Topsport Hogeschool Windesheim in Almere

Topsport en studie bij hogeschool Windesheim Almere

Ben jij topsporter en wil je bij ons komen studeren? Dan ben je bij Windesheim in Almere aan het juiste adres. Met onze topsportregeling kun je meer halen uit de combinatie topsport en studie.

Wanneer kom je in aanmerking voor de Topsportregeling van Windesheim?

Je komt in aanmerking voor de topsportregeling van Windesheim als je in het bezit bent van een NOC*NSF topsport-of talentstatus of een Regio status verstrekt door een Regionale Topsport Organisatie (RTO). Windesheim erkent binnen haar topsportbeleid de volgende statussen:

  1. Sporters met een erkende NOC*NSF topsportstatus of talentstatus:
    a. Topsportstatus: A-Status, Selectie-Status, High Potential-Status (HP) of Bondsstatus
    b. Talentstatus: Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) of Beloftestatus.
  2. Sporters met een Regio-status afgegeven door een RTO (Regionale Topsport Organisatie zoals bijv. Topsport Overijssel, Topsport Gelderland, Topsport Flevoland).

Als je een NOC*NSF status hebt dan checkt de topsportcoördinator van Windesheim je opgegeven status in het Topsport Monitor Systeem (TMS) van NOC*NSF. Heb je geen NOC*NSF status dan beoordeelt de topsportcoördinator van Windesheim of je in aanmerking komt voor de topsportregeling van Windesheim op basis van de gestelde criteria.

De tak van sport dient te voldoen aan de lijst topsport en internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020 van NOC*NSF.

Hoe vraag je de topsportregeling van Windesheim aan?

Je kunt een aanvraag voor de topsportregeling van Windesheim indienen door het aanvraagformulier ‘Topsportregeling Windesheim’ in te vullen en te mailen naar: topsport@windesheim.nl

Kom je in aanmerking voor de topsportregeling van Windesheim dan krijg je een topsportverklaring als bewijs dat één studiejaar geldig is.

Wat biedt de Topsportregeling van Windesheim jou?

De topsportregeling van Windesheim biedt jou de mogelijkheid om je topsport én studie zo goed en effectief mogelijk op elkaar af te stemmen. De topsportregeling bestaat grofweg uit vier componenten.

1. Eventuele aanpassingen en voorzieningen op maat t.a.v. het studieprogramma

Vanwege trainingstijden en wedstrijden is het voor de topsportstudent vaak niet mogelijk om het gehele studieprogramma te volgen. Hierdoor is het nodig om aanpassingen en/of voorzieningen te treffen t.a.v. het studieprogramma. De topsportstudent kan bijvoorbeeld een verzoek indienen bij de examencommissie voor het aanpassen van het curriculum, opschorting van het studieadvies of het aanbieden van een extra of vervangende (individuele) opdracht.We kunnen tevens kijken naar de mogelijkheid van een individueel aangepast rooster. In sommige gevallen is het mogelijk om tentamens te verplaatsten of uit te stellen.

2. Extra begeleiding

Elke topsportstudent heeft naast zijn ‘normale’ studentbegeleider een extra topsportcontactpersoon die op de hoogte is van de mogelijkheden van de topsportregeling. De topsportstudent kan met deze contactpersoon zijn of haar eventuele aanpassingen en/of voorzieningen bespreken als blijkt dat het sportprogramma en studieprogramma elkaar ‘bijten’ (bijvoorbeeld aangepast rooster, tentamenrooster, studietempo aanpassen).

3. De topsportbeurs

Studeren brengt kosten met zich mee. Het beoefenen van topsport brengt ook kosten met zich mee. Daarnaast doen de meeste topsporters over het algemeen langer over hun studie en hebben ze over het algemeen niet de tijd en ruimte voor een bijbaantje. Voor studenten die vallen onder de topsportregeling van Windesheim is het daarom mogelijk om een aanvraag te doen voor een financiële vergoeding: de topsportbeurs.

4. Gratis On Campus sport abonnement

Studenten die onder de topsportregeling van Windesheim vallen kunnen gratis gebruik maken van de sportfaciliteiten van ‘On Campus’ op locatie van Windesheim Zwolle. Men kan kiezen uit een zwem-of fitness abonnement. De kosten van het sportabonnement kunnen worden gedeclareerd bij het Studiesuccescentrum middels een ingevuld declaratieformulier en bijgevoegde factuur.

Het topsport intakegesprek

Als blijkt dat jij na het indienen van je aanvraag in aanmerking komt voor de topsportregeling van Windesheim dan nodigen wij jou uit voor een intakegesprek met de topsportcoördinator van Windesheim en jouw contactpersoon topsport van je opleiding. Tijdens het intakegesprek wordt jouw sportprogramma naast je studieprogramma gelegd. Zo wordt er samen gekeken of eventuele voorzieningen en/of aanpassingen t.a.v. je studieprogramma nodig zijn om topsport en studie succesvol te kunnen combineren. Er wordt een topsportadviesverslag van de eventuele voorzieningen en/of aanpassingen gemaakt en de contactpersoon laat je weten of hiervoor eventueel een verzoek moet worden ingediend bij de examencommissie.

Het topsportcertificaat

Topsportstudenten die hun studie met succes hebben afgerond kunnen een topsportcertificaat ontvangen als zij voldoen aan de gestelde criteria. Het topsportcertificaat kunnen zij aanvragen bij de topsportcoördinator van Windesheim. Dit topsportcertificaat is een toevoeging op het diploma waarmee zowel Windesheim als NOC*NSF hun waardering uit spreken over de succesvolle combinatie van topsport en studie.

De topsportregeling van Windesheim in de praktijk

Topsportregeling testimonial Imke

Niet kiezen tussen sport of studie

Om mijn sport en de studie met elkaar te kunnen combineren ben ik op zoek gegaan naar een school die rekening houdt met mijn ambitie als topsporter. Uiteindelijk heb ik gekozen voor Windesheim omdat deze hogeschool een topsportregeling heeft.
Lees Imke's testimonial
Topsportregeling testimonial Esmee

Ik pak elke minuut!

Ik voetbal bij PEC Zwolle, in de eredivisie. Ik train vijf keer per week en daarnaast speel ik elke vrijdag een wedstrijd. Gelukkig zijn de trainingen ’s avonds, daardoor kan ik overdag gewoon colleges volgen.
Lees hier hoe Esmée topsport combineert met een hbo-opleiding
 

Je moet een beetje arrogant zijn

Eerstejaars Bob Linders doet aan luchtpistoolschieten en maakte onlangs de overstap naar de senioren. Kan hij zich meteen al meten met de internationale topschutters?
Lees hier hoe Bob dit combineert met zijn studie

Stappenplan studiekeuze

Hoe maak ik als topsporter een keuze voor een opleiding? Waar moet ik allemaal aan denken bij het maken van een keuze en wat is voor mij van belang om goed te weten? Welke stappen kan ik volgen om te komen tot een weloverwogen keuze voor een studie die samen gaat met mijn topsport? Bekijk hier het stappenplan en het filmpje hieronder voor meer informatie over het maken van een keuze als topsporter.

Tip

Dien je aanvraag voor de topsportregeling van Windesheim vóór aanvang van je studie in zodat een intakegesprek nog vóór aanvang van je studie kan plaatsvinden!

Meer informatie

Meer informatie over de topsportregeling van Windesheim vind je in de informatiefolder topsportregeling. Wil je nog meer weten? Neem dan contact op met Marc Hilbrands, topsportcoördinator van Windesheim.

E-mail: Topsport@windesheim.nl
Tel.: 088-4699453

Topsportcoördinator Marc Hilbrands

Marc Hilbrands

Topsportcoördinator Windesheim
Mail:topsport@windesheim.nl
Tel: 088 - 469 91 00