Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd Inhoud opleiding

De Pabo in deeltijd is zo opgezet dat je naast je werk volop de ruimte krijgt om alle kennis en kunde op te doen die je straks voor de klas nodig hebt.

Heb jij een passie voor het (primair) onderwijs en wil jij je naast je werk of andere activiteiten ontwikkelen tot die ene leerkracht in het basisonderwijs die straks het verschil maakt in het leven van jouw (jonge) leerlingen? Wellicht werk je al met kinderen in de kinderopvang, maar is het je ambitie om later voor de klas te staan? Of overweeg je een carrièreswitch, omdat je hart sneller gaat kloppen van het idee dat je kinderen iets kunt bijbrengen? Als je kiest voor onze Pabo, kun je je in deeltijd ontwikkelen tot die ene leerkracht die je altijd al wilde zijn.

Wie ben jij als leerkracht?

Als je de Pabo in deeltijd wilt volgen, heb je uiteraard een passie voor het (basis)onderwijs. Je wilt kinderen helpen bij het ontwikkelen van hun talenten en jouw groep leren hoe je kunt samenleven met anderen. Kortom, je wilt jouw leerlingen een goede basis geven waarmee ze later in de maatschappij kunnen functioneren. We leiden je dan ook op tot leerkracht in het basisonderwijs die:Kringgesprek

 • passie heeft voor kinderen en een oog voor hun unieke talenten
 • een onderzoekende houding heeft, nieuwsgierig is en vragen durft te stellen
 • bereid is om door hard te werken uit te groeien tot een echte professional
 • goed kan samenwerken
 • bereid is om zijn eigen overtuigingen te bevragen of ter discussie te stellen

Vaardigheden die je tijdens de Pabo in deeltijd ontwikkelt

Wij vinden het belangrijk dat je een onderzoekende houding ontwikkelt. Dat betekent dat je open kijkt naar jezelf, naar de basisschoolpraktijk en naar de kinderen in je groep. Ook stimuleren we dat je je tijdens de Pabo in deeltijd en later in je onderwijsloopbaan nieuwsgierig opstelt naar wat anderen je over het lesgeven, het leerproces en onderwijs(innovaties) kunnen vertellen. Daarbij ga je actief op zoek naar bronnen die je erbij helpen jezelf continu te ontwikkelen. Doordat we je leren vanuit diverse perspectieven te kijken én denken en kritisch te zijn, groeit je eigen onderwijsvisie. Dit geeft je onderzoekende houding kleur en motiveert je om doelgericht onderwijs voor al jouw leerlingen te ontwikkelen.

Kinderen knutselenNa het afronden van de Pabo in deeltijd kun je vanuit deze visie op het onderwijs, je opgedane vakkennis en een breed ontwikkelde blik op de wereld om je heen steeds opnieuw op zoek gaan naar actuele, creatieve en nieuwe mogelijkheden waarmee je je eigen onderwijs betekenisvol maakt en de nieuwsgierigheid van je leerlingen kunt prikkelen. Ook leiden we je op tot een leerkracht die zich bewust is van de verschillen tussen kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Na deze deeltijdopleiding ben je in staat om samen met hen en hun ouders je lessen en lesstof te laten aansluiten bij de veelkleurigheid in onze samenleving, waarbij je openstaat voor de levensbeschouwelijke waarden van anderen, je je eigen waarden kunt verkennen en met ouders en leerlingen het gesprek kunt aangaan.

Opbouw studieprogramma Pabo in deeltijd

De basis van de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) is het leren lesgeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Vanaf het begin van de deeltijdopleiding ben je tegelijkertijd bezig met de vakinhoud van de schoolvakken die leerlingen op de basisschool volgen én met pedagogiek (hoe leren kinderen en hoe breng je de les- en leerstof effectief over?). Daarnaast loop je stage op een school, waar je het geleerde direct in de praktijk kunt toetsen en meteen praktijkervaring opdoet.

De deeltijdopleiding bestaat uit drie fases. In totaal behaal je 240 studiepunten (ECTS):Student Pabo deeltijd met leerlingen op de bank

 • Propedeuse, oftewel het eerste jaar (60 ECTS)
 • Hoofdfase, tweede en derde jaar en eerste semester vierde jaar (150 ECTS)
 • Afstudeerfase, tweede semester vierde jaar (30 ECTS)

Propedeuse

Onderdeel  Omschrijving
Kennisgebieden (30 ECTS)

Losse modulen van elk 5 ECTS, waarin de schoolvakken en pedagogiek centraal staan:

 • Pedagogiek
 • Nederlands (inclusief toets)
 • Wiskunde (inclusief toets)
 • Mens en Wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, levensbeschouwing, natuuronderwijs en techniek)
 • Kunst en cultuur (beeldende vorming, muziek en drama)
 • MOOC (Massive Open Online Course): een online cursus naar keuze gericht op leren en onderwijs
Praktijk (15 ECTS) Stage op opleidingsschool
Lab 1 (15 ECTS) Kind centraal

Wat leer je in de propedeuse van de deeltijd-Pabo (kennisgebieden)?

In de propedeuse van de Pabo in deeltijd start je met basisschoolvakken als rekenen en Nederlands en je leert meteen hoe je lesgeeft in deze vakken tijdens de module pedagogiek: kortom hoe je kennis en vaardigheden overdraagt. Je leert meer over onderwijskunde en ontwikkelingspsychologie en hoe je vanuit het perspectief van de leerling, de ouders en natuurlijk vanuit jezelf als leerkracht kunt denken en kijken. Je zoekt antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de les goed verloopt, hoe maak ik een groep van de klas, hoe zorg ik voor een veilige leeromgeving, wat doe ik als een kind extra begeleiding nodig heeft en hoe kom ik tegemoet aan verschillen tussen kinderen in de klas?

Daarnaast leer je antwoord te geven op vragen als: Wie ben ik zelf als leerkracht? Vind ik het belangrijk dat kinderen zelfstandig zijn en van elkaar leren? Vind ik onderwijs op maat belangrijk? Op deze manier krijg je zicht op je kwaliteiten en aandachtspunten, ontwikkel je een onderzoekende houding en een eigen visie op het onderwijs. Je kent bovendien alle ins en outs over de ontwikkeling van kinderen en je raakt bedreven in het ontwerpen en opzetten van onderwijs. Je oefent hiermee in de praktijk tijdens je stages op een school.

Lab 1

Met het geleerde ga je ook overkoepelend aan de slag in een lab: je behandelt dan lesstof in samenhang met elkaar (dit noemen we vakintegratie) door één bepaald thema centraal te stellen. Je werkt dan vanuit het project-based-learning-principe aan gestelde leeruitkomsten rondom bijvoorbeeld:

- onderzoekend en ontwerpend leren
- onderzoek
- integratie van vakgebieden
- denominaties (levensbeschouwing/onderwijstypes)

Toetsen rekenen en Nederlands

Op de Pabo in deeltijd moet je tijdens de propedeuse twee landelijke toetsen halen: de reken- en taaltoets eigen vaardigheden. Haal je deze niet, dan kun je de deeltijdopleiding niet voortzetten. De opleiding begeleidt je bij de voorbereiding, maar heb je moeite hiermee, dan adviseren wij je tijdig je kennis bij te spijkeren.

Begeleiding

We vinden het belangrijk dat je zelf leert reflecteren op je handelen. Hoe reageer je op onverwachte situaties in de klas? Hoe komt het dat een les niet zo goed overkwam? Jouw communicatie met kinderen beoordeel je door gesprekken met begeleiders en medestudenten, maar ook door het analyseren van bijvoorbeeld een video van jezelf in de klas. Begeleiding tijdens de deeltijdopleiding vindt daarom voor een groot deel plaats door middel van intervisie.

Hoofdfase

Onderdeel  Omschrijving 
Kennisgebieden (40 ECTS) Schoolvakken en pedagogiek (onder meer Engels, ontwikkelingspsychologie, didactiek en onderwijskunde)
Praktijk (45 ECTS) Stage op opleidingsschool
Minor (30 ECTS) Verdieping of verbreding
Lab 2 (15 ECTS) Diversiteit (leren in de toekomst)
Lab 3 (15 ECTS) Specialisatie jongere kind of oudere kind
Vrije ontwikkelruimte (5 ECTS) Persoonlijke ontwikkeling

Wat leer je in de hoofdfase van de deeltijd-Pabo?

De structuur van de hoofdfase is gelijk aan die van de propedeuse: je bent tegelijk bezig met de basisschoolvakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen, maar ook met pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, didactiek en onderwijskunde en je loopt stage. Ook volg je twee onderwijslabs en kies je een minor: een specialisatie van een halfjaar.

Kennisgebieden

Je verdiept je kennis die je in de propedeutische fase hebt opgedaan van de verschillende schoolvakken die de leerlingen op de basisschool volgen en je ontwikkelt je nog verder op het gebied van de pedagogische vakken.

Lab 2: diversiteit (leren in de toekomst)

Kinderen groeien op in een wereld die zeer snel verandert. Onze samenleving wordt steeds veelkleuriger. Hoe ga jij als leerkracht om met verschillen in de klas? En hoe bereid je je leerlingen voor op een wereld die niet stilstaat? Leerlingen hebben andere vaardigheden nodig om hiermee om te gaan, zoals creatief en kritisch denken en een zeer goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen (de zogenaamde 21st century skills). In dit lab denk je na over de vraagstukken op het gebied van diversiteit en het onderwijs van de toekomst.

Lab 3: specialisatie jongere of oudere kind

Het maakt nogal wat uit of je werkt met kleuters in groep 2 die nog spelend leren of met (bijna) puberende kinderen in groep 8, want bij oudere kinderen is juist onderzoekend leren zeer belangrijk, omdat de nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen groot is. Daarom maak je tijdens de Pabo in deeltijd een keuze of je je wilt specialiseren in het lesgeven aan jongere kinderen (groep 1 tot en met 3) in de onderbouw van de basisschool of juist oudere kinderen in de bovenbouw (groep 4 tot en met 8).

Minor

Met een minor geef je zelf verdieping of verbreding aan je hbo-opleiding. Windesheim in Almere biedt je bijvoorbeeld een minor Pedagogische stromingen en onderwijsontwikkeling aan, maar je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of een andere hogeschool.

Vrije ontwikkelruimte

Persoonlijke ontwikkeling vinden we erg belangrijk voor een leerkracht in wording. Tijdens de opleiding stimuleren we je dan ook om je eigen leervragen te bepalen en persoonlijke ontwikkelpunten te benoemen. In de vrije ontwikkelruimte van deze fase krijg je de ruimte om dit naar eigen keuze in te vullen. Op welk gebied wil jij je ontwikkelen?

Afstuderen

Tijdens de afsluitende fase van de Pabo in deeltijd studeer je af door het onderdeel Lab 4: innovatief project in de school te volgen. Je combineert dan onderzoek met je ervaringen in de schoolpraktijk als leraar in opleiding (lio). Daarnaast moet je de afsluitende landelijke kennistoetsen taal en rekenen met een voldoende afronden, voordat je je diploma in ontvangst mag nemen.