Windesheim Flevoland almere studeren open dag hbo associate degree

Bij de les!

Hoe is het om te studeren op het hbo? Om antwoord te krijgen op die vraag, heeft Windesheim Flevoland nu iets nieuws.

Bij de les! een periode van acht weken waarin je hetzelfde onderwijs volgt als eerstejaarsstudenten. De periode loopt van 28 januari tot en met 23 maart 2019. In die periode volg je één (of twee keer) per week colleges op Windesheim Flevoland. In de twee weken daarna volgt een tentamenperiode. Je kunt je nu inschrijven voor periode 3. Een aantal opleidingen van Windesheim Flevoland stelt vanaf 28 januari een aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen uit havo 5. Ook als je je havodiploma al op zak hebt en in een tussenjaar zit, ben je van harte welkom. Bij een aantal opleidingen mogen ook mbo-studenten niveau 4 deelnemen. 


De onderwijsperiode sluit je af met dezelfde toetsing als de eerstejaarsstudenten. De verdiende studiepunten (ec’s) mag je meenemen als je bij ons komt studeren. Deze zijn een jaar geldig.

Interesse

Heb je interesse, dan onderneem je de volgende stappen. Let op: Je kunt je niet meer aanmelden voor periode 2. Informatie over periode 3 volgt zo spoedig mogelijk.

Stap 1

Als je een serie colleges bij Windesheim Flevoland wilt volgen, moet je ook bij het lesmateriaal kunnen. Dit kan door je via Studielink aan te melden voor de opleiding waar je Bij de les! wilt volgen (kies de opleiding en de datum 01-09-2019). Je krijgt dan ook een studentnummer. Voor alle duidelijkheid: hiermee leg je niet je studiekeuze vast. Als je klaar bent met Bij de les! kun je je keuze voor opleiding of hogeschool in Studielink weer veranderen, als je dat wilt.

Stap 2

Meld je aan bij ai.postma@windesheim.nl en geef het volgende door:

- de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld per 01-09-2019    
- het vak dat je op Windesheim Flevoland wilt volgen
- je studentnummer

De gegevens die je in Studielink invult, worden door ons gebruikt om je toegang te geven tot onze elektronische leeromgeving (het lesmateriaal voor Bij de les!) en om de studiepunten die je kunt behalen te registreren. Als je besluit om vanaf september 2019 bij deze Windesheim Flevoland-opleiding te gaan studeren, dan staan deze studiepunten al als behaald in het systeem. Verder gebruiken wij je gegevens alleen voor onderzoek, om te kijken of Bij de les! aankomende studenten helpt bij hun oriëntatie op opleidingen. Deze onderzoeken zijn niet te herleiden tot individuele personen.

Als er een beperkt aantal Bij de les!-plekken is bij een opleiding, dan geldt: wie zich het eerst meldt, is het eerst aan de beurt.  

Vragen

Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar Anneke Postma, coördinator instroom en aansluiting Windesheim Flevoland.
> ai.postma@windesheim.nl

Hieronder een overzicht van de opleidingen die meedoen aan Bij de les! Let op: het rooster is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Locatie Almere 

Opleiding  Vak                     EC's   Aantal plaatsen  Start                                                                               
Communicatie Zakelijk schrijven  3  Variabel  N.t.b. 

* is een groter vak
# geschikte computer en specifiek programma nodig