt aanvragen

Handige websites

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op welke zorg je recht hebt

Dedicon zet schriftelijke informatie om in gesproken of digitale vorm, braille, of grootletterdruk.

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je alle details en voorwaarden van de financiering van je studie

Handicap + Studie is het expertisecentrum voor studeren met een handicap of chronische ziekte.

Het UWV is de uitvoerende instantie van onder andere de Wajong.

Student met beperking bloeit op in Zwolle

(Onderwijsblad nr. 18, 19 november 2016)

Lees hier het artikel