Header Lerarenopleiding (Pabo) deeltijd

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) deeltijd Na de opleiding

Door een pensioengolf schiet het verwachte tekort aan basisschoolleraren in 2025 omhoog: met de Pabo in deeltijd heb je straks dus zeer goede baankansen op een baan.

Als je de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) in deeltijd hebt afgerond, kun je aan de slag als leerkracht op een basisschool. Je geeft les aan kinderen in groep 1 tot en met 8 in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, maar er rusten ook andere taken op je schouders. Je voert gesprekken met ouders, zodat je weet wat er speelt en elk kind de juiste begeleiding kunt bieden. En je denkt bijvoorbeeld na over hoe jij als leerkracht een bijdrage kunt leveren aan de schoolorganisatie.

Meisje met jufGoed perspectief

Uit onderzoek van het CAOP blijkt dat veel basisscholen moeite zullen krijgen om vanaf 2015 nieuwe basisschoolleerkrachten te vinden, omdat 60% van alle leerkrachten tussen nu en 2020 met pensioen gaat. Met een diploma van de Pabo in deeltijd op zak groeien dus jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Doorstuderen

Ben je nog niet uitgestudeerd na deze deeltijdopleiding? Dan kun je verder studeren, bijvoorbeeld in de master Educational Needs (EN) die Windesheim in Almere aanbiedt. Natuurlijk kun je je ook verder ontwikkelen door korte cursussen te volgen op het gebied van lezen, rekenen of bijvoorbeeld pedagogisch handelen. Hiervoor kun je ook bij Windesheim terecht.