Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd Lestijden en studielast

Wanneer start de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) in deeltijd en op welke dagen heb je les?

Startmoment en lestijden

De Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) in deeltijd is zo opgezet dat je werk en studie kunt combineren en de opleiding start in september van elk studiejaar. Contactonderwijs vindt plaats op Windesheim in Almere op één lesdag per week: namelijk de dinsdagavond of de donderdagavond van 18.00 uur tot 21.30 uur. Daarnaast breng je minimaal vijftig procent van je studie door in de praktijk door één dag in de week stage te lopen op een opleidingsschool. Blijkt uit een intakeassessment dat je de deeltijdopleiding versneld kunt doorlopen, dan dien je minimaal twee dagen per week stage te lopen.

Studielast

Je hebt op één avond per week plusminus drieënhalf uur les en je loopt één werkdag per week stage op een school. Daarnaast dien je rekening te houden met minstens 20 tot 25 uur zelfstudie per week. Optioneel kun je ook deelnemen aan internationale excursies.