Header Bouwkunde duaal

Bouwkunde duaal Praktijk

Met een goed leerwerkbedrijf word jij een bouwkundig professional!

In de duale opleiding Bouwkunde werk je 3 dagen in de week bij je leerwerkbedrijf. Om de opleiding succesvol te kunnen doorlopen is het belangrijk om een passende match te maken tussen jou en het leerwerkbedrijf waar je aan de slag gaat.

Zelf een leerwerkbedrijf vinden

Naast de kennis en vaardigheden die je zelf meebrengt, is het belangrijk dat er ook een persoonlijke klik is bij het bedrijf waar je leert en werkt. Een goed leerwerkbedrijf maakt je opleiding leuker en interessanter. Bovendien heb je meer kans op een baan als je later gaat solliciteren. Het bedrijfsleven ziet namelijk graag mensen met praktijkervaring! Om met deze Ad-opleiding te kunnen beginnen is het noodzakelijk dat je over een leerwerkbedrijf beschikt: je kunt deze als student zelf vinden of wellicht ben je al werkzaam bij een bedrijf dat hiervoor in aanmerking kan komen.

Via BouwTalent

BouwTalent is opgericht door verschillende bouwbedrijven. De organisatie heeft veel interessante contacten met opdrachtgevers in het werkveld. Het bedrijf kan je helpen een passende match te maken tussen jou en het leerwerkbedrijf waar je aan de slag gaat tijdens de eerste 2 jaar in de 2-jarige Associate degree, waarna je kunt doorstromen in het derde jaar van de bachelor. BouwTalent begeleidt jou hierbij en brengt je in contact met potentiële werkgevers in jouw woonomgeving. Als BouwTalent een leerwerkbedrijf voor je vindt, krijg je direct vanaf het eerste jaar een leer- én arbeidsovereenkomst. Je bent dus gegarandeerd van een inkomen naast je opleiding.

Als je een leerwerkplek via BouwTalent regelt dan bieden ze jou:

  • een leerwerkplek en een gegarandeerd inkomen tijdens de 2-jarige Ad-opleiding Bouwkunde, hierna kun je doorstomen in het vierde jaar van de duale bachelor
  • extra begeleiding tijdens de studie
  • een gratis examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) (als je dit diploma haalt, weet je aan welke veiligheidseisen jij en de medewerkers waaraan je leidinggeeft moeten voldoen)
  • extra aandacht voor communicatie- en ondernemersvaardigheden door middel van workshops  

Lees meer over de selectieprocedure bij BouwTalent

Comakerships

Duale opleidingen zijn per definitie gericht op de praktijk. Als student pas je je kennis toe in de praktijk en train je je vaardigheden door het uitvoeren van opdrachten die je zelf hebt verworven. Door het succesvol afronden van een project laat je zien dat je als een echte professional kunt functioneren. Om ervaring op te doen en vaardigheden te ontwikkelen werken alle opleidingen van Windesheim in Almere met Comakerships. Dit zijn echte opdrachten voor jouw leerwerkbedrijf. In je derde en vierde jaar lever je een plan, ontwerp of advies op waar jouw leerwerkbedrijf écht iets aan heeft. Zo doe je relevante praktijkervaring op. Het Comakership voer je alleen uit.

Voorbeelden van Comakerships zijn:

  • Hoe zet je BREEAM in bij het bouwen van een duurzame woning (BREEAM is een duurzaamheidskenmerk)?
  • Hoe ga je tijdens het bouwproces om met omwonenden?
  • Hoe ga je binnen de bouw om met afvalstromen?
  • Hoe kun je een BIM-tool integreren in het calculatieproces (een BIM-tool kan bouwkosten op een efficiëntere manier inzichtelijk maken)?
  • Wat zijn voor een aannemer de kosten en baten van Lean bouwen (Lean bouwen is het efficiënt gebruikmaken van tijd, materialen en productieprocessen met als doel kostenbesparing en het voorkomen van verspilling)?

Toetsing

Vanaf het eerste studiejaar toetsen we je kennis met mondelinge en schriftelijke opdrachten. Daarnaast evalueren we regelmatig de voortgang van jouw studie aan de hand van je portfolio.

Portfolio

Stapsgewijs leg je een portfolio aan. In dit naslagwerk verzamel je opdrachten, verslagen en onderzoeksresultaten. Daarin laat je zien wat je hebt geleerd en hoe je dat hebt aangepakt. Om inzicht te krijgen in je studievoortgang bespreken we samen met jou op een aantal momenten in de opleiding de voortgang van jouw portfolio.

De opleiding afronden

Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht, ofwel een omvangrijk Comakership. Daarmee toon je aan dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld om op hbo-niveau aan de slag te kunnen als bouwkundige. Behaal je een goed cijfer? Gefeliciteerd, dan ben je geslaagd en officieel Bachelor of Built Environment.