Header Bouwkunde duaal

Bouwkunde duaal Inhoud opleiding

Een bijzondere opleiding Bouwkunde: een groot deel leer je in de praktijk en duurzaamheid staat centraal. Kies een profiel.

Je gaat 3 dagen aan het werk bij je leerwerkbedrijf in de bouw en je zit 2 dagen op school. Tijdens de lessen op school leer je de theorie en werk je aan projecten. Op je leerwerkplek voer je opdrachten en onderzoeken uit. Daarnaast ben je bezig met de dagelijkse werkzaamheden binnen het (bouw)bedrijf. Hierdoor ontwikkel je een professionele werkhouding en leer je meteen je toekomstige beroep kennen.

Je hebt tijdens je mbo-opleiding de basis gelegd en je weet al veel van bouwkunde. In deze hbo-bacheloropleiding ontwikkel je jouw kennis over bouwtechniek, constructie, materiaalkunde en stedenbouw verder. Bijvoorbeeld door bestaande duurzame gebouwen te analyseren. Je leert alles over bouwregelgeving, projectmanagement en technisch tekenen. Voorbeelden van vakken zijn:

nieuwbouwwijkVakken jaar 1

 • bouwfysica en installaties
 • BIM (3D-modelleren) 
 • projectmanagement    
 • bouwmanagement
 • duurzaam bouwen    
 • constructieleer en mechanica
 • bouwtechniek en constructies     
 • Nederlands
 • Engels    
 • wiskunde

Vaardigheden

Naast theoretische kennis krijg je vaardigheden onder de knie als samenwerken aan een model op basis van BIM, conceptueel en analytisch denken en het overzien van complexe situaties. Ook je communicatieve en sociale vaardigheden komen volop aan bod.

Kies een profiel

Vanaf het tweede jaar ga je dieper de theorie in. Je krijgt meer en meer inzicht en overzicht in bouwtechniek, bouwmanagement, constructie en materiaalkunde. Er is meer ruimte voor het doen van experimenten, berekeningen, proefnemingen en toegepast onderzoek. Ook is er aandacht voor ethiek. Hoe ga je om met bouwfraude? Maak je wel of geen gebruik van biocomposieten?

Aan het eind van het tweede jaar kies je een uitstroomprofiel:

 • Design – Initiatief & Ontwerp: dit profiel bereidt je bijvoorbeeld voor op een baan bij een architectenbureau of bouwadviesbureaus en je kunt aan de slag als projectontwikkelaar. Je geeft vorm aan of je denkt mee over ontwerp en uitvoering.
 • Build – Advies & Realisatie: als je bijvoorbeeld kiest voor een baan als constructeur, bouwfysisch adviseur, installatieadviseur, installateur of aannemer is dit profiel een optie. Om goed te bouwen moeten we materialen en middelen slim organiseren; je zoekt uit, rekent en denkt mee over kosten, constructies, bouwfysica en energieprestatie of bouwregelgeving.
 • Maintain – Management & Beheer: als je bedenkt dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo'n 5-13% van de omzet bedragen, tegenover een gemiddelde winst van 2%, dan begrijp je dat communicatie van belang is. Met dit profiel kun je terecht op beleidsniveau (planologie, stedenbouwkunde), in gebieds- en projectontwikkeling, bij woningcorporaties, verkoop en bewonersbegeleiding of bouwmanagement.

BIM

De opleiding Bouwkunde loopt voorop met de laatste ontwikkelingen op het gebied van BIM (Bouw Informatie Model/Management). Al in de eerste week start je met het maken van 3D-modellen. Je leert hoe je gebouwen in 3D documenteert en hoe je samenwerkt via BIM. De installatiedeskundige kan bijvoorbeeld geen leidingen aanleggen op de plek waar de constructeur balken bedacht had. Door modellen van de architect, de constructeur en de installatiedeskundige via BIM uit te wisselen en op elkaar af te stemmen kun je op een efficiënte manier samenwerken en kunnen bouwfouten vroegtijdig voorkomen worden.

Omdat dit in het werkveld steeds meer de nieuwe manier van werken is, leer je dit al tijdens je studie zodat je direct inzetbaar bent bij je leerwerkbedrijf en na je opleiding. Er is een speciale BIM-server aanwezig, waardoor je tegelijkertijd aan het BIM-model kunt werken op verschillende fysieke locaties. Samen met je studiegenoten werk je zo heel flexibel vanuit huis aan hetzelfde 3D-model van je project.

Minor

In het derde jaar heb je de mogelijkheid om een (voltijd)minor te kiezen, een specialisatie van een halfjaar. Met zo’n minor geef je verdieping of verbreding aan je opleiding.

Minor Smart World

Bij Windesheim in Almere kun je bijvoorbeeld kiezen voor de minor Smart World. De wereld om ons heen wordt steeds slimmer. Steeds meer dingen worden uitgerust met sensoren en/of apps en verbonden met elkaar en/of het internet. Steeds meer dingen in onze omgeving werken slim samen met elkaar en met ons. De hoeveelheid data die mensen, sensoren, databases, etc. uitwisselen, verdubbelt elke 2 jaar. Technologie wordt sneller, slimmer en goedkoper. Onze omgeving wordt straks net zo slim en soms zelfs slimmer dan je smartphone.

Als bouwkundig professional krijg jij straks te maken met een Smart World. Op het snijvlak tussen jouw technische studie en Smart World ligt een zee aan mogelijkheden voor jou. Wil je op z’n minst kunnen meepraten vanuit je eigen vakgebied over deze ontwikkelingen of sta jij straks vooraan bij innovatie, een succesvolle start-up of de ontwikkeling van nieuwe producten of services, die werkelijk meerwaarde bieden, kies dan voor de minor Smart World. 

Je kunt ook bij andere hogescholen in Nederland een minor kiezen of naar het buitenland om daar een minor te volgen.