Header Ad Bouwkunde duaal

Bouwkunde Ad duaal Inhoud opleiding

In de 2-jarige duale Associate degree Bouwkunde combineer je werken en leren: op de hogeschool maak je je de theorie eigen en op je leerwerkplek ga je aan de slag met praktijkopdrachten.

In deze duale Ad-opleiding ga je 3 dagen per week aan het werk bij je leerwerkbedrijf in de bouw en je brengt 2 dagen per week door op de hogeschool. Tijdens de lessen op de hogeschool leer je de theorie en werk je aan diverse projecten. Op je leerwerkplek voer je vervolgens opdrachten en onderzoeken uit. Daarnaast ben je bezig met de dagelijkse werkzaamheden binnen het (bouw)bedrijf. Hierdoor ontwikkel je een professionele werkhouding en leer je meteen je toekomstige beroep goed kennen.

Je hebt tijdens je mbo-opleiding of door werkervaring in de bouw de basis gelegd en je weet al veel van bouwkunde. In deze Ad ontwikkel je jouw kennis over bouwtechniek, constructie, materiaalkunde en stedenbouw verder. Bijvoorbeeld door bestaande duurzame gebouwen te analyseren. Je leert alles over bouwregelgeving, projectmanagement en technisch tekenen.

nieuwbouwwijkVakken jaar 1

 • bouwfysica en installaties
 • BIM (3D-modelleren) 
 • projectmanagement
 • bouwmanagement
 • duurzaam bouwen
 • constructieleer en mechanica
 • bouwtechniek en constructies 
 • Nederlands
 • wiskunde

Vaardigheden

Naast theoretische kennis krijg je skills onder de knie als samenwerken aan een model op basis van BIM, conceptueel en analytisch denken, het overzien van complexe situaties en rapportagevaardigheden. Ook je communicatieve en sociale vaardigheden komen volop aan bod.

BIM

De opleiding Bouwkunde loopt voorop met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BIM (Bouw Informatie Model/Management). Al in de eerste week start je met het maken van 3D-modellen. Je leert hoe je gebouwen in 3D documenteert en hoe je samenwerkt via BIM. De installatiedeskundige kan bijvoorbeeld geen leidingen aanleggen op de plek waar de constructeur balken bedacht had. Door modellen van de architect, de constructeur en de installatiedeskundige via BIM uit te wisselen en op elkaar af te stemmen kun je op een efficiënte manier samenwerken en kunnen bouwfouten vroegtijdig voorkomen worden.

Omdat dit in het werkveld steeds meer de nieuwe manier van werken is, leer je dit al tijdens je studie zodat je direct inzetbaar bent bij je leerwerkbedrijf en na je opleiding. Er is een speciale BIM-server aanwezig, waardoor je tegelijkertijd aan het BIM-model kunt werken op verschillende fysieke locaties. Samen met je studiegenoten werk je zo heel flexibel vanuit huis aan hetzelfde 3D-model van je project.

Vakken jaar 2

In jaar 2 krijg je geen Nederlands en wiskunde meer. Die vervangen we door:

 • ondernemersplanning en marketing
 • bedrijfsvoering en financieel management

Afstuderen

Het laatste halfjaar van je studie voer je een afstudeeropdracht uit: een Comakership. Dit is een echte opdracht voor jouw leerwerkbedrijf. Je levert een plan, ontwerp of advies op waar jouw leerwerkbedrijf écht iets aan heeft. Zo doe je relevante praktijkervaring op. Het Comakership voer je alleen uit. Als je kunt laten zien dat je op Ad-niveau kunt werken, dan ben je geslaagd!

Voorbeelden van afstudeer-Comakerships zijn:

 • Hoe zet je BREEAM in bij het bouwen van een duurzame woning (BREEAM is een duurzaamheidskenmerk)?
 • Hoe ga je tijdens het bouwproces om met omwonenden?
 • Hoe integreer je de wensen van huizenkopers zo vroeg mogelijk in het bouwproces (we noemen dit kopersbegeleiding)?
 • Hoe kun je een BIM-tool integreren in het calculatieproces (een BIM-tool kan bouwkosten op een efficiëntere manier inzichtelijk maken)?
 • Wat zijn voor een aannemer de kosten en baten van Lean bouwen (Lean bouwen is het efficiënt gebruikmaken van tijd, materialen en productieprocessen met als doel kostenbesparing en het voorkomen van verspilling)?

Twee vliegen in één klap: Ad- + KOB-diploma

Windesheim is gecertificeerd door de Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw (KOB) om bij de Ad Bouwkunde ook het vakdiploma Aannemer Bouw- en Infrabedrijf uit te mogen reiken. Dat heeft een aantal voordelen:

 • de certificaten en diploma’s van de KOB-opleiding worden uitgegeven door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, en worden door alle brancheorganisaties erkend
 • met dit certificaat kun je als bouwkundige een eigen bedrijf starten of overnemen
 • je voldoet met dit certificaat meteen aan de diploma-eis voor deelname aan BouwGarant, het keurmerk van de bouwsector

Je hoeft geen extra vakken te volgen om het certificaat in handen te krijgen, maar je betaalt wel aanvraagkosten boven op je collegegeld.