Studeren bij Windesheim in Almere

Studiesuccescentrum

Bij Windesheim in Almere staat studentbegeleiding hoog in het vaandel. Jouw studentbegeleider begeleidt jou intensief bij je studie, zodat je succesvol studeert en je talenten kunt ontwikkelen.

Het studiesuccescentrum van Windesheim in Almere is er voor jou als je een extra steuntje in de rug kunt gebruiken. Je kunt er terecht voor cursussen en trainingen. Denk aan extra hulp bij Nederlands, rekenen of een faalangsttraining, maar ook aan presentatietechnieken of studievaardigheden. Ook kun je er terecht als je vragen hebt over studieversnelling, studiefinanciering, persoonlijke problemen of vragen over financiële zaken. Wij doen ons best om je verder te helpen en je met de juiste persoon in contact te brengen. Veel dingen kun je met de decaan bespreken, maar er is ook een psycholoog of een financiële coach.

Intensieve begeleiding

Je bent zelf verantwoordelijk om ‘eruit te halen wat erin zit’ en je studiepunten te behalen. Maar wie graag wil en wat extra hulp nodig heeft, ondersteunen we graag. Onder meer met intensieve persoonlijke coaching op je studievoortgang. We houden je, zeker het eerste jaar, goed in het oog en signaleren samen of je op de juiste plek zit en of je wel op koers ligt. Je staat er niet alleen voor, want je studentbegeleider coacht je en bewaakt met jou je studievoortgang. Als je specifieke problemen hebt, kunnen we je ook daarmee helpen.

Ook kun je bij een aantal opleidingen werken in ‘studiegroepen’. Studenten gaan één keer in de week in kleine groepjes, onder begeleiding van een docent samen zitten om het lesmateriaal van die week nog een keer kort te bespreken en vragen door te nemen. Ten slotte kun je gebruikmaken van studentcoaches, studenten uit het tweede, derde of vierde studiejaar, die jou kunnen begeleiden bij bijvoorbeeld studievaardigheden of planning.

Cursussen

Het studiesuccescentrum organiseert daarnaast cursussen. Denk aan een Summercourse Nederlands, rekenen of een faalangsttraining. Maar ook aan presentatietechnieken of studievaardigheden.

Moeite met de Nederlandse taal?

Vind jij het lastig om een verslag te schrijven? Vind je spelling en grammatica moeilijk? Is Nederlands niet je moedertaal? Er zijn allerlei mogelijkheden om daar wat aan te doen. Zo hebben we voor studenten die moeite hebben met het schrijven van verslagen een speciale training Schrijfvaardigheid of voor studenten die moeite hebben met zinsbouw of spelling een training Spelling en grammatica. Ook kun je bij het schrijven van je scriptie aanschuiven bij de Scriptieklas. Als Nederlands niet je moedertaal is en je ervaart daardoor problemen met studeren, dan kun je gebruikmaken van extra taal- en studiebegeleiding.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking? De decaan helpt je met regelingen en faciliteiten die speciaal op jou gericht zijn. Lees meer over de regelingen

Contact

Heb je vragen die van invloed zijn op je studievoortgang? Neem dan contact op met de decaan per e-mail.

Integriteitscode SSC

Binnen het studiesuccescentrum hebben wij een Integriteitscode.

De Integriteitscode kun je hier downloaden